Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Živočíšna výroba

· Hovädzí dobytok

306/2023 Z. z.


Účinnosť od: 01.07.2024

VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení neskorších predpisov

identifikácia a registrácia HD

437/2023 Z. z.


Účinnosť od: 01.07.2024

VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení neskorších predpisov

identifikácia a registrácia hovädzieho dobytka

52/2020 Z. z.


Účinnosť od: 01.04.2020

VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení neskorších predpisov

 

identifikácia a registrácia hovädzieho dobytka

Vyhlášk č. 105/2017 Z. z


Účinnosť od: 15.05.2017

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka, v znení vyhlášky č. 50/2015 Z. z.

registrácia hovädzieho dobytka

Nariadenie č. 294/2009


Účinnosť od: 01.04.2010

Nariadenie vlády č. 294/2009 Slovenskej republiky o podmienkach prideľovania kvót mlieka.

kvóty na mlieko

Vyhláška č. 206/2007


Účinnosť od: 01.09.2007

Vyhláška č. 206/2007 Ministerstva pôdohospodárstva SR o klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho  dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec,  o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti.

jatočné mäso

Nariadenie č. 278/2003


Účinnosť od: 01.05.2004

Nariadenie vlády č. 278/2003 Slovenskej republiky o systéme identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka a označovaní hovädzieho mäsa a produktov z neho.

identifikácia a registrácia