Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 22/2022

06-06-2022
Ing. Alena Škuciová | [email protected]
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Ochrana slnečnice

Slnečnica tvorí súkvetia, ešte sú uzavreté ale už obsypané voškou slamihovou. Choroby sa zatiaľ neprejavujú, ale pri teplote a vlhku treba porasty v lokalitách, kde býva pravidelný výskyt, chrániť. Pristupujte k ochrane slnečnice zodpovedne a ošetrujte insekticídmi pred jej rozkvitnutím, aby ste ochránili včely !

V máji a teraz preletela na sekundárnyh hostiteľov voška slamihová (Brachycaudus helichrysi). Jej nálet podporuje teplé a suché počasie. V chladných rokoch je nálet až pred tvorbou úborov. Účinný je postrek insekticídmi a aficídmi v čase, keď priemer kvetného puku dosiahne 2-3 cm. Ošetrenie je vhodné urobiť najneskôr 14 dní pred začiatkom kvitnutia. Niektorí autori odporúčajú ošetrenie už pri objavení sa prvých kolónií vošiek na slnečnici. Prah škodlivosti je 20 ks vošiek na jednu rastlinu v čase od objavenia do začiatku tvorby kvetných pukov, 40 ks na rastlinu pred kvitnutím.

V súčasnosti nie je povolený proti voške slamihovej žiadny insekticíd, účinkujú však prípravky povolené proti iným škodcom.

Proti bzdôškam a strapkám sú povolené prípravky s účinnou látkou acetamiprid Mospilan 20 SP, Gazelle, Yoroi.

Rovnako ošetrite porasty proti alternáriovej škvrnitosti, ktorú spôsobuje viacero húb (Alternaria alternata, Alternaria helianthi, Alternaria helianthinficiens). Prejavuje sa na listoch hnedými prepadnutými škvrnami často s koncentrickými kruhmi s tmavozelenými spórami. Napáda aj stonky, úbory a nažky. Pri silnom napadnutí rastliny zakrpatievajú, vädnú a odumierajú. Na foliárnu aplikáciu sú povolené boscalid+dimoxystrobin Pictor, prothioconazole+ tebuconazole Prosaro 250 EC,   fluopyram+prothioconazole Propulse, pyraclostrobin Retengo a biologické prípravky s obsahom oospór huby Pythium oligandrum Drechsler Polyversum alebo s obsahom Bacillus subtilis Serenade Aso. Ošetrenie zopakujte v plnom kvete a na konci kvitnutia. Znovu s dôrazom na ochranu včiel, to znamená ošetrovanie v bezletovom čase včiel prípravkami s rizikom prijateľným pre včely Vč3.

Presne v tých istých termínoch treba ošetriť porasty aj proti bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) , ktorá patrí k najvýznamnejším chorobám slnečnice. Príznakom je zmäknutie pletiva, svetlo žlté postupne hnednúce škvrny za vlhka pokryté bielym mycéliom. Rastliny vädnú, lámu sa, odumierajú. Ak vytvoria úbory, tak sú s hluchými nažkami. Odlíšenie od iných chorôb napádajúcich slnečnicu je ťažké, najvýznamnejší znak je čisto biele mycélium a čierne skleróciá.  Zdrojom nákazy sú skleróciá vo vrchnej vrstve pôdy, kam sa dostali pri zbere z napadnutých rastlín nielen slnečnice ale aj repky, sóje, maku, zeleniny a iných rastlín. Je polyfág napádajúci asi 450 druhov. Skleróciá sa môžu dostať do pôdy aj ako prímes osiva. Zo sklerócií prerastá huba do vzchádzajúcich rastlín a môže spôsobiť ich odumretie. Neskôr napáda korene a koreňový kŕčok, čo vedie k núdzovému dozrievaniu slnečnice. Listy bývajú infikované v ich úžľabí. Zníženie množstva sklerócií v pôde je možné pravidelnou orbou a správnym osevným postupom. Odstup od pestovania hostiteľských rastlín má byť 6 rokov. Dôležitá je sejba vyčisteného osiva, odolnejších hybridov, nesiať predčasne do studenej pôdy, likvidácia burín, správna výživa. Ošetrenie biologickými prípravkami na pozemkoch s výskytom sklerócií pred sejbou slnečnice, morenie osiva a fungicídne ošetrenie sú nutné pri výskyte choroby. Povolené sú azoxystrobin Amistar, Mirador, Globaztar AZT 250 SC a Priori, Simplia, Azoshy Sumistrobin, pyraclostrobin Retengo, azoxystrobin+cyproconazole Mirador Xtra (do spotreby 30.11.2022), azoxystrobin+difenoconazole Mirador, Uni, Amistar Gold, boscalid+dimoxystrobin Pictor,  prothiconazole+tebuconazole LS Prothio-tebuc, Prosaro 250 ECTraper, boscalid+pyraclostrobin Pictor Active, fluopyram+prothioconazole Propulse a biologické prípravky s obsahom oospór huby Pythium oligandrum Drechsler Polyversum a Green doctor alebo s obsahom Bacillus subtilis Serenade Aso.  Nový prípravok Belanty je systémový fungicídny prípravok s protektívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Obsahuje účinnú látku mefentrifluconazole, patriacu do chemickej skupiny triazolov, ktoré inhibujú demethyláciu v biosyntéze sterolov, čo spôsobuje inhibíciu rastu a narušenie bunkových membrán patogénu.  Autorizovaný je proti chorobám diaportová škvrnitosť slnečnice, fómová hniloba slnečnice, biela hniloba slnečnice, alternáriová škvrnitosť slnečnice.

Niektoré z uvedených prípravkov sú povolené aj na pleseň sivú (Botryotinia fuckelina anamorfa Botrytis cinerea), ktorá prežíva na zvyškoch rastlín, alebo vo forme sklerócií v pôde. Sekundárne sa šíri konídiami vzduchom počas daždivého počasia. Príznakom sú mokvavé žltohnedé škvrny a šedý povlak mycélia na všetkých častiach rastliny od mladých listov až po napadnutie úborov. Rastliny predčasne dozrievajú, úbory hnijú, alebo trúchnivejú podľa počasia. Prevenciou je vysievnie odolnejších odrôd, odburinenie porastov, vyrovnané hnojenie, neprehnojiť dusíkom, neprehusťovať porasty a udržať zdravé pletivá nepoškodené od živočíšnych škodcov. Odstraňovanie pozberových zvyškov nie je plne realizovateľné. Chemická ochrana je morenie osiva a fungicídne ošetrenie prípravkami na báze boscalid+dimoxystrobin Pictor, azoxystrobin+cyproconazole Mirador Xtra (do spotreby 30.11.2022), prothiconazole+tebuconazole Prosaro 250 EC, fluopyram+prothioconazole Propulse a biologické prípravky s obsahom oospór huby Pythium oligandrum Drechsler Polyversum alebo s obsahom Bacillus subtilis Serenade Aso

Na pleseň slnečnice (Plasmopara halstedii), ktorá prežíva v pôde ( 6 až 10 rokov), alebo v infikovanom osive je tiež možnosť foliárneho ošetrenia. U nás sa vyskytuje v malej miere a nie je príčinou hospodárskych škôd.  Od vzchádzania po kvitnutie majú rastliny zakrpatený rast, skrátené internódiá, na spodnej strane listov hustý sivobiely povlak spórangionosičov a spórangií, malé deformované úbory. Choroba postupuje na rastline od dola smerom hore. Prevenciou je osivo z oblastí bez výskytu, odolné hybridy, striedanie plodín (odstup min. 5 rokov).  Morenie osiva nie je konkrétne zamerané proti plesni, ale významne pomáha udržať dobrý zdravotný stav vzchádzajúcich rastlín.   Na listovú aplikáciu je povolený azoxystrobin+cyproconazole Mirador Xtra (do spotreby 30.11.2022).

Diaportová choroba slnečnice (Diaporthe helianti anamorfa Phomopsis helianti) je v  poľných podmienkach ťažko diagnostikovateľná choroba. Neprenáša sa osivom, len rastlinnými zvyškami. Rozhodujúca pre jej šírenie je vysoká vlhkosť vzduchu a teploty 25– 27°C v období od butonizácie do začiatku kvitnutia. Pri silnom infekčnom tlaku dokáže zničiť v priebehu 4 – 5 týždňov nielen jednotlivé rastliny, ale celé porasty. Rozoznáme ju podľa toho, že na liste sa vytvorí škvrna v podobe „V“ rozširujúca sa od okraja listu smerom k hlavným žilkám, kde odumiera. Na stonkách sa tvoria škvrny na mieste kde vyrastajú napadnuté listy, často obopínajú celú stonku, tá mäkne, usychá a napadnuté rastliny poliehajú. Škvrny sú predĺžené, elipsovité najskôr hnedej, neskôr v období dozrievania sivej farby. Prevenciou je  šľachtenie na rezistenciu, zaoranie pozberových zvyškov, osevný postup, priestorová izolácia, redšie porasty, zdravé pletivá nepoškodené škodcami. Odstraňovanie buriny Iva voškovníkovitá, ktorá je tiež hostiteľskou rastlinou patogéna Diaphorte helianthi.   Priama ochrana je fungicídne ošetrenie na začiatku kvitnutia a v plnom kvitnutí prípravkami na báze pyraclostrobinu Retengo, boscalid+dimoxystrobin Pictor,  fluopyram+prothioconazole Propulse a azoxystrobin+cyproconazole Mirador Xtra (do spotreby 30.11.2022). Účinok má aj biologický prípravok s obsahom oospór huby Pythium oligandrum Drechsler Polyversum