Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 21/2022

03-06-2022
Ing. Alena Škuciová | [email protected]
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Ochrana klasu obilnín

Posledný termín ošetrenia obilnín T3 je zameraný konkrétne na ochranu klasov a trvá celé kvitnutie obilnín a chráni listy a klasy najmä pred hrdzami a fuzariózami. Mnohé účinné látky sú už zakázané, ďalšie pribudli.

Hrdza plevová  Puccinia striiformis je jednobytná hrdza. Prezimuje mycélium na výmrve alebo na oziminách, šíri sa v ohniskách, už aj na jeseň. Napáda najmä pšenicu, jačmeň, ovos a raž a druhy z čeľade Poaceae. Prvé prejavy sú na špičkách listov v podobe kôpok urédií, neskôr splývajú do prúžkov na oboch stranách litov. Prechádza na celé rastliny, steblá, pošvy aj zrná. Prah škodlivosti je určený nasledovne: výskyt urédií na 5 a viac % odnoží vo fáze steblovania a 15 % odnoží vo fáze klasenia.

Hrdza pšeničná Puccinia  recondita je dvojbytná hrdza, potrebuje medzihostiteľov, na ktorých prezimuje a na jar infikuje porasty pšenice, v lete sa šíri letnými spórami a v polovici júla tvorí znovu zimné výtrusy.  Malé oranžové kôpky uredospór sa objavujú v období steblovania na listoch a steblách. Postupne sa zväčšuje ich počet a veľkosť až môžu pokryť celé listy z oboch strán. Listy odumierajú a rastlina usychá. Najnebezpečnejšie je napadnutie stebla, pri ktorom je obmedzená výživa klasu. Napáda aj klasy. Šíri sa, ak je veľmi teplo. Životnosť uredospór je 2 – 12 mesiacov, prenášané sú na veľké vzdialenosti, aj cez oceány. Sú tak prispôsobivé, že často nepotrebujú na prezimovanie ani medzihostiteľa a napadnú oziminy už na jeseň z výdrvu. Hrdza pšeničná napáda len pšenicu a pýr. Rovnako dvojbytná je aj hrdza trávová Puccinia graminis. Tiež tvorí podlhovasté kôpky urédií roztrúsené alebo čiarkovito v radoch na oboch stranách listov, listových pošvách a na steble, pri silnom infekčnom tlaku aj na klasoch. Hostiteľskými rastlinami hrdze trávovej sú jačmeň, pšenica, raž, ovos a trávy.

Hrdza jačmenná Puccinia hordei  prezimuje na výdrve, alebo na listoch ozimného jačmeňa. Má schopnosť šíriť sa aj v zimnom období a vytvárať kôpky uredospór. Malé oranžové kôpky uredospór sa objavujú v období steblovania na listoch a steblách. Postupne sa zväčšuje ich počet a veľkosť, môžu pokryť až celé listy. Listy odumierajú a rastlina usychá. Tam, kde sa pestuje iba jarný jačmeň, neprezimuje. Napáda jarný aj ozimný jačmeň. Hrdza jačmenná je nenáročná na teplotu, stačí jej 5°C. Optimum je 15 – 20°C a 100% vlhkosť vzduchu.

Hrdza ovsená Puccinia coronata syn. Puccinia coronifera napáda  ovos siaty. Hlavný zdroj infekcie sú aecídiospóry, ktoré sa tvoria na jar na medzihostiteľských rastlinách rešetliaka. Hrdza ovsená je dvojbytná hrdza. Vyhovujúce pre jej rozvoj a šírenie sú vlhké oblasti, slabo kyslé pôdy. Klíčenie spór je v rozmedzí 0 – 30°C. Výskyt je zriedkavejší, ale škodlivosť môže byť veľmi silná. Rozšírenie podporuje silné zastúpenie ovsa v osevnom postupe. Príznaky sú podobné ako pri hrdzi trávovej, rozlíšenie možno len pod mikroskopom. Malé oranžové kôpky uredospór sa objavujú v období steblovania na listoch a steblách. Postupne sa zväčšuje ich počet a veľkosť až môžu pokryť celé listy. Listy odumierajú a rastlina usychá.

Hrdza ražná Puccinia recondita syn. Puccinia dispersa  je tiež dvojbytná hrdza, potrebuje medzihostiteľov (smohla, kamienka, prhlica, hadince a iné). Prezimuje ako mycélium a uredospórami. Je schopná rozširovať sa aj v zime. Ideálne teploty pre šírenie sú 9 – 22°C, 100% relatívna vlhkosť vzduchu. Objavuje sa na listoch už na jeseň ako nepravidelne roztrúsené kôpky oranžových uredospór na vrchnej strane listu. Napadnuté rastliny horšie prezimujú. Jej výskyt nie je hospodársky významný.

Na potlačenie hrdzí sú vhodné autorizované fungicídy s účinnou látkou azoxystrobin Azoshy, Azbany, Chamane, Sinstar, Globaztar 250 SC, Globaztar AZT 250 SC, Azaka, Tazer 250 EC, Zoxis, Affix, Norios, Priori, Afrodyta 250 SC, Amistar, Simplia, Mirador,  Sumistrobin, pyraclostrobin Retengo, tebuconazole Albukol, Orius 25 EW, Acalux 250 EW, Erasmus, Erasmus Plus, Zizan 500 SC, Bukat 500 SC, Bounty 430 SC, Spekfree 430 SC, Starpro 430 SC, Tebucur 250 EW, Tebseme, Tebuguard Plus, Tebuscha 25% SC, Fezan, MV-Tebucol, Agrozol, Tebucosh 25% EW, Tubosan, Plus 250 EW, Sparta 200 EC, Abilis Ultra, Ornament 250 EW, Lynx, Horizon 250 EW, Mystic, Darcos, Gizmo 60 FS, Tarcza 060 FS, cyproconazole Keypro, metconazole Caramba, prothioconazole Proline 250 EC, Phabia 300 EC, Pecari 300 EC, Pabi 300 EC, Patel 300 EC, Praktis, Protendo 300 EC, prochloraz Sportak HF, Sprtak EW, Antero 500 EC, Enobe EW, Faxer, Fujara, Mirage 45 EC, Parys 450 EC, Pyros EW, Virta 500 EC, Vuvuzela,  na dopredaj, fluxapyroxad, azoxystrobin+cyproconazole Comrade, Mirador Xtra do spotreby, azoxystrobin+difenoconazole+tebuconazole Mollis 450 SC, Fundand 450 SC, tetraconazole+thiophanate-methyl Yamato do spotreby, prothioconazole+benzovindiflupyr Elatus Era,  benzovindiflupyr Elatus Plus, prothioconazole+spiroxamin Input, Rombus Power, Thesorus, Impulse Gold,  prothioconazole+trifloxystrobin Delaro, cyproconazole+isopyrazam Seguris Bold do spotreby, prothioconazole+isopyrazam Seguris Era, prothioconazole+tebuconazole Protendo Extra, Prosaro 250 EC, Protebo, Proton, Baghira, Jade, Traper, LS Prothio-Tebuc, difenoconazole+tebuconazole Dirigent, Magnello, prochloraz+tebuconazole Zamir 40 EW na dopredaj,    cyprodinil+isopyrazam Bontima, azoxystrobin+cyproconazole AM Extra, Comrade do spotreby,  bixafen+tebuconazole Propel, Mandarin, Zantara, bixafen+prothioconazole Siltra X Pro, Aviator Xpro,  fluxapyroxad+metconazole Librax, fluxapyroxad+pyraclostrobin Priaxor, Mizona, Imperis fluoxastrobin+prothioconazole Fandango 200 EC, trojkombinácia protioconazole+spiroxamine+tebuconazole Slape Trio, Soligor 450 EC, Soligor, Hutton, bixafen+prothioconazole+spiroxamine Boogie Xpro, bixafen+fluoxastrobin+prothioconazole Variano Xpro, bixafen+fluopyram+prothioconazole Ascra Xpro,   bixafen+prothioconazole+tebuconazole Skyway Xpro, fendpropidin Leander, fenpropidin+prochloraz+tebuconazole Artemis na dopredaj, penthiopyrad Avella,  Nová účinná látka bromuconazole+tebuconazole v prípravku Soleil len proti fuzariózam. Nová je kombinácia proquinazid+prothioconazole Verben. Autorizovaný je aj biologický prípravok s Bacillus subtilis Serenade Aso. Účinná látka je flutriafol v prípravku Arsenal do spotreby a ďalšia účinná látka mefentrifluconazole v prípravku Revystar, mefentrifluconazole+fluxapyroxad v prípravku  Revystar XL a mefentrifluconazole+pyraclostrobin Revycare. Do spotreby je aj mancozeb v prípravku Penncozeb 75 WG.

Fuzariózy klasov spôsobuje 5 druhov húb: Fusarium graminearum, F. avenaceum, F. culmorum, F. poaeMicrodochium nivale. Napadnutie sa prejavuje zbelením klasov a neskôr ružovým povlakom na plevách. Napadnuté zrná sú menšie, zošúverené, čo spôsobuje straty na úrode. Nebezpečenstvo fuzarióz je najmä v produkcii mykotoxínov poškodzujúcich zdravie ľudí a zvierat. Práve chladné a daždivé počasie je priaznivé pre rozvoj fuzarióz v klase.

Ošetrenie v čase kvitnutia prípravkami proti hrdziam v mnohých prípadoch účinkuje aj proti fuzariózam. Preštudujte si etiketu prípravku.