Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 20/2022

25-05-2022
Ing. Alena Škuciová | [email protected]
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Pásavka a pleseň zemiaková

Upozorňujeme na pásavku zemiakovú. Tento rok vyliezli imága veľmi skoro a už prebieha kladenie vajíčok. Autorizované sú prípravky, ktoré sa aplikujú v období maximálneho liahnutia, kedy zároveň prvé larvy dosiahli druhý až tretí vývinový stupeň.

Upozorňujeme ale na jedovatosť niektorých prípravkov pre včely, preto treba brať do úvahy aj kvitnúce buriny, ktoré môžu včely v hojnom počte navštevovať. Prípravky pre včely jedovaté sú v zátvorke označené klasifikáciou Vč1. V žiadnom prípade však neošetrujte zemiaky žiadnym prípravkom v čase keď včely lietajú a sú tam nejaké kvitnúce buriny.

Autorizované sú prípravky:

Neemazal-T/S (aj vmalospotrebiteľskom balení–MB, účinná látka azadirachtín) s ochrannou dobou iba 4 dni, Coragen 20 SC a Vesticor (účinná látka chlorantraniliprole), Benevia (účinná látka cyantraniliprole), Spintor (aj MB, účinná látka spinosad), Aceptir 200 SE, Apis 200 SE, Carnadine, Gazelle, Mospilan 20 SP (aj MB) a Yoroi (účinná látka acetamiprid, max. 2-x za sezónu) a pyretroidné prípravky Alsip (do spotreby 7.12.2022), Vaztak 10 EC, Vaztak ActiveEribea (účinná látka alpha-cypermethrin, max. 2-x za sezónu, nie na skoré odrody do spotreby 7.12.2022), Cyprin 10 EC (Vč1, účinná látka cypermethrin do spotreby 30.4.2023), Decis EW 50, Decis Protech (aj MB), Delmetros 100 SC, Delta EW 50, Koron 100 SC, Scatto a iba v malospotrebiteľskom balení Decis Al (účinná látka deltamethrin, aj na rajčiaky), Sparviero (účinná látka lambda cyhalothrin), aj na rajčiaky Karate Zeon 5 CS (aj MB) Fury 10 EW (účinná látka zeta-cypermethrin iba do 1.6.2022), Mavrik (aj MB) a Evure (účinná látká tau-fluvalinate). Upozorňujeme, že prípravky s obsahom iba pyretroidnej účinnej látky majú výrazne zníženú účinnosť pri teplotách nad 25°C.

Pásavka zemiaková (Leptinotarsa decemlineata) je najznámejší škodca zemiakovej vňate, spôsobuje holožery. Chrobák má telo oválne, vypuklé a na povrchu lesklé. Krovky sú žlté s desiatimi pozdĺžnymi čiernymi pruhmi. Vajíčko je 0,8-1 mm dlhé, podlhovasté, lesklé, žltooranžové, neskôr tmavne. Larva sa vyvíja v štyroch instaroch, narastie na 15-16 mm a zmení farbu od červenej po žltočervenú. Kukla je voľná, neobalená, dlhá 9 mm. Imága prezimujú 10-15 cm hlboko v pôde na zemiačniskách. Na jar po oteplení vyliezajú z pôdy a preliezajú na nové porasty zemiakov. Oplodnené samičky kladú vajíčka na spodnú stranu listov v kôpkach, jedna samička môže naklásť až 500 vajíčok, ktoré prilepuje na listy. Larvy sú po vyliahnutí veľmi žravé, žerú vo dne v noci, až v poslednom štvrtom instare zalezú do pôdy, odpočinú si a zakuklia sa. Mladé chrobáky ešte môžu v priaznivom počasí vyliezť von a založiť druhú generáciu alebo upadnú do diapauzy a prezimujú.

Kritické číslo pre prah škodlivosti je 100 jarných chrobákov alebo 5 000 lariev na hektár, prípadne 14 ohnísk lariev na ha.

Naplnili sa predpoklady pre hospodársky významný výskyt plesne zemiakovej pre skoré a poloskoré zemiaky, krivka kĺzavého priemeru sa v 20. týždni nachádzala nad alebo v tesnej blízkosti (85%) kritickej krivky. Je vhodné vykonať prvé preventívne ošetrenie zapojených porastov. Očakáva sa výskyt a šírenie choroby.

Pleseň zemiaková (Phytophthora infestans) sa šíri pri teplotách 10-15°C a daždivom počasí. Pri  teplotách nad 30°C je infekcia zastavená, pleseň odumiera. Predpokladom nástupu choroby je výskyt plesne na danej lokalite v minulom roku, náchylné odrody zemiakov a trvanie priaznivých podmienok 8 týždňov po vzídení zemiakov. Choroba sa šíri z hľúz, ktoré boli vysadené už infikované a z rastlinných zvyškov z predchádzajúceho roku, na ktorých huba prezimovala. Príznaky sa objavujú najskôr na listoch svetlými škvrnami od okraja listu. Tieto škvrny postupne hnednú až usychajú. Na spodnej strane škvŕn sa tvorí povlak mycélia. Choroba sa prenáša na stonky, kde tvorí tmavé zahnívajúce škvrny až odumrie celá rastlina. Šírenie choroby je veľmi rýchle. Pri teplote 10-24°C a vlhkosti vzduchu 75 % počas 48 hodín alebo ovlhčení listu počas 4 hodín,  nastáva masívne tvorenie konídií, tieto sú roznášané vetrom a dažďom  a spôsobujú nové infekcie. V porastoch sa šíria lokálne, vytvárajú okolice, kde môžu byť rastliny zničené v priebehu jedného dňa – „zhoria na tabak“. Veľké nebezpečenstvo je preniknutie spór huby do hľúz v pôde. Napadnuté hľuzy majú na povrchu oceľovošedú šupku a vo vnútri hnedé až čierne škvrny. Z konzumného hľadiska sú nepoužiteľné, zle sa skladujú a pokiaľ aj skladovanie vydržia a použijú sa ako sadba, sú primárnym zdrojom infekcie.

Polyversum-Biogarden je mikrobiálny prípravok proti hubovým chorobám vo forme dispergovateľného prášku. Je spúšťačom indukovanej rezistencie voči chorobám. Účinná látka prípravku huba Pythium oligandrum stimuluje rast rastlín indukciou zvýšenej produkcie fytohormónu kyseliny indolyloctovej a zvyšovaním obsahu fosforu a cukrov. Autorizovaný je do zemiakov v malospotrebiteľskom balení.

Vzhľadom na zrážky a vhodné teploty sa rozhodnite pre spôsob účinku fungicídov. Systémové fungicídy, ktoré prenikajú do rastliny a sú šírené cievnym systémom aj do nových prírastkov, majú liečebné účinky ale ich nevýhodou je vznik rezistencie, čo v praxi znamená, že pri častom používaní strácajú účinok. Autorizované sú účinné látky: cymoxanil+famoxadone Tanos 50 WG (v zemiakoch max.6x, v rajčiakoch pestovaných v skleníkoch a foliovníkoch max.4x) do spotreby, cymoxanil+propamocarb Rival Duo (len rajčiak), fluazinam Altima 500 SC, Banjo, Nando 500 SC, Winby, Ohayo, Flowncide je zvlášť vhodný na záver ošetrení pre vysokú účinnosť proti plesni na hľuzách. Odolnosť voči zmytiu je už 15 minút po aplikácii. Fluopicolide+propamocarb Infinito SC a Magnicur Finito (len MB) je odolný voči dažďu 1 hod. po aplikácii. Kombinácia azoxystrobin+fluazinam je v prípravku Vendetta (aj alternária) a čistý cymoxanil v prípravkoch Sacron WG Curzate 60 WG, cymoxanil+propamocarb v prípravku Omix Duo a cymoxanil+oxychlorid medi Kupfer Fusilan WG. Lieto je listový fungicíd obsahujúci dve účinné látky s rozdielnym mechanizmom účinku: systémový cymoxanil a zoxamid (narúša delenie patogénnych buniek). Prípravok pôsobí preventívne a kuratívne. Zorvec Endavia je systémový fungicíd, s preventívnym a kuratívnym účinkom. Účinné látky sa v pletivách pohybujú translaminárne a pohybom v xyléme sa zabezpečí aj ochrana listov, ktoré v čase aplikácie prípravku ešte neboli plne rozvinuté.  Účinná látka oxathiapiprolin pôsobí na metabolizmus lipidov a účinná látka benthiavalicarb ovplyvňuje syntézu celulózy. Ranman Top je preventívny fungicídny prípravok. Účinná látka cyazofamid patrí do chemickej skupiny cyanoimidazol, po absorpcii rastlinou inhibuje respiráciu mitochondrií húb plesne zemiakovej. Prípravok má preventívny účinok a preto musí byť aplikovaný pred výskytom infekcie choroby v poraste. Povolený je aj do rajčiakov.

Kvázi systémový prípravok Afrodyta 250 SC povolený do rajčiakov obsahuje účinnú látku azoxystrobin patriacu do chemickej skupiny methoxyakrylátov zo skupiny strobilurínov.  Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Účinná látka preniká do pletív rastlín (translaminárny a systémový účinok). Preventívny účinok vyžaduje, aby aplikácia bola vykonaná pred alebo pri začiatku infekcie.

Lokálne systémové fungicídy sa tiež nešíria v rastline cievnym systémom, ale majú tú vlastnosť, že prenikajú do vnútra rastliny na mieste kde dopadli, prenikajú translaminárne až na spodnú stranu listu a dokážu zasiahnúť už vyklíčené spóry v rastline. Pôsobia tak nielen preventívne, ale pri rýchlom zásahu aj kuratívne, zastavujú rast plesne. Patria sem nandipropamid Revus 250 SC (aj MB) je odolný po 30 minútach. Sú povolené v integrovanej produkcii. Kombinácie cymoxanil+mandipropamid sú v prípravku Carial Flex a difenoconazole+mandipropamid v prípravku Revus Top (aj proti alternáriovej škvrnitosti zemiakov), dimetomorph+fluazinam v Banjo Forte a oxychlorid medi+metalaxyl Armetil C aj do rajčiakov. Hydroxid medi+cymoxanil v prípravkoch Copforce ExtraCupman majú lokálne systémový aj kontaktný účinok. Versilus obsahuje účinnú látku benthiavalicarb zo skupiny valinamid karbamátov. Benthiavalicarb má nový mechanizmus účinku (inhibítor syntézy bunkových stien patogénov), ktorý pôsobí na niekoľkých miestach hubového patogénu. Preniká do listov a stoniek a šíri sa lokálne, systemicky v rastline. Je to lokálne systemická účinná látka s kuratívnym a protektívnym účinkom, s dobrou reziduálnou aktivitou a odolnosťou proti zmytiu dažďom.

V suchom a ustálenom počasí vyhovujú aj kontaktné fungicídy. Ich vlastnosťou je, že ochraňujú listy na tom mieste kam dopadli, tvoria tak bariéru na povrchu listov, ktorá zabráni klíčeniu spór. Pri ich aplikácii treba dostatočné množstvo vody, aby pokryli čo najväčšiu časť rastlín. Ich nevýhodou je že nemajú liečebný účinok, nezastavujú vzniknutú infekciu a môžu byť zmyté silnými dažďami, lebo neprenikajú do vnútra rastliny. Folpet Folpan 80 WDG - odolnosť voči dažďu zvýši pridanie Agrovitalu. Klasické prípravky s oxychloridom medi Kuprikol 50 (aj MB, v rajčiaku aj proti septorióze a černi spotrebovať do 30.6.2022), Champion 50 WG (aj MB, aj rajčiak), Kocide 2000 (len rajčiak, aj MB) a len v rajčiakoch povolený Cuproxat SC (aj MB), tiež Flowbrix sú odolné voči zmytiu, metiram Polyram WG (MB). Kombinácia hydroxid+oxychlorid medi Coprantol Duo, Airone SC a Badge WG. Hydroxid medi v prípravkoch Cuprozin Progress a Funguran Progress pôsobí tiež kontaktne. Prípravok Enervin SC obsahuje účinnú látku ametoctradin zo skupiny pyrimidilaminov. GachinkoLeimauy sú fungicídne prípravky s ochranným a kontaktným pôsobením na reguláciu plesne zemiakovej (Phytophthora infestans). Účinná látka amisulbrom, patriaca do chemickej skupiny sulfonamidov, má špecifický účinok proti oomycétam, na ktoré pôsobí inhibíciou mitochondriálnej respiráce.