Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 18/2022

18-05-2022
Ing. Alena Škuciová | [email protected]
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Škodcovia strukovín

Ošetrenie proti škodcom strukovín je takmer nevyhnutnosťou, najmä proti zrniarke hrachovej, voškám a strapkám.

V máji vyliezajú z pôdy dospelce strapky hrachovej. Je to drobný čiarkovitý hmyz veľkosti 1,4-1,8 mm s obrvenými krídlami. Má jednu generáciu do roka. Škodí na hrachu, fazuli, bôbe, šošovici, sóji a ďalších druhoch z čeľade vikovitých. Vyhovujú jej suché lokality. Vlhké daždivé počasie môže obmedziť množstvo strapiek. V dôsledku cicania sa deformujú stonky a vegetačné vrcholy, môžu zasychať a opadávať kvety, poškodené listy majú striebristé škvrny a deformujú sa. Na hrachu je orientačné kritické číslo 20 vajíčok alebo vyliahnutých lariev na 10 kvetných pukov.

Najvážnejším škodcom je na hrachu voška hrachová. Bezkrídla živorodá samička meria 3,5-5,5 mm, má zelenú, niekedy červenkastú farbu. Je to najväčšia voška škodiaca na poľných plodinách. Škodí vyciciavaním štiav a vylučovaním sladkých výlučkov. Cicanie znižuje úrodu. Vyskytuje sa hniezdovito, preto je vhodné lokálne ošetrenie. Hľadať ju treba v rastových vrcholoch ukrytú medzi listami. Prezimuje vo forme vajíčok na viacročných bôbovitých rastlinách, ale môžu prezimovať aj dospelé vošky. Prelet z primárnych hostiteľov býva obyčajne v máji, tento rok je vegetácia skoršia, môžeme očakávať prelet začiatkom mája. Voška hrachová napáda množstvo bôbovitých, najmä lucernu a hrach. Na sekundárnom hostiteľovi má 4-6 generácií. Chladné dažde a vietor znižujú populáciu vošiek. Prah škodlivosti je 3-5 jedincov na jednu rastlinu. Na strukovinách, najmä na bôbe, škodí aj voška maková.

Listárik čiarkovaný je u nás rozšírený škodca bôbovitých a vikovitých rastlín. Vyhrýza polkruhové otvory na okrajoch listov mladých rastlín. Jeho škodlivosť je najväčšia v suchom a studenom období. Dospelý chrobák prezimuje v pôde odkiaľ vylieza v apríli. Je podlhovastý, dlhý 4-5 mm s hnedými krovkami. Škodia aj jeho larvy požieraním baktériových hľuziek na korienkoch rastlín. Nová generácia vylieza z pôdy v júli a na jeseň sa sťahuje na zimoviská. Preto je dôležitá orba po zbere strukovín a kvalitné hnojenie, ktoré podporuje tvorbu hrčkotvorných baktérií. Prirodzenými nepriateľmi sú najmä bystrušky.

Na sóji je najnebezpečnejší roztočec chmeľový. Imága majú dve typické tmavé škvrny na chrbte a štyri páry nôh. Samička je 0,5 mm dlhá; samček je menší a štíhlejší. Cicanie na spodnej strane listov môže spôsobiť ich spálenie. Nie sú povolené žiadne prípravky.

Na šošovici je najnebezpečnejší plodomor šošovicový. Imága sú komárovitý hmyz veľkosti 1,4-1,8 mm, liahnu sa koncom mája a začiatkom júna na poliach kde bola minulý rok šošovica. Samičky prelietajú na šošovicu a kladú vajíčka do kvetných pukov veľkosti do 4,5 mm, väčšie puky nenapádajú. Do jedného puku nakladie samička niekoľko vajíčok. Larvy vyliahnuté v kvetných pukoch cicajú kvetné lupienky a bázu piestikov a tvoria na nich hálky.  Príznakmi sú   zdurené a zatvorené kvetné puky. Strata na úrode môže dosiahnuť až 80 %.

Na hrachu škodí plodomor hrachový podobným spôsobom, kritické číslo je 1 znáška vajíčok na 3 rastliny alebo 27 znášok na 1 m².

Zrniarka hrachová je veľký 4 až 5 mm, oválny, čierny chrobák, pokrytý hustými, krátkymi sivými chĺpkami. Larva je 5 mm dlhá, žltkastá, s malou hnedastou hlavou a so 6 bradavicami namiesto nôh. Je rozšírená na celom svete, kde sa pestuje hrach. Chrobáky prezimujú vnútri hrachu v skladoch, na poli a tiež v hrachovine. Na jar v čase kvitnutia sa sústreďujú na hrachu a živia sa peľom. Samičky po párení kladú vajíčka na mladé struky po niekoľkých kusoch. Samička kladie viac než 100 vajíčok. Pri teplote 20 °C sa asi o týždeň liahnu larvy. Larva prevrtáva stenu struku buď priamo, alebo v nej vyhryzáva chodbičku a potom sa zavrtáva do hrachu. V jednom semene sa môže vyvinúť iba jedna larva.  Jej vývoj trvá 4 až 6 týždňov. V druhej polovici augusta sa začína zakukľovať. Pred zakuklením prehryzáva larva otvor pre chrobáka. Nepoškodená zostáva iba šupka. Otvor poznáme podľa okrúhlej tmavej škvrny. Kuklenie trvá asi 3 týždne. Vyliahnuté chrobáky väčšinou ostávajú cez zimu v semene hrachu. Proti zrniarke hrachovej ošetrujte pred kvitnutím ak je zistený nálet škodcu.

Motýle obaľovača hrachového kladú svoje vajíčka predovšetkým na kališné a okvetné lístky. Vyliahnuté húsenice sa prehryzujú do strukov. Suché teplé počasie v tomto období umožňuje veľkému množstvu húseníc dostať sa do strukov. Asi po 3 týždňoch požeru praskajú struky samy alebo si húsenice vyžierajú stenou struku dieru na jeho opustenie. Prezimovanie a kuklenie prebieha na pozemku, kde bol napadnutý porast. Pri otvorení struku sa objavia 2–4 poškodené semená, zvyšky pavučinky, trusu a väčšinou ešte aj 8–10 mm dlhá žltavo biela húsenica. Pri zbere hrachu vidno iba stopy po požere a znečistenie semien, ale už nie húsenice. Môže dôjsť aj k sekundárnej infekcii hubami. Hodnotí sa nálet samčekov do feromónových lapačov. Kritický počet – priemerne 25 imág na jeden deň letovej aktivity. Ošetrovať treba po prekročení tohto prahu za 10 až 14 dní podľa priebehu poveternostných podmienok.

 

Biologický prípravok s obsahom Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki  Lepinox Plus je povolený v hrachu a fazuli proti húseniciam sivkavca stavikrvového, mory bavlníkovej, psoty rajčiakovej a moličky kapustovej, ktoré tiež škodia na strukovinách. Pôsobí ako požerový preparát špecificky proti húseniciam motýľov radu Lepidoptera. Prípravok je najúčinnejší proti húseniciam prvého a druhého instaru. Húsenice po požití prípravku prestávajú prijímať potravu a po 2-5 dňoch hynú. Nepôsobí na dospelé jedince motýľov ani na iných škodcov, nepoškodzuje ani ich antagonistov.

 

Autorizované prípravky proti jednotlivým škodcom v strukovinách sú na báze alpha-cypermethrinu Alsip, Eribea (hrach-obaľovač hrachový, bôb-strapky) Vaztak Active, (hrach na zrno-obaľovač hrachový a bôb na zrno-strapky, voška maková), Vaztak 10 EC (hrach-obaľovač hrachový a bôb-strapky)  je insekticíd s kontaktným účinkom. Okrem ničenia dospelých škodcov a larválnych štádií má u niektorých druhov aj ovicídnu účinnosť. Dažďom je nezmyteľný, pretože vo vode je prakticky nerozpustný a má veľkú afinitu voči voskom pokrývajúcim povrch listov. Z tohto dôvodu ho nezmyje ani prípadný dážď krátko po aplikácii. Je svetlostabilný. Spotrebujte do 7.12.2022.

Účinná látka cypermethrin v insekticídoch RWA Protector Max (lupina, hrach, fazuľa-listárik, húsenice mory gama, vošky ), Sweep, Cyperkill Max, Rafan Max, Cythrin Max, Supersect Max (hrach, fazuľa- listárik, húsenice mory gama, vošky a hrach, fazuľa-obaľovač hrachový) vyvoláva opakovanú depolarizáciu nervových membrán, nasledovanú kŕčom a úhynom jedinca. Nepôsobí systémovo, je neprchavý a vo vode takmer nerozpustný. Deltamethrin, účinná látka prípravku Dinastia Forte (bôb-listárik, hrach-listárik, plodomor, obaľovač, voška hrachová), Decis EW 50 (bôb-vošky, strapky a šošovica-plodomor šošovicový), Decis Protech (hrach-vošky, strapky), Decis Forte (bôb-vošky, strapky a MB bôb, hrach-listárik a MB hrach-plodomor hrachový, obaľovač, voška hrachová a šošovica-plodomor šošovicový),  Delta EW 50 (bôb-vošky, strapky a šošovica-plodomor šošovicový),  Scatto (hrach-strapky, vošky, listárik a fazuľa-vošky, húsenice) je svetlostabilný syntetický pyrethroid. Pôsobí ako dotykový a požerový jed. Nemá systémový účinok, preto je potrebné, aby boli postrekom ošetrené všetky časti rastlín. V malospotrebiteľskom balení (MB) je proti cicavým a žravým škodcom na hrachu a zelenej fazuli povolený Decis Al a Sanium Ultra do hrachu proti voškám a strapkám.

Nexide, Rapid (hrach-voška hrachová, zrniarka hrachová) je svetlostabilný pyrethroidný insekticíd, určený proti niektorým druhom žravého a cicavého hmyzu. Obsahuje gamma-cyhalothrin. Pôsobí ako dotykový a požerový jed na dospelých jedincov a larvy škodlivého hmyzu. Vyznačuje sa tiež repelentným účinkom. Nemá systémový účinok, preto je potrebné aby boli pri aplikácii rovnomerne ošetrené všetky časti rastlín (predpokladom je použitie dostatočného množstva postrekovej kvapaliny). Pri vysokých teplotách (nad 23°C) účinnosť prípravku klesá.

Prípravok Markate 50, Gunner (bôb-listáriky a hrach-listáriky, vošky, obaľovač hrachový), Lambada (hrach,bôb-listárik, obaľovač, voška hrachová), Karate Zeon 5 CS (hrach, bôb-listáriky a bôb-vošky, strapky a šošovica-plodomor šošovicový) na báze účinnej látky lambda-cyhalothrin, patrí do skupiny syntetických svetlostabilných pyretroidov. Hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že pyretroid pôsobí na proteín nervového systému hmyzu nazývaný „sodíkový kanál“,ktorý je zodpovedný za priechod signálu pozdĺž nervu. Drží tieto kanály otvorené, čím dochádza k trvalému opakovaniu nervových vzruchov. Jedinci majú nekoordinované pohyby a v konečnom dôsledku dochádza k paralýze a smrti.

Fury 10 EW (hrach-listárik) je syntetický pyrethroid zeta-cypermethrin pôsobiaci ako kontaktný a požerový jed. Nemá systémovú účinnosť a pre zabezpečenie dobrého krycieho účinku je nutné dostatočné množstvo vody. Povolený do spotreby len do 1.6.2022.

Účinná látka tau-fluvalinate v insekticídoch MavrikEvure patrí do skupiny pyrethroidov. Pôsobí ako kontaktný a požerový jed. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že zasahuje do nervového systému hmyzu, narúša funkciu neurónov v interakcii s biochémiou sodíka. Nemá systémový účinok, preto je potrebné, aby boli postrekom rovnomerne ošetrené všetky časti rastlín. Povolené do bôbu proti voške makovej a strapkám a v sóji proti roztočcovi chmeľovému.

Fenpyroximate, účinná látka prípravku Ortus 5 SC, pôsobí výhradne ako kontaktný jed, nevykazuje žiadny translaminárny, systémový ani fumigačný účinok. Pôsobí na všetky vývojové štádiá roztočcov. Vyznačuje sa dlhou reziduálnou účinnosťou, ktorá je viac ako 30 dní. Spotrebujte do 18.6.2022.

Účinná látka prípravku Pirimor 50 WG pirimicarb patrí medzi karbamátové zlúčeniny. Je selektívny, účinkuje ako dotykový a dýchací jed pôsobiaci ako inhibítor cholinesterázy. V rastlinných pletivách je translokovaný a pôsobí hĺbkovo. Špecificky pôsobí len proti voškám na fazuli na zrno, bôbe a hrachu.

Acetamiprid, účinná látka prípravku Mospilan 20 SP, je systémový insekticíd, ktorý pôsobí ako neurotoxikant (blokáda nikotínového ACh receptoru v postsynaptickej membráne). Povolený je do hrachu na vošky, listárika čiarkovan6ého a zrniarku hrachovú.

Fenpyroximate, účinná látka prípravku Ortus 5 SC, pôsobí výhradne ako kontaktný jed, nevykazuje žiadny translaminárny, systémový ani fumigačný účinok. Pôsobí na všetky vývojové štádiá roztočcov. Vyznačuje sa dlhou reziduálnou účinnosťou, ktorá je viac ako 30 dní. Povolený je do sóje.