Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 15/2022

09-05-2022
Ing. Alena Škuciová | [email protected]
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Choroby strukovín

Teplo a vlhko môžu spôsobiť šírenie chorôb. Preventívnym opatrením proti chorobám je používanie zdravého osivo odolných odrôd, striedanie plodín, zaorávanie pozberových zvyškov, vyvážené hnojenie a proti šíreniu bakterióz sa neodporúčajú kultivačné práce vo vlhkom počasí. Odporúčam používať biologické prípravky na ochranu rastlín, ktoré zmierňujú dopad na životné prostredie.

Antraknóza môže napadnúť fazuľu, hrach, šošovicu alebo lupinu. Napáda všetky časti rastliny okrem kvetov. Už na klíčnych listoch sa tvoria tmavohnedé nekrotické škvrny s vyvýšeným červenkastým okrajom. Postupne splývajú na 10 mm a za vlhkého počasia vidieť v strede koncentrické kruhy s ružovkastými ložiskami spór. Pri silnej infekcii listy usychajú a zostávajú visieť na rastline. Na stonkách sú škvrny čiarkovité, na strukoch okrúhle. Napadnuté semeno je hrboľaté. Mycélium prežíva v osive, menej v rastlinných zvyškoch. Počas vegetácie sa šíri dažďom. Na antraknózu fazule je povolený Kuprikol 50 len do spotreby 30.6.2022. Uvoľňujúca sa meď z vyschnutého postrekového filmu rozrušuje podhubie (mycélium) parazitických húb, alebo zabraňuje vyklíčeniu ich výtrusov. Účinok je len preventívny a pôsobenie kontaktné na povrchu rastliny.

Účinná látka azoxystrobin patrí do chemickej skupiny B-methoxyakrylátov (strobilurinové deriváty). Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Tento mechanizmus účinku umožňuje použiť prípravky Chamane, Affix, Norios, Zoxis proti chorobám, pri ktorých bola zaznamenaná znížená citlivosť k iným skupinám účinných látok v dôsledku rezistencie. Účinná látka preniká do pletív rastlín (translaminárny a systémový účinok). Preventívny účinok vyžaduje, aby aplikácia bola urobená pred alebo na začiatku infekcie. Prípravok na báze tejto účinnej látky sa vyznačuje širokým spektrom účinku. Pôsobí proti antraknóze hrachu. Azoxystrobin sa vyznačuje dlhodobým účinkom. To umožňuje, v závislosti od prírastkov listov a od infekčného tlaku, zabrániť novej infekcii po dobu 3-8 týždňov.

Prípravok Askon obsahuje kombináciu dvoch účinných látok - azoxystrobin a difenoconazole. Účinná látka difenoconazole zo skupiny triazolov zastavuje vývoj húb inhibíciou biosyntézy ergosterolu v bunkových membránach - pôsobí ako demetylačný inhibítor (DMI). Difenoconazole pôsobí systémovo a má preventívny a kuratívny účinok.Do rastliny preniká asimilačnými časťami, odkiaľ sa šíri do ostatných pletív akropetálne a translaminárne v priebehu jednej hodiny.

Prípravok Propulse obsahuje systémovo pôsobiace účinné látky prothioconazole a fluopyram.
Je účinný proti širokému spektru hubových patogénov a má dlhú dobu trvania účinku. Fluopyram je translaminárne rozvádzaná účinná látka, ktorá preniká do vnútorných pletív, zabraňuje klíčeniu spór a rastu mycélia pôvodcov hubových chorôb.Je zaradená medzi zástupcov inhibítorov (komplex II - SDH inhibítor). Zabraňuje prenosu elektrónov v dýchacom reťazci enzýmu sukcinát dehydrogenázy (SDH). Zaraďuje sa do chemickej skupiny pyridinyl-etyl-benzamidov. Prothioconazole je systémovo pôsobiaca účinná látka so širokým spektrom účinnosti proti pôvodcom hubových chorôb zo skupín Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes. Patrí do skupiny účinných látok triazolintiónov. Spôsobom účinku sa zaraďuje medzi inhibítory demetylácie ergosterolov (DMI), kde inhibuje demetyláciu lanosterolu na pozíciách 14 alebo 24 metylén dihydrolanosterolov. V konečnom dôsledku pôsobenia chýbajú hubovému patogénu záverečné produkty biosyntézy sterolov nutné na výstavbu bunkových membrán. Patogén sa nemôže ďalej vyvíjať a odumiera. Prothioconazole po aplikácii rýchlo preniká do vodivých pletív ošetrovaných rastlín a je akropetálne transportovaný do vnútorných častí rastlín. Systémovo preniká aj do tých častí rastlín, ktoré neboli postrekom priamo zasiahnuté. Vyznačuje sa dlhodobou účinnosťou, pôsobí širokospektrálne a má protektívny, kuratívny a eradikatívny účinok. Povolený je do sóje.Autorizovaný je do sóje aj proti hrdzi, alternáriovej škvrnitosti, hnedej škvrnitosti listov sóje a sivej hnilobe.

Dagonis je systémovo pôsobiaci fungicíd prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline. Prípravok kombinuje vlastnosti účinných látok fluxapyroxad a difenoconazole. Účinná látka fluxapyroxad má preventívne a kuratívne účinky. Inhibuje klíčenie spór, predlžovanie, rast mycélia a sporuláciu (tj. všetky dôležité rastové a reprodukčné štádiá huby potrebné pre rozvoj choroby). Účinná látka difenoconazole patriaca do chemickej skupiny triazolov je systémová účinná látka s preventívnym a kuratívnym účinkom.Je absorbovaná asimilujúcimi časťami rastlín v priebehu jednej hodiny. V rastlinách sa šíri akropetálne a translaminárne. Mechanizmus účinku spočíva v inhibícií demetylácie C14 v rámci biosyntézyergosterolov (DMI). Inhibuje rast patogéna tým, že ovplyvňuje tvorbu sterolov v bunkových membránach patogéna. Výsledkom je rozvrat funkčnosti membrán, únik obsahu cytoplazmy a odumretie hýf. Prípravok aplikujte preventívne alebo čo najskôr na začiatku výskytu choroby, nespoliehajte sa na kuratívny potenciál účinných látok.

Na menej významné použitie sú povolené do sóje Amistar Gold a Mirador Uni s účinnými látkami azoxystrobin+difenoconazole. Autorizovaný je aj proti bielej hnilobe a purpurovej škvrnitosti sóje. Účinná látka azoxystrobin patrí do chemickej skupiny B- methoxyakrylátov (strobilurinové deriváty). Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Účinná látka preniká do pletív (translaminárny a systémový účinok). Preventívny účinok vyžaduje, aby bol prípravok aplikovaný pred alebo na začiatku infekcie.

Z chorôb sa na strukovinách môže prejaviť múčnatka hrachová, ktorá tvorí sivobiely múčnatý povlak na ktorejkoľvek časti rastliny, silne napadnuté rastliny žltnú až odumierajú. Napadnuté struky sú menšie a deformované. Autorizovaný je prípravok na báze síry Sulfurus s ochranným kontaktným účinkom, rýchlym nástupom účinnosti a reziduálnym pôsobením proti hubovým  patogénom zo skupiny pravých plesní s vedľajším akaricídnym účinkom. Síra vďaka svojej rozpustnosti v tukoch ľahko preniká bunkovými membránami spór húb, najmä múčnatiek. Síra je enzymatickou cestou redukovaná na sírovodík a pôsobí ako bunkový jed. Autorizovaný je aj Askon – azoxystrobin+difenoconazole.

Pleseň hrachová sa prejavuje na mladých rastlinách ich zhrubnutím a deformáciou, rastliny sú metlovité, bledé, za vlhkého počasia sú spodné listy pokryté sivohnedým povlakom konídionosičov. Sekundárna infekcia tvorí drobné škvrny na vrchnej strane listov a prílistkov, zostávajú matné, pletivá hrubnú až praskajú. Môže napádať aj kvety, ktoré opadávajú. Struky majú žltkasté škvrny, vo vnútri s bielymi povlakmi, často nevytvoria semená. Autorizovaný je Askon azoxystrobin+difenoconazole.

Pleseň sivá tvorí drobné škvrny na vrchnej strane listov a prílistkov, zostávajú matné, pletivá hrubnú až praskajú. Môže napádať aj kvety, ktoré opadávajú. Struky majú žltkasté škvrny, vo vnútri s bielymi povlakmi, často nevytvoria semená. Nie sú autorizované žiadne fungicídy do strukovín.

Strukoviny napádajú aj baktérie, ktoré spôsobujú bakteriálnu gloriolovú spálu fazule, bakteriálnu škvrnitosť fazule a bakteriálnu spálu sóje.  Nie sú proti nim autorizované žiadne prípravky.

Hrdza fazuľová a hrdza hrachová

Hrdzavé škvrny na rastlinách fazule a hrachu môžu vyzerať ako červenohnedý prášok. Ďalšími príznakmi huby hrdze sú vädnuté lístie a malé deformované struky fazule. Autorizované sú azoxystrobin  Affix do fazule a Zoxis do hrachu, sóje a fazule a Askon azoxystrobin+difenoconazole.do hrachu.

Biela hniloba a diaportová  škvrnitosť sóje sa dá potlačiť prípravkom Pictor Active s účinnými látkami pyraclostrobin+boscalid. Účinok prípravku spočíva v inhibícii mitochondriálnej respirácie blokovaním prenosu elektrónov, tým dochádza k redukcii tvorby ATP. Zníženie množstva stavebných látok pre aminokyseliny a cukry s redukciou množstva energie významne zasahuje do rastových a životných pochodov bunky.

Účinná látka pyraclostrobin patrí do skupiny strobilurínov a spôsob účinku je založený na zabránení prenosu elektrónov v dýchacom procese, čím dôjde ku kolapsu celého organizmu a je zabránené sporulácii a klíčeniu spór. Boscalid je účinná látka zo skupiny anilidov. Pôsobí ako inhibítor dýchania hubových organizmov, avšak v inom mieste metabolizmu než strobiluríny. Obe látky pôsobia systémovo, vykazujú preventívny aj kuratívny účinok, tzn. že chránia rastlinu pred infekciou, ale tiež po infekcii.

Biologický fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu (SC) pre riedenie vodou Serenade Aso s obsahom Bacillus subtilis účinkuje proti bakteriálnym a hubovým patogénom na základe konkurencie k týmto patogénom, kedy pokryje povrch rastlín (listov, plodov) a konkuruje týmto patogénom odberom živín priestorovou konkurenciou, produkuje lipoproteíny, ktoré majú fungicídny a antibakteriálny účinok a ďalej indukuje biochemickú odolnosť ošetrených rastlín proti hubovým a bakteriálnym patogénom.

Proti antraknóze a bielej hnilobe je povolený v hrachu, lupine a sóji aj biologický prípravok s obsahom oospór Pythium oligandrum Drechsler Polyversum. Nie je to klasický fungicíd, a preto ho nie je možné aplikovať ako fungicíd, t.j. až po zistení príznakov choroby. Je to biologický prípravok a jeho účinnosť  je závislá od správnosti aplikácie. Po aplikácii prípravku spóry musia na živých pletivách najskôr vyklíčiť a až po rozrastení huby je táto schopná konkurovať alebo parazitovať na fytopatogénnych hubách. Prípravok je preto nutné aplikovať preventívne, t.j. pred výskytom choroby. Pri správnej aplikácii je možné udržať porast v dobrom zdravotnom stave. V prípade veľmi silného infekčného tlaku  následne po biologickom prípravku  je možné  aplikovať bežný fungicíd. Je povolený do hrachu, lupiny a sóje. Rovnaké zloženie má aj Green Doctor.

Biologický prípravok je aj Xilon s účinnou látkou – mikroskopickou hubou Trichoderma asperellum strain T34, s viacerými mechanizmami účinku. Po aplikácii v oblasti koreňového systému rastlín nie je absorbovaný rastlinou. V blízkosti koreňovej sústavy kolonizuje externé časti rastlín (rhizosféra, fylosféra) a konkuruje rastlinným patogénom tak, že absorbuje z pôdy dôležité živiny syntézou chelátov. Zároveň tak podporuje rast rastlín a absorpciu minerálov, najmä v obmedzených podmienkach. Aplikuje sa pri výseve proti bielej hnilobe v sóji.