Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 14/2022

06-05-2022
Ing. Alena Škuciová | [email protected]
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Skočky na repe

Na morenie osiva cukrovej repy proti pôdnym škodcom je autorizované moridlo obsahujúce účinnú látku - syntetický pyrethroid tefluthrin. Hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed. Moridlo je autorizované proti drôtovcom a atomárii repovej ale jeho účinok trvá v počiatočných rastových fázach repy aj proti skočkám.

Skočka repová (Chaetocnema tibialis) je kovovo tmavozelený chrobáčik veľkosti 1,5-3 mm. Prezimujú dospelé chrobáky na rôznych miestach, úživný žer na jar prebieha na stavikrvovitých burinách, od konca apríla nalietavajú na repné polia. Ak ešte účinkuje v rastlinách repy insekticídne moridlo, skočky nahryznú listy a hynú. Nahryznutie je vidieť na hornej strane klíčnych lístkov a prvých pravých listov ako drobné jamky tak, že spodná pokožka zostáva neporušená. Neskôr táto pokožka zasychá, trhá sa, vznikajú dierky s hnedastými okrajmi s priemerom 1-1,5 mm. Často odumierajú časti alebo celej listy, zvlášť srdiečkové listy. V niektorých rokoch a to aj v rokoch nasledujúcich za sebou, dochádza k hospodársky významným škodám, ak poveternostné podmienky pre vývoj repy sú nepriaznivé (sucho a teplo), populačnej hustota škodca z predošlého roka je vysoká a jeho nálet je skorý. Skorý výsev do dobre pripravenej pôdy urýchľuje rast mladých rastliniek a znižuje nebezpečenstvo ich poškodenia repy. Samičky kladú vajíčka do pôdy na repnom poli. Vyliahnuté larvičky poškodzujú korienky repy a stavikrvovitých rastlín, ale nespôsobujú vážne škody. Po zakuklení sa v auguste liahnu nové imága a zostávajú na poli až do jesene. Skočka repová má do roka jednu generáciu.

Proti skočkam sa ošetrujú porasty, v ktorých od začiatku vzchádzanie do začiatku tvorby druhého páru pravých listov počet chrobákov dosiahne alebo presiahne kritické číslo. Kritické číslo sa mení v závislosti od rastu repy a pohybuje sa od 0,08 v priemere na 1 rastlinu pri dĺžke klíčnych lístkov 3 mm do 18 pri dĺžke klíčnych lístkov 45 mm.

Dĺžka klíčnych lístkov v mm   Priemerný počet skočiek na 1 rastlinu
10 0,8
20 2,9
30 7,5
40 14,1

Vysoké teploty v lete a na jeseň sú priaznivé pre masový výskyt skočiek v budúcom roku. Tento rok sú teploty pri vzchádzaní repy priaznivé. Vysoké teploty a slnko skočkám vyhovujú. Počasie a porasty treba sledovať a pri prvom nálete zasiahnúť.

Na postrek porastov repy proti skočkám sú autorizované pyrethroidy lambda-cyhalothrin Markate 50, Gunner, Lambada, deltamethrin Dinastia Forte a Decis Forte.

Proti siatici oziminovej a húseniciam sú autorizované  cypermethrin RWA Protector Max, Sweep, Cyperkill Max, Rafan Max, Cythrin Max a Supersect Max ktoré tiež účinkujú na skočky. Pyrethroidy účinkujú na sodíkovom kanály v nervovom systéme hmyzu, kde narušujú prenos elektrických impulzov v nervovej bunke.