Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 11/2022

07-04-2022
Ing. Alena Škuciová | [email protected]
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Ošetrenie obilnín proti chorobám

Počasie bolo doteraz priaznivé pre zdravotný stav obilnín, bolo sucho a choroby sa nešírili. Po dažďoch sa situácia môže zmeniť. Choroby báz stebiel už nebudú ohrozovať porasty budú to skôr listové choroby. Mnohé fungicídy majú kombinovaný účinok na široké spektrum chorôb.

Černanie báz stebiel (Ophiobolus graminis syn. Gaeumannomyces graminis) vyžaduje na šírenie teploty 12-20°C, prevlhčené pôdy. Šíri sa z pozberových zvyškov rastlín, ohrozuje teda porasty, kde je pestovaná obilnina po obilnine. Koreňový systém napadnutých rastlín je tmavo sfarbený, postupne odumiera. Choroba prechádza na pätu stebla a pošvy spodných listov kde tvorí povlak čierneho mycélia. Napadnuté rastliny zaostávajú v raste a ak neodumrú celé, počas dozrievania sú nápadné vybielenými hluchými klasmi alebo klasmi s drobnými zrnami. Choroba vyvoláva núdzové dozrievanie. Prah škodlivosti je 20% napadnutých listových pošiev vo fáze koniec odnožovania až 1.kolienko BBCH 29-31.

Steblolam (Tapesia yallundae anamorfa Ramulispora herpotrichoides syn. Pseudocercosporella herpotrichoides). Optimálna teplota na šírenie je 10°C. Prejavuje sa koncom odnožovania tvorbou oválnych pozdĺžne umiestnených svetlohnedých škvŕn s tmavým okrajom na listovej pošve najstaršieho listu. Dôležitý znak pravého steblolamu je vatovitý povlak mycélia, ktorý je vo vnútri stebla v mieste škvrny. Ten môže neskôr spôsobiť lámanie stebla a padanie rastlín rôznymi smermi. Prah škodlivosti je 20 % napadnutých listových pošiev vo fáze koniec odnožovania až 1.kolienko BBCH 29-31.

Septorióza pšenice Mycosphaerella graminicola anamorfa Septoria tritici napáda iba listy, septorióza plevová Phaeosphaeria nodorum syn. Leptosphaeria nodorum napáda všetky nadzemné časti rastlín. Hostiteľskými rastlinami sú pšenica, raž a niektoré trávy. Huba, ktorá spôsobuje uvedené ochorenia patrí k fakultatívnym patogénom, prežíva na odumretých rastlinných zbytkoch na pozemku. Infikuje aj zrno, zdrojom primárnej infekcie tak môže byť pozemok, ale i osivo. Počas vegetácie sa šíri zo spodných listov na vrchné a na ďalšie rastliny spórami, ktoré sa tvoria v plodničkách na napadnutom pletive. Pre vznik infekcie a šírenie ochorenia je treba aspoň 6 hodín ovlhčenia rastlín, najintenzívnejšie sa škvrny na listoch objavujú pri teplote 15–25°C. Väčší výskyt sa dá očakávať v prípade miernej zimy s dostatkom vlahy. Výskyt podporujú technológie spracovania pôdy s vynechaním orby.

Príznaky septoriózy pšenice aj plevovej sa na rastlinách môžu objavovať vo všetkých vývojových fázach a na všetkých nadzemných častiach rastliny. Na klíčnych rastlinkách sú viditeľné hnedé nekrotické škvrny a deformácie klíčkov. Typické príznaky sa objavujú na najstarších listoch, v niektorých rokoch už na jeseň, ale hlavne pred začiatom jari a na jar. Primárnym príznakom sú široko oválne, sýto zelené, „olejové“ škvrny, ktoré sa šíria, stávajú sa nepravidelnými, rýchlo zasychajú a na napadnutom pletive sa tvorí množstvo plodničiek huby, viditeľných ako drobné čierno-hnedé bodky. Napadnuté listy obyčajne odumierajú. Pri prejave ochorenia v neskorších fenofázach sa na listoch objavujú pretiahnuté žlté, rýchlo zasychajúce škvrny, ktoré často splývajú. Aj v tomto prípade sa na nich tvorí množstvo plodničiek huby. Na jednoznačné rozlíšenie od Septoriózy pliev je nutné mikroskopické hodnotenie, ktoré je založené na rozdielnej morfológii spór oboch húb.

Septorióza pšenice patrí k veľmi rozšíreným ochoreniam pšenice, vyskytuje sa plošne, podľa priebehu počasia a konkrétneho pozemku sa líši početnosť a intenzita napadnutia porastov.

K ochranným opatreniam patrí výsev uznaného, moreného osiva, kvalitné zapravenie infikovaných pozberových zvyškov, včasná likvidácia výdrvu a voľba odolnejších odrôd. Zatiaľ hlavným ochranným opatrením je fungicídny postrek, ktorý sa aplikuje podľa potreby, obvykle približne v dobe klasenia. Pri skorom výskyte sa doporučuje ošetrenie od fázy BBCH 32. - druhé kolienko, niekedy aj od BBCH 25 – koniec odnožovania.

Septorióza pliev patrí k najrozšírenejším ochoreniam pšenice, vyskytuje sa podľa priebehu počasia a konkrétneho pozemku sa líši početnosťou a intenzitou napadnutia porastu. V prípade včasného napadnutia klasov može byť výnos znížený o 20–30%. Počiatočné príznaky by bolo možné zameniť za príznaky napadnutia Septoriózou pšenice. Pre vznik infekcie a šírenie ochorenia je treba aspoň 15 hodín zvlhčenia rastlín, najintenzívnejšie sa škvrny na listoch objavujú pri vyššej teplote: 20–27°C.

Množstvo fungicídov proti septoriózam dáva možnosť výberu účinných látok cielene. Azoly liečia choroby, strobiluríny pôsobia viac preventívne, mancozeb kontaktne. Kombináciou rôznych účinných látok dosiahnete preventívny aj dlhodobý účinok.

Múčnatka trávová rastliny napáda od vzchádzania do skorej zrelosti. Optimálna teplota pre šírenie infekcie je 16 – 20°C, vysoká vlhkosť vzduchu postačí v spodných poschodiach porastu. Chorobu podporuje striedanie daždivého a hmlistého počasia so suchým, prehustený porast, jednostranné hnojenie dusíkom, veľmi skorý výsev, uzavreté stanovište a citlivosť odrody. Na steble, listových pošvách a oboch stranách listu, ojedinele na klasoch, sa vytvárajú biele, neskôr sivé až hnedé kôpky mycélia a konídií. Silne napadnuté listy žltnú a predčasne odumierajú. Prevenciou je šľachtenie na rezistenciu, dodržiavanie osevného postupu, hnojenie fosforom, draslíkom a bórom a dodržiavanie priestorovej izolácie jarných a ozimných obilnín, výber vzdušného stanovišťa. Termín aplikácie fungicídov T1, teda prvý termín aplikácie je v čase odnožovania až steblovania, ak bolo splnené kritické číslo. Môže sa zhodovať aj s preventívnym ošetrením, keď nie sú príznaky viditeľné, ale sú splnené teplotné a vlhkostné pomery v poraste, porast je prehustený a odroda citlivá. Druhý termín aplikácie T2 je odporúčaný v čase objavenia sa zástavového listu a je pre obilniny najdôležitejší, lebo ochraňuje úrodotvorné listy a zároveň je aj najefektívnejší. Tretí termín T3 je ošetrenie do klasu. Prah škodlivosti je 70% odnoží s výskytom múčnatky na niektorom z horných troch listov počas odnožovania do začiatku klasenia (BBCH 21-51). Proti múčnatke je účinné množstvo prípravkov uvedených aj proti steblolamu, septoriózam, prípravky zo skupiny strobilurínov a azolov a ďalšie účinné látky.