Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Strukoviny

Sortiment odrôd sóje sa opäť rozrástol

27-04-2022
Ing. Kateřina Nováková Mlčáková | [email protected]
ÚKSÚP, skúšobná stanica Želiezovce

Trend zvyšovania plôch osiatych sójou fazuľovou na Slovensku pokračoval aj v roku 2021. Z 51 890 ha v roku 2020 vzrástli plochy na 63 988 ha v roku 2021 (údaj ŠÚ SR). Väčšinu osiatych plôch nájdeme na Východnom Slovensku (Košický a Prešovský kraj), avšak nezaostáva ani stred Slovenska (Banskobystrický a Nitriansky kraj). Slovensko sa svojimi klimatickými podmienkami javí ako krajina pre pestovanie sóje vhodná. Potvrdzujú to stúpajúce výmery osiatych plôch, záujem pestovateľov o jej pestovanie, ale aj zvyšujúci sa počet žiadateľov o registráciu odrôd sóje.

Obr. 1

Obr. 1: Pohľad na pokus na začiatku vegetácie (SS Želiezovce)

V roku 2021 prijal Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“) 10 nových žiadostí o registráciu odrôd sóje. Celkovo 6 spoločností prejavilo záujem o registráciu svojich odrôd na Slovensku. V zmysle platnej legislatívy je podmienkou registrácie odrody na Slovensku splnenie požiadaviek pri VCU skúšaní (skúšky hospodárskej hodnoty) a zároveň, odroda musí splniť kritéria DUS skúšania (skúšky odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti odrody). Termín na doručenie žiadosti na ÚKSÚP je do 28.2. (viacej informácií na www.uksup.sk, Odbor odrodového skúšobníctva)

V roku 2021 bolo v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP (ďalej len „ŠOS“) zaradených 18 odrôd sóje fazuľovej. ŠOS sa v rámci Slovenska vykonávajú na 4 lokalitách – skúšobných staniciach ÚKSÚP: Báhoň, Veľký Meder, Želiezovce a Vranov nad Topľou. Pokusy sa zakladajú v štyroch opakovaniach a trvajú minimálne 2 roky. Na ochranu porastov počas vegetácie sú povolené iba insekticídy, proti chorobám sa pokusy neošetrujú.

Obr. 2

Obr. 2: Kvitnúca sója

V roku 2021 bolo v Listine registrovaných odrôd SR (ďalej len „LRO“) zapísaných 23 odrôd sóje fazuľovej. Tento rok k nim pribudne ďalších 6 odrôd, ktoré splnili požiadavky na  registráciu. Sortiment veľmi skorých až skorých odrôd obohatia odrody  ES Tresor, ES Inspector, Sailor, veľmi skorá odroda Successor a do skupiny odrôd skorých až stredne skorých pribudne Bosfor a Supervisor. Všetky odrody pochádzajú z francúzskeho šľachtenia, okrem odrody Supervisor, ktorá bola vyšľachtená v Nemecku.

Obr. 3

Obr. 3: Pohľad na pokus v priebehu vegetácie (SS Želiezovce)

ES Tresor je odroda veľmi skorá až skorá s priemernou vegetačnou dobou počas dvoch rokov skúšok 127 a 146 dní. Tieto hodnoty odpovedajú hodnotám kontrolnej odrody pre veľmi skoré až skoré odrody ES Comandor. Má stredný vzrast, výbornú odolnosť k praskaniu strukov a dobrú odolnosť k poliehaniu. Výška nasadenia prvého struku je 0,124 m. Semeno je stredné, splošteno guľovité, so žltým osemením a tmavo hnedou farbou pupku.

ES Inspector je svojou priemernou vegetačnou dobou 140 dní za dva roky skúšania tiež radený medzi veľmi skoré až skoré odrody. Táto odroda má stredný vzrast, výbornú odolnosť k praskaniu strukov, dobrú odolnosť k poliehaniu a vysoko nasadený prvý struk (0,144 m). Stredne veľké semeno je guľovitého tvaru, so žlto zeleným osemením a sivou farbou pupku. Táto odroda má vyšší obsah proteínov (priemer za 2 roky 40,9%), preto ju žiadateľ zaraďuje medzi Hi-Pro odrody.

Sailor je svojou dĺžkou vegetačnej doby 146 a 135 dní( za dva roky skúšok) radený medzi veľmi skoré až skoré odrody. Na porovnanie kontrolná odroda ES Comandor mala v tých istých rokoch vegetačnú dobu 144 a 125 dní. Sailor je odroda stredného vzrastu s výbornou odolnosťou k praskaniu strukov a veľmi dobrou odolnosťou k poliehaniu. Priemerná výška nasadenia prvého struku je 0,151 m. Semeno je stredné až veľké, guľovité. Má žlto zelené osemenie a tmavohnedú farbu pupku.

Successor radíme medzi odrody veľmi skoré. Zo všetkých novo registrovaných odrôd je najskoršia. Táto odroda má stredný až vysoký vzrast, výbornú odolnosť k praskaniu strukov a dobrú odolnosť k poliehaniu. Zaujímavosťou tejto odrody je kopijovitý list. Priemerná výška nasadenia prvého struku je 0,154 m. Semeno je stredné až veľké, guľovitého tvaru, so žlto zeleným osemením a žltou farbou pupku.

Supervisor je odroda sóje fazuľovej pochádzajúca z nemeckého šľachtenia. Jedná sa o odrodu skorú, ktorej priemerná vegetačná doba počas skúšok bola 145 dní.  Supervisor je odroda stredného vzrastu s výbornou odolnosťou proti praskaniu strukov a dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Výška nasadenia prvého struku je 0,163 m. Semeno je veľké, guľovité, so žltým osemením a tmavo hnedou farbou pupku.

Poslednou novo registrovanou odrodou je odroda Bosfor.  Priemernou vegetačnou dobou 145 dní ju tiež radíme do skupiny odrôd skorých. Táto odroda sa vyznačuje stredným vzrastom, výbornou odolnosťou k praskaniu strukov a dobrou odolnosťou k poliehaniu. Priemerná výška nasadenia prvého struku je 0,145 m. Stredne veľké semeno má guľovitý tvar, žlté osemenie a sivú farbu pupku.

Obr. 4

Obr. 4: Dozrievanie sóje