Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Nové odrody repky olejky ozimnej (rok 2022)

07-09-2022
Ing. Janka Majdanová | [email protected]
ÚKSÚP v Bratislave

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor odrodového skúšobníctva na základe výsledkov štátnych odrodových skúšok navrhol na registráciu nové odrody repky olejky ozimnej. Sortiment odrôd ozimnej repky sa rozšíril o 20 nových materiálov, všetko sú hybridné repky.

V sortimente clearfieldových repiek pribudli dva hybridy s rezistenciou na účinnú látku imazamox: Matrix CL a LG Corsica CL. Žiadatelia o registráciu uvádzajú rezistenciu voči rase Rlm 7 Phoma lingam pri  nových hybridoch: Glosso, Kakao, PT308, Matrix CL, rezistenciu voči TuYV – vírusovej žltačke kvaky: LG Corsica CL, Jurek, Matrix CL, LG Arnold, LG Auckland, LG Apollonia. Rezistenciu voči Cylindrosporium concentricum udáva žiadateľ pri hybride PT308. Všetky nové hybridy dosahujú dobré a vyrovnané úrody semena v pôdno-klimatických podmienkach Slovenska a boli zaregistrované po dvoch rokoch skúšok. V štátnych odrodových skúškach dosiahli vysoké úrody semena hybridy DK Exaura, LG Apollonia, LG Auckland, LG Arnold, vysokú úrodu oleja z hektára mali DK Exaura, LG Arnold, veľmi dobrou odolnosťou voči poliehaniu sa vyznačovali hybridy PX141, PT308, KWS Lauros. Vysoký obsah oleja mali DK Exaura, LG Arnold, LG Auckland. Zdravotný stav repiek bol dobrý. Hodnotenie prezimovania rastlín počas skúšok bolo u všetkých odrôd v rozmedzí 94 až 97 %. Dosiahnuté výsledky úrod sa porovnávali na priemer kontrolných hybridov Architect a Dalton, polotrpasličí hybrid PX141 sa porovnával na kontrolný hybrid PX126.

Obr.

Obr.: Repka v Haniske

Popisy nových odrôd repky olejky ozimnej

DK Exaura

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným   obsahom glukozinolátov.

DK Exaura je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 111,7 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má malé, hmotnosť tisíc semien bola 3,88 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 46,7 % a obsah glukozinolátov stredný 14,4 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje veľmi vysoké a vyrovnané úrody semena vo všetkých oblastiach pestovania repky. Firma uvádza, že hybrid má rezistenciu TuYV a rezistenciu voči Phoma RLM7.

Udržiavateľ: Bayer Seeds SAS
Zástupca v SR: Monsanto Slovakia, s.r.o.

Dorian

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov. Hybrid je rezistentný k účinnej látke imazamox.  

Dorian je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 104,6 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má malé, hmotnosť tisíc semien bola 4,07 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 45,6 % a obsah glukozinolátov stredný 12,3 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena zvlášť v kukuričnej pestovateľskej oblasti.

Udržiavateľ: NPZ Hans Georg Lembke KG
Zástupca v SR: Rapool Slovakia, s.r.o.

ES Elio

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov.

ES Elio je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s  dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 104,6 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,63 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 45,2 % a obsah glukozinolátov stredný 13,4 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena, vysoké v zemiakarskej pestovateľskej oblasti.

Udržiavateľ: Lidea France
Zástupca v SR: -

ES Juvento

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov.

ES Juvento je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s  dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 106,9 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,14 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 44,8 % a obsah glukozinolátov stredný 14,6 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké úrody semena vo všetkých  oblastiach pestovania repky.

Udržiavateľ: Lidea France
Zástupca v SR: -

Glosso

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim obsahom glukozinolátov.

Glosso je neskorší hybrid. Rastliny má vysoké s  dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 100,3 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,55 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 45,2 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 15,5 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké úrody semena v kukuričnej pestovateľskej oblasti. Firma uvádza, že hybrid má toleranciu voči Phoma Rlm 7.

Udržiavateľ: Lidea France
Zástupca v SR: -

Tabuľka 1: Výsledky z rokov 2020-2021: repka olejka ozimná, hybridy A

Tabuľka 1

Jurek

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov.

Jurek je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 106,9 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,18 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 45,4 % a obsah glukozinolátov stredný 12,6 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké úrody semena zvlášť v zemiakarskej pestovateľskej oblasti. Firma uvádza, že hybrid má rezistenciu TuYV.

Udržiavateľ: Deutsche Saatveredelung AG
Zástupca v SR: Rapool Slovakia, s.r.o.

Kakao

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným   obsahom glukozinolátov.

Kakao je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 101,0 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,35 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 45,9 % a obsah glukozinolátov stredný 14,0 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena v oblastiach pestovania repky. Firma uvádza, že hybrid má toleranciu voči Phoma lingam.

Udržiavateľ: Monsanto Technology LLC
Zástupca v SR: Monsanto Slovakia, s.r.o.

KWS Lauros

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným   obsahom glukozinolátov.

KWS Lauros je neskorší hybrid. Rastliny má vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 108,5 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,81 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 45,5 % a obsah glukozinolátov stredný 14,3 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké úrody semena v repárskej pestovateľskej oblasti.

Udržiavateľ: KWS SAAT SE & Co. KGaA
Zástupca v SR: KWS Semena, s.r.o.

KWS Pianos

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim obsahom glukozinolátov.

KWS Pianos je neskorší hybrid. Rastliny má vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 108,2 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,46 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 44,2 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 15,7 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké úrody semena v repárskej a zemiakarskej pestovateľskej oblasti.

Udržiavateľ: KWS SAAT SE & Co. KGaA
Zástupca v SR: KWS Semena, s.r.o.

KWS Sanchos

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným   obsahom glukozinolátov.

KWS Sanchos je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 109,4 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,47 g. Obsah oleja v sušine semena bol nízky 43,4 % a obsah glukozinolátov stredný 14,1 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké úrody semena vo všetkých oblastiach pestovania repky, zvlášť vysoké v zemiakarskej pestovateľskej oblasti.

Udržiavateľ: KWS SAAT SE & Co. KGaA
Zástupca v SR: KWS Semena, s.r.o.

Tabuľka 2: Výsledky z rokov 2020-2021: repka olejka ozimná, hybridy B

Tabuľka 2

LG Apollonia

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným   obsahom glukozinolátov.

LG Apollonia je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 111,1 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,38 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 45,2 % a obsah glukozinolátov stredný 12,7 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje veľmi vysoké úrody semena vo všetkých oblastiach pestovania repky. Firma uvádza, že hybrid má rezistenciu TuYV.

Udržiavateľ: Limagrain GmbH
Zástupca v SR: Limagrain Central Europe SE, org. zložka Slovakia

LG Arnold

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným   obsahom glukozinolátov.

LG Arnold je neskorší hybrid. Rastliny má vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 110,4 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,63 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 46,7 % a obsah glukozinolátov stredný 13,2 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje veľmi vysoké úrody semena vo všetkých oblastiach pestovania repky, zvlášť v kukuričnej. Firma uvádza, že hybrid má rezistenciu TuYV.

Udržiavateľ: Limagrain GmbH
Zástupca v SR: Limagrain Central Europe SE, org. zložka Slovakia

LG Auckland

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným   obsahom glukozinolátov.

LG Auckland je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 110,8 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má veľké, hmotnosť tisíc semien bola 5,07 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 46,0 % a obsah glukozinolátov stredný 12,7 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje veľmi vysoké úrody semena vo všetkých oblastiach pestovania repky. Firma uvádza, že hybrid má rezistenciu TuYV.

Udržiavateľ: Limagrain GmbH
Zástupca v SR: Limagrain Central Europe SE, org. zložka Slovakia

LG Corsica CL

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov. Hybrid je rezistentný k účinnej látke imazamox. 

LG Corsica CL je neskorší hybrid. Rastliny má vysoké so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 101,6 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,37 g. Obsah oleja v sušine semena bol nízky 43,7 % a obsah glukozinolátov stredný 14,2 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena. Firma uvádza, že hybrid má rezistenciu TuYV.

Udržiavateľ: Limagrain Europe S.A.
Zástupca v SR: Limagrain Central Europe SE, org. zložka Slovakia

LID Joviano

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim obsahom glukozinolátov.

LID Joviano je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s  dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 102,4 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,32 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 44,7 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 15,8 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena vo všetkých  pestovateľských oblastiach repky.

Udržiavateľ: Lidea France
Zástupca v SR: -

LID Teramo

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim obsahom glukozinolátov.

LID Teramo je neskorší hybrid. Rastliny má vysoké s  dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 105,1 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,51 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 45,3 % a obsah glukozinolátov stredný 14,3 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje vysoké úrody semena vo všetkých  pestovateľských oblastiach repky.

Udržiavateľ: Lidea France
Zástupca v SR: -

LID Ultimo

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným obsahom glukozinolátov.

LID Ultimo je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 104,4 % na priemer kontrolných hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,38 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 44,8 % a obsah glukozinolátov stredný 14,3 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena, vysoké v kukuričnej pestovateľskej oblasti.

Udržiavateľ: Lidea France
Zástupca v SR: -

Matrix CL

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a vyhovujúcim    obsahom glukozinolátov. Hybrid je rezistentný k účinnej látke imazamox.

Matrix CL je stredne skorý hybrid. Rastliny má vysoké so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má stredne dobrú. Úroda semena bola 107,5 % na priemer kontrolných  hybridov. Semeno má malé, hmotnosť tisíc semien bola 3,66 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 45,9 % a obsah glukozinolátov vyhovujúci 17,2 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje veľmi vysoké úrody semena v kukuričnej pestovateľskej oblasti. Firma uvádza, že hybrid má rezistenciu TuYV a rezistenciu voči Phoma RLM7.

Udržiavateľ: Deutsche Saatveredelung AG
Zástupca v SR: Rapool Slovakia, s.r.o.

PT308

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným   obsahom glukozinolátov.

PT308 je stredne skorý hybrid. Rastliny má stredne vysoké s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 103,8 % na priemer kontrolných  hybridov. Semeno má stredne veľké, hmotnosť tisíc semien bola 4,11 g. Obsah oleja v sušine semena bol vysoký 46,3 % a obsah glukozinolátov stredný 10,7 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje dobré úrody semena. Firma uvádza, že hybrid má vysokú toleranciu voči Phoma a Cylindrosporium.

Udržiavateľ: Pioneer Genetique S.A.R.L.
Zástupca v SR: Corteva Agriscience Slovakia s.r.o.

PX141

Hybrid s minimálnym obsahom kyseliny erukovej a stredným   obsahom glukozinolátov.

PX141 je neskorší polotrpasličí hybrid. Rastliny má nízke s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rovnomernosť dozrievania má dobrú. Úroda semena bola 111,9 % na priemer kontrolného hybridu. Semeno má malé, hmotnosť tisíc semien bola 3,76 g. Obsah oleja v sušine semena bol stredný 45,6 % a obsah glukozinolátov stredný 12,1 mikromolov/g semena. Hybrid dosahuje veľmi vysoké úrody semena v repárskej a zemiakarskej pestovateľskej oblasti.

Udržiavateľ: Pioneer Genetique S.A.R.L.
Zástupca v SR: Corteva Agriscience Slovakia s.r.o.

Tabuľka 3: Výsledky z rokov 2020-2021: repka olejka ozimná, polotrpasličí hybrid PX141

Tabuľka 3