Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Pôda

Transfer vedecko-výskumných poznatkov do praxe – projekt Horizont 2020 „Best4Soil“

14-09-2020
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. | [email protected]
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

  • Transfer vedecko-výskumných poznatkov do praxe – projekt Horizont 2020 „Best4Soil“ (0.35 MB, PDF)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť