Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2023-2027 / Informácie a správy

SPP 2023-27: Videá, prezentácie

24-04-2023
(zdroj: www.youtube.com)

Pravidlá novej SPP na obdobie rokov 2023-2027: Priame platby - Mgr. M. Milec; Eko-schémy - Ing. M. Beličák; Pravidlá kondicionality - Ing. M. Krošlák

Pravidlá novej SPP na obdobie rokov 2023-2027: Neprojektové intervencie SPP 2023 - 2027 - Ing. R. Trebatický

Pravidlá novej SPP na obdobie rokov 2023-2027: Pravidlá predkladania žiadostí o priame platby (PPA) - JUDr. M. Sousedek, Ing. I. Glončáková