Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Ovocie

Obsahové látky v ovocí a ich vlastnosti

19-06-2014
PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD. | [email protected]
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FZKI