Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Ovocie

Čmele ako opeľovače v jabloňových sadoch

02-05-2024
Mgr. Marek Semelbauer, PhD. | [email protected]
Ústav zoológie SAV, v.v.i.
(zdroj: Sady a vinice 2/2024, str. 18-20)