Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Ovocie

Nejpěstovanější a nové odrůdy jahod. Fyziologie rostlin jahodníku

30-04-2024
Ing. Oldřich Kříž | [email protected]
Jahodárna Kříž

Jahodník je nejranější a pro mnohé nejoblíbenější ovoce. Oceňujeme chuť jahod, jejich zdravotní přínos a jejich relativně snadné pěstování. Máme na výběr z více typů: jednouplodící, stáleplodící a den neutrální.

Jednouplodící odrůdy (červnové) plodí ponejvíce v červnu, podle ranosti jednotlivých odrůd a podle místních klimatických podmínek může probíhat sběr od 20. května do 15. června (například odrůda Flair 300 metrů nad mořem), respektive od konce června do konce července (odrůda Malwina 300 m.n.m.). Jedná se o takzvané odrůdy krátkého dne, což znamená, že základy květních pupenů se tvoří v ročním období s délkou dne pod 12,5 hodin a při teplotách pod 20°C, je-li zataženo, nebo pod 15° C, je-li slunečno. Ve střední Evropě se jedná o období od přibližně 10. září do začátku listopadu, případně i déle v případě teplot nad 7°C. Příští rok na jaře se dokončí vývin květních základů a rostliny začínají kvést koncem dubna a v květnu. Na jaře ani v létě za podmínek dlouhého dne tento typ jahodníku květy netvoří.

Remontantní odrůdy (stáleplodící) jsou odrůdy dlouhého dne, to znamená, že tvoří základy květních pupenů a následně květy v období s délkou dne více než 12 hodin. Označení „stáleplodící“ neodpovídá zcela realitě, protože ve skutečnosti plodí dvakrát ročně. Nejprve plodí v červnu, pak následuje kratší přestávka v červenci (1 až 3 týdny podle odrůdy) a druhá sklizeň je od poloviny/konce července do října, resp. do příchodu prvních nočních mrazíků. Koncem září odstraníme květy, protože by pravděpodobně již nestihly dozrát a vysilovaly by rostlinu. Ponecháme pouze zelené plůdky.

Den neutrální odrůdy (day neutral) představují novější typ jahodníku. Tyto odrůdy tvoří květy za podmínek krátkého i dlouhého dne, jsou tedy neutrální k délce dne. Plodí od konce května do října, resp. do zámrazu bez přestávky, jsou to tedy v pravém slova smyslu stáleplodící odrůdy a mnohdy jsou tak označovány, a to i v odborné literatuře, takže dochází k záměně. Je ale užitečné vědět, zdali je daná odrůda remontantní nebo day neutral, protože z hlediska velikosti plodů, chuti, výnosu a pevnosti plodů jsou odrůdy day neutral obecně na vyšší úrovni než remontantní odrůdy. Navíc day neutral odrůdy nemají v červenci výpadek sklizně, na rozdíl od remontantních odrůd. Proto se v posledních 20 letech výrazně prosadily v profesionálním pěstování.

Výběr vhodné jednouplodící odrůdy podle teploty v regionu.

Potřeba hodin chladu v zimě

V posledních letech se při popisu odrůd často uvádí jejich potřeba hodin chladu v zimě, protože ta má u řady odrůd značný dopad na výnos, až v desítkách procent a také ovlivňuje kvalitu plodů a ranost. Rostliny jahodníku potřebují v zimě projít určitým počtem hodin chladu, aby proběhly správné hormonální změny v rostlině a rostlina se tak připravila na jarní růst. V nejjednodušším případě se počítá množství hodin pod 7 °C, kterým je rostlina vystavena. Metodika měření však není definitivně dořešena, existují modely, které přikládají různým teplotám pod 7°C různou váhu a přiřazují jim určité koeficienty účinnosti. Výzkumné stanice zjišťují optimální počet hodin chladu pro různé odrůdy a tím je také dána vhodnost dané odrůdy například pro chladnější severní oblasti nebo pro teplejší jižní krajiny. Pokud použijeme nevhodnou odrůdu pro dané podnebí nebo pokud je netypický průběh teploty v zimě, tak odrůda nedosáhne maximálního možného výnosu. Ve středoevropských podmínkách používáme odrůdy, které vyžadují přibližně 800 až 1400 hodin chladu. V Kalifornii se pěstují odrůdy s potřebou 450 až 600 hodin chladu. V Německu bývá počet hodin chladu kolem 1300 až 1800 za celou zimu, v závislosti na regionu a na průběhu zimy. V posledním desetiletí se počet hodin chladu snižuje v souvislosti s globálním oteplováním.

Je-li počet hodin chladu nižší, než kolik rostlina vyžaduje (je tedy teplá zima), změní se její fyziologie následovně : vegetativní růst na jaře je zpomalen, rostliny mají proto méně listů a kratší listové řapíky, jahody zrají později a mají kratší květní stvoly, nasazení plodů je nižší, takže je nižší výnos. Plody jsou menší a vyskytuje se více deformovaných plodů. Toto je typické např. pro Elsantu, která vyžaduje 1300 hodin chladu (až 1500 hodin chladu, když teplota kolísá).

Je-li počet hodin chladu vyšší, než kolik rostlina vyžaduje (studená zima), zvýší se o několik dní ranost, ale sníží se výnos, protože rostlina je příliš vegetativní a některé květní pupeny vytvořené na podzim selžou a nevytvoří se z nich květy. Listové řapíky jsou příliš dlouhé, v důsledku toho se listy za horka rozkládají a odhalují plody, které tak trpí slunečním úpalem. Toto je běžné např. u odrůdy Flair, která vyžaduje 1050 hodin chladu.

Měření teploty v době zakládání květních pupenů

Měření začíná v okamžiku, kdy rostlina na podzim přejde z vegetativního do generativního stavu a započne zakládání květních pupenů. K tomu dojde, když jsou splněny alespoň 2 z následujících tří podmínek :

  1. Délka dne menší než 13 hodin.
  2. Teplota menší než 15°C
  3. Intenzita světla menší než 1500 J/cm2

Uvedené údaje jsou orientační, záleží také na odrůdě a na hnojení. Ve středoevropských podmínkách dochází k přechodu z vegetativního do generativního stavu kolem 10. září. Pokud je koncem srpna a začátkem září chladno a zataženo, tak může k přechodu dojít již 3.-5. září. Pokud je konec srpna a začátek září teplý a slunečný, dojde k přechodu později, až 15.-20. září. Pokud v srpnu hnojíme dusíkem, zvláště amonnými hnojivy, přechod do generativního stavu se oddaluje. Pokud naopak v srpnu přihnojíme draselným hnojivem, přechod do generativního stavu se urychlí.

Měří se suma teplot, kterou rostliny nastřádají, tzv. GDH (growing degree hours) neboli stupňohodiny růstu od 4,5°C do 28°C. Je-li například teplota 14,5°C po dobu 5 hodin, tak počítáme : 14,5-4,5=10 a 10°C x 5 hodin=50 GDH. Rostlina tedy obdržela 50 GDH. Tyto hodnoty se sčítají den po dni a zjišťujeme tak, kolik rostlina nastřádala GDH k danému datu. Nad 28°C již GDH nezapočítáváme, protože rostliny se zastavují v růstu. Podle počtu GDH usuzujeme na vývoj rostliny, především na stav květních pupenů na podzim. Běžně rostliny nastřádají 1000 až 1800 GDH za 1 týden v září a říjnu, (v listopadu méně). Optimum je dosáhnout na podzim kolem 12500 GDH, než se rostliny uloží k zimnímu klidu. V našich podmínkách rostliny běžně nastřádají 10000 až 14000 GDH. Při určitém počtu GDH dochází k dokončení vývoje květních pupenů a rostlina je připravena kvést. Pokud chceme kvetení a tedy sklizeň urychlit, snažíme se, aby na podzim rostliny nastřádaly vysoký počet GDH a aby brzy na jaře, po dodání dalšího, už jen malého množství GDH, začaly kvést. Rostliny tak můžeme urychlovat už na podzim položením netkané textilie v době tvorby květních pupenů, při teplotách pod 15°C. Pod textilií je vyšší teplota než venku, takže rostliny jednak vytvoří větší množství květních pupenů, jednak pupeny nastřádají větší množství GDH, takže na jaře již potřebují k dosažení kvetení nižší množství GDH než nezakryté porosty, což vede k časnějšímu kvetení porostů, které byly na podzim zakryty. Na podzim při teplotách vyšších než 15°C porosty nezakrýváme, protože pod textilií by mohla být teplota příliš zvýšena (nad 20°C), což by mohlo snížit rychlost zakládání květních pupenů.

Je-li hodnota GDH na podzim nízká, např. 10000 GDH (studený podzim), tak dochází na jaře k silnému vegetativnímu růstu s tvorbou listů a kořenů. Sklizeň se zpožďuje, protože rostliny musí nejprve nastřádat na jaře potřebný počet GDH, který nezískaly na podzim. Rostlina bude mít tolik květů, kolik jich založila na podzim. Na jaře již nelze počet květů zvýšit. Jejich počet se může jen snížit za nevhodných teplotních a výživových podmínek.

Je-li hodnota GDH na podzim vysoká, např. 14000 GDH (teplý podzim), sedí květní poupata vysoko a rostlina na jaře rychle vykvete, je tedy urychlena již z podzimu. Nevýhodou může být, že vysoko sedící poupata mohou být poškozena silnějšími zimními mrazy. Je proto vhodné takovéto porosty, s vysokým počtem GDH, zakrýt na zimu vliesem, resp. tento vlies ponechat, pokud jsme jej použili na podzim k urychlení porostu.

Byly naměřeny následující údaje : nezakryté rostliny obdržely na podzim 11560 GDH. Zakryté porosty obdržely 14120 GDH. Na jaře tedy potřebovaly nezakryté porosty získat 2560 GDH, aby zakryté porosty dohnaly. Na jaře získaly rostliny průměrně 370 GDH denně (naměřeno), takže zpoždění činilo 7 dní (2560 : 370 = 6,92). Porosty zakryté na podzim vliesem začaly se sklizní o 7 dní dříve.

Zjednodušené teplotní schéma, vyplývající z předchozího:

  • Studený podzim: na jaře je silný vegetativní růst s tvorbou listů a kořenů, sklizeň se opožďuje.
  • Teplý podzim: na jaře rostliny rychle vykvetou, sklizeň je urychlena.
  • Studená zima: silný vegetativní růst na jaře, sklizeň je urychlena, nižší nasazení plodů, nižší výnos, dlouhé listové řapíky a květní stvoly.
  • Teplá zima: vegetativní růst na jaře je zpomalen, méně listů, kratší řapíky, sklizeň je opožděna, méně plodů, nižší výnos, více deformovaných plodů.

Velmi rané odrůdy

Flair je druhou nejrozšířenější odrůdou z této skupiny. Je to holandské šlechtění od Flevo Berry. Jedná se o úplně nejranější odrůdou s velmi dobrou chutí, to jsou její hlavní přednosti. Jde výborně urychlovat vliesem nebo v tunelu. Zraje 4 dny před odrůdou Clery. Plody jsou střední velikosti, s velmi pěkným leskem, pevné, vhodné pro přímý prodej i pro velkoobchod. Transport je vhodný na střední vzdálenosti, nikoli na velmi dlouhé. Hmotnost plodů činí 16 až 20 g jako průměr za celou sklizeň. Vzhledem ke kráse plodů a chuti je tato velikost plně akceptovatelná. Výnos je střední, většinou 700 až 900 g z jedné rostliny. Za nevhodných podmínek je výnos nižší. Průběh sklizně je koncentrovaný, kratší, Flair dává rychle po začátku sběru velké množství plodů. Květní stvoly jsou delší, proto se doporučuje výsadba na jednořádek a na vyšší hrůbek. Frigosadba se doporučuje sázet v květnu nebo červnu, nikoliv v červenci. Zelená sadba se sází do konce července, aby byl příští rok zaručen maximální výnos. Sázíme 4 až 5 ks na 1 m2, s předpokládaným výnosem příští rok 25 až 30 t/ha, pokud vše provedeme správně. Kontejnerovanou sadbu vysadíme do 10. srpna. Pokud sázíme na folii v teplejších oblastech, tak volíme černobílou, kdy bílá strana je nahoře a černá dole. To zajistí, že půda je dostatečně teplá, ale nepřehřívá se. Začátek sklizně je v teplejších oblastech kolem 10. května, i dříve, v tunelu pak kolem 20. dubna. Proti nočním přízemním mrazíkům je nezbytné chránit porosty nakrytím netkanou textilií. Flair vyžaduje vhodnou strukturu půdy. Vhodnější jsou středně těžké i těžší půdy než lehké písčité půdy. Na těžší půdě se dá Flair lépe kontrolovat a olistění je kompaktnější. Na lehkých půdách se listy brzy rozevřou, v kombinaci s vysokou teplotou a větrem, často ještě v období plné sklizně a plody jsou tak vystaveny slunečnímu úpalu. Je to způsobeno tím, že na lehkých půdách nestačíme zajistit rostlinám dostatek vody k vyrovnání výparu z listů a z půdy a část vody navíc proteče do spodiny. Flair tedy potřebuje hodně vody a její pravidelný přísun. Nesnáší sucho ani přemokření půdy, to se odrazí na snížení výnosu. Také výživa musí být držena po celou dobu na dobré úrovni. Půda musí být úrodná, pH nesmí překročit hodnotu 6,0. Výživu je třeba zahájit brzy po letní výsadbě. Flair nepotřebuje více hnojiva než jiné odrůdy, ale potřebuje četnější, menší dávky. Na jaře startuje růst rostlin velmi rychle a proto musíme začít brzy s jarním přihnojováním. Jakmile teplota stoupne nad 5 °C, začínáme. Flair má vysokou potřebu zinku, takže zásoba v půdě nemusí stačit. Deficit zinku vzniká rychle, projevuje se světláním listů. Následkem je nižší výnos. Také pozor na mangan a železo, jejich nadměrný výskyt v půdě snižuje příjem zinku. Rovněž půdy bohaté na fosfáty nejsou vhodné pro pěstování Flair, protože inhibují příjem zinku, ale také železa a manganu. Preventivně proto provádíme na jaře postřik listovými hnojivy se zinkem nebo s kompletním obsahem stopových prvků. Flair je také citlivý na správný počet hodin chladu v zimě. Optimum činí 1050 hodin pod teplotou 7°C. Při dosažení počtu hodin nad 1200 se lehce zvyšuje ranost, ale je možné snížení výnosu, protože rostlina je příliš vegetativní. Rostliny mají příliš dlouhé listové řapíky a za horka se rozkládají, takže plody se mohou přehřívat. Naopak při nedostatku hodin chladu zrají jahody později, mají kratší listy a květní stvoly, počet listů je zredukován, což vede ke snížení výnosu. Flair je citlivý na herbicidní ošetření provedené hned po výsadbě, dáváme proto raději poloviční dávky a opakujeme po 7-14 dnech. Odrůda je středně odolná proti fytoftoře, je vhodné ji ošetřit přípravkem Aliette nebo ji pěstovat na panenských půdách. V zahraničí se ponejvíce pěstuje ve fóliovém tunelu na hrůbku, protože se výborně hodí k urychlování. V mnoha raných regionech střední a západní Evropy je hlavní ranou odrůdou. Podle výše uvedeného popisu je Flair dosti náročnou odrůdou na pěstování. Přesto je kvůli extrémní ranosti a excelentní chuti velmi rozšířena. V polních podmínkách se nemusí podařit splnit všechny její požadavky a tak počítejme nikoli s maximální úrodou 30 t/ha, ale spíše s 20 t/ha. V případě zásadní chyby při závlaze nebo výživě může být výnos ještě nižší.

Obr. 1

Daroyal je osvědčená odrůda od firmy Darbonne. Výnos 900 až 1200 g z rostliny. Má tmavě červené plody na povrchu i uvnitř. Chuť je vynikající, „jako od babičky“. Plody jsou na začátku sklizně velké, později střední. Zraje 2 až 3 dny po Flair. Za teplého počasí velmi rychle dozrává a musí se sklízet denně, jinak jsou plody měkčí. Hodí se na přímý prodej a na samosběr, nehodí se pro velkoobchod a na delší dopravu. Výhodou při samosběru je, že na Daroyal můžete pouštět samosběrače každý den a vždycky najdou dost jahod, tak rychle za tepla zrají. Plody jsou kvůli barvě a chuti velmi oblíbené u dětí. Rostliny jsou velmi vzrůstné, potřebují hodně vody, aby velké množství plodů dorostlo potřebné velikosti. Za sucha rychle zdrobňuje. Při jarní výsadbě sázíme dále od sebe, např. 40 - 45 cm. Rostliny jsou velmi odolné proti kořenovým chorobám, dobře rostou i po jahodách, i v horší půdě.

Obr. 2

Glorielle je stejně raná jako Daroyal. Jedná se o novou německou odrůdu od šlechtitelské firmy Kraege. Její pěstování se postupně rozšiřuje. Během sklizně plody nezdrobňují, zachovávají si dobrou velikost. Plody jsou větší než u Flair a Clery, mají v průměru 20 až 22 g. Výnos činí 800 až 1000 g z jedné rostliny, což je srovnatelné s Clery. Vedle ranosti je její hlavní výhodou velmi dobrá chuť, podle četných degustací stejně dobrá jako u Flair nebo dokonce lepší. Pokožka plodů je poněkud měkčí, takže je zapotřebí opatrnější sběr a jahody ten samý den prodat. Aby byly plody pevnější, potřebují rostliny dostatek vápníku a draslíku. Vhodné jsou postřiky na list na zpevnění plodů. Odrůda je velmi vhodná také pro samosběr, protože zákazníci oceňují její chuť a krásné zářivé plody pravidelně formované. Průběh sklizně je rovnoměrný, nemá výraznou sklizňovou špičku. Glorielle kvete pod listy a je tak méně ohrožena přízemními mrazíky. Vhodné je ošetření proti padlí.

Clery je starší italská odrůda od CIV, stále je to v řadě raných oblastí nejrozšířenější velmi raná odrůda, protože se osvědčila pro evropské kontinentální klima. Je považována za standard, ke které se ostatní rané odrůdy přirovnávají. Zraje 4 dny po odrůdě Flair a 5 dní před Elsantou (to je standard středně zrajících odrůd). První plody jsou velké, většina je střední velikosti, na konci sklizně menší. Váha plodů je v průměru 16 až 18 g. Výnos se pohybuje kolem 800 až 1000 g z rostliny. Má koncentrovanou sklizeň. Za teplého léta má sklon k remontování, takže v září přináší druhou, menší úrodu kvalitních jahod, které bývají ještě sladší než v hlavní sezóně. Plody jsou chutné, pevné, zářivě červené, ale Flair i Glorielle mají lepší chuť. Nicméně když zákazník nemá srovnání, tak mu bude Clery určitě chutnat. Na záhonu nepřezrává, může se sklízet s větším odstupem, třeba až po 3 – 5 dnech. Když je horko a „celé pole je červené“, tak jako poslední sklízíme Clery, protože ta vydrží nejvíc. Po utržení plody dlouho vypadají čerstvé, bez poškození. Clery roste středně silně, porosty se nepřehušťují. Je vhodná i pro méně úrodné půdy, je odolná vůči kořenovým chorobám a proti padlí. Může se sázet po jahodách. Za určitých podmínek však může být citlivá na napadení kořenového krčku houbou Rhizoctonia, což sníží výnos. Napadení zvyšuje vysoká vzdušná vlhkost a mnoho dusíku v půdě. Proto na jaře dáváme nižší dávky dusíku a neurychlujeme pomocí netkané textilie, protože ta výrazně zvyšuje vlhkost u kořenového krčku. Naopak se Clery hodí ideálně k urychlování v tunelu. Clery vyžaduje v zimě 1400 hodin chladu, což musíme v tunelu respektovat a tuto potřebu zajistit (nezavírat v zimě tunel předčasně). Osvědčila se výsadba začátkem srpna do dvouřádků na hrůbek na poli nebo v tunelu, celkem 5 ks/m2, vzdálenost rostlin od sebe 25 – 28 cm. Očekáváme polní výnos 25 t/ha. Clery se hodí pro přímý prodej, samosběr a pro velkoobchod.

Obr. 3

Allegro (Fresh Forward, Holandsko) je novější odrůda s vysokým výnosem, chutnými plody, na začátku sklizně velkými, na konci sklizně střední velikosti. Stejná doba sklizně jako má Clery, tedy 4 dny po Flair. Kvete pod listy, takže je méně ohrožena nočními mrazíky. Začíná kvést o něco později než Clery, ale kompenzuje to rychlým vývojem květů a zráním plodů. To je výhodné, protože o poškození květů mnohdy rozhoduje rozdíl v kvetení několika dnů. Je podobná odrůdě Clery, oproti níž má o něco vyšší výnos, větší, pevnější plody a o trochu lepší chuť. Oproti Clery tolik nezdrobňuje, což je vidět ve druhé polovině sklizně, kdy Allegro má zřetelně větší plody. Plody jsou zářivé, šťavnaté, s vysokým obsahem cukru. Velikost plodů kolem 18 až 20 g, výnos 900 – 1100 g z rostliny. V polních podmínkách bývá výnos o cca 20 % vyšší než u Clery. Rostliny mají silný vzrůst, porosty jsou mohutné, uniformní. Nesmíme nechat porost příliš zahustit, pak by plody trpěly plísní a byly by menší. Nedávat příliš dusíku. Silný porost vyžaduje pravidelnou závlahu, protože za horka je odpar z listů značný. Odolnost proti kořenovým chorobám jako je fytoftora a verticilium je vyšší, lze ji sázet po jahodách. Netrpí padlím. Proti antraknóze provést standardní ošetření.

Rosaria je nejnovější šlechtění od firmy Kraege, Německo. Popis odrůdy je velmi slibný, ale osobní zkušenost s ní získám až tento rok. Zraje krátce po Clery, 5 dny po Flair. Velikost plodů 20 až 25 g, výnos 1100 až 1300 g z rostliny. Jedná se tedy o velmi ranou, výnosnou, velkoplodou odrůdu. Plody v průběhu sklizně zůstávají stále velké, jsou světle zářivé, stabilní a dobře skladovatelné, mají výbornou chuť, snadno se sbírají. Květní stoly jsou dlouhé, proto není vhodná na rovné pole ale pouze na vysoké hrůbky nebo na substrátové pěstování. Plody mohou zůstat delší dobu na rostlině a netmavnou. Jsou vhodné na přímý prodej i pro velkoobchod. Odrůda je velmi zdravá, ale je vhodné ošetření proti antraknóze.

Rané odrůdy

Rendezvous je nová holandská odrůda od Hansabred. Zraje 4 dny po Clery. Má zřetelně větší plody, kolem 23 – 26 g, výnosy se mohou značně lišit podle podmínek pěstování, dosahují 900 až 1500 g z rostliny. Při nižších výnosech má odrůda vynikající chuť, bohužel při maximálních výnosech se chuť rychle zhoršuje a plody mohou být kyselejší. Proto je tato odrůda hodnocena na různých stanovištích různě. Při maximálním výnosu je vhodná pro velkoobchod, při nižším výnosu též pro přímý prodej. Záleží na poměru listů a květů, který má být 1 list (trojčetný) na 2 plody. Má-li tedy rostlina např. 40 květů, tak musí mít 20 listů, aby stačila zásobovat plody cukrem. Nemá-li dost listů, plody jsou kyselejší. V tom případě plody zesládnou teprve ve druhé polovině sklizně, když už rostlina nemá na starosti tolik plodů. Uvedené zákonitosti platí obecně i pro další odrůdy jahodníku. Plody jsou atraktivní, lesklé s dobrou skladovatelností, pevné jako u Clery, snadno se sbírá, netrpí otlaky, plody jsou velké i na konci sklizně. I po skladování mají plody pěkný lesk. Rostliny mají silný růst, sázíme 30 – 35 cm od sebe. V tunelu byly docíleny výnosy na hrůbku 43 t/ha plodů 1. třídy (Clery za stejných podmínek 35 t/ha). Je zde třeba dbát na ochranu proti padlí. Zdá se, že rostliny mají jen malou náchylnost na kořenové choroby, ale musí být v této oblasti ještě déle sledovány. V zimě potřebují rostliny 900 – 1000 hodin chladu.

Malling Centenary byla vyšlechtěna v Anglii ke stému výročí založení šlechtitelské stanice v East Malling (1913). Chtěli ke svému výročí vyšlechtit něco mimořádného a to se jim podařilo. Odrůda se rozšiřuje nejvíce v zemích, kde se jahody pěstují převážně v tunelech, což je Holandsko, Belgie a Velká Británie. Zde již vytlačila Elsantu, která zde byla více než 30 let hlavní odrůdou. Porazila ji výrazně vyšší kvalitou plodů a nižšími náklady na sběr, protože se mnohem rychleji sbírá. Vyžadují ji zákazníci kvůli výborné chuti a krásným, zářivým velkým plodům. Zraje 4 dny po Clery. Hmotnost plodů činí 23 až 25 g. Výnos v tunelu plodů 1. třídy je vyšší než u Elsanty, avšak celkový výnos je o něco nižší. M. Centenary má 95 až 98 % plodů 1. třídy, zatímco Elsanta jen 75 až 80 %. Prodejci si ji oblíbili kvůli vysoké trvanlivosti pevných plodů a kvůli výborné skladovatelnosti. Plody jsou velké od začátku sklizně až do konce, a to doslova. Je to způsobeno tím, že na stvolech jsou pouze 3 až 4 plody (běžné odrůdy mají 5 až 7 plodů), takže rostlina je stačí optimálně vyživit. K tomu, aby měly rostliny potřebný výnos tedy potřebují více květních stvolů než běžné odrůdy a tedy více postranních korun u kořenového krčku. Plody jsou velmi pravidelně formované, často se ve spojení s nimi používá výraz exkluzivní vzhled nebo třída sama pro sebe. Při pěstování venku záleží na počasí. V roce 2023 jsme měli nádhernou úrodu, protože nepršelo. Za dlouhotrvajících dešťů plody trpí a ztrácí kvalitu, ale to ostatně každá odrůda. Přesto se její polní pěstování rozšiřuje, především v Německu, kde nemají tolik tunelů. Bohužel je M. Centenary velmi náchylná na choroby, především na fytoftoru a na pestalotiopsis, takže ji lze pěstovat pouze na panenských půdách a i tam s ochranou Aliette. Přípravek Fenomenal působí lépe než Aliette a zabírá i na pestalotiopsis. Odrůda je tolik náchylná na choroby, že s tím mají potíže i množitelé a může být problém získat zdravou sadbu. Nedoporučuji kupovat Tray rostliny (rostliny s balem rašeliny, které se vypěstují na podzim, pak se uloží do chladícího boxu a na jaře se prodají i s balem). Tyto rostliny bývají často napadeny uvedenými krčkovými chorobami a výpadky jsou až desítky procent v roce výsadby. Je tomu tak proto, že postavit základiště pro Tray je drahé a nelze je stěhovat. Tray se tedy pěstují pořád na stejném místě, třeba desítky let. Sází se sice do kontejnerů s čistým substrátem, ale plocha pod kontejnery je zamořena chorobami, které přejdou pohybem vzduchu, deštěm a závlahou na rostliny (kapky vody se odráží od půdy, naberou patogenní houbu a přenesou ji na rostlinu). Toto je problém hlavně v Holandsku. Vhodnější je koupit frigosadbu nebo Waiting Bed, které mohou být pěstovány na panenské půdě a jsou potenciálně zdravější. Zdá se, že zdravější sadbu nyní produkují v Německu, např. Kraege, od něhož kupují sazenice této odrůdy i v Anglii. Co se týče hnojení, vyžaduje méně dusíku a nezavlažovat horem, protože obojí přispívá k napadení houbovými chorobami. Použijeme tedy výlučně kapkovou závlahu. Není vhodné stresovat rostlinu studenou vodou ze studně, protože to přispívá k náchylnosti na choroby. Použijme teplejší vodu, např. z rybníka nebo řeky, pokud můžeme. Rostliny vyžadují více vápníku než jiné odrůdy, doporučuje se postřik na list dusičnanem vápenatým, nebo lépe chloridem vápenatým, např. Veni Calcium od Koppertu. Tyto informace pochází od špičkového výzkumníka Philipa Lietena z poradenské firmy Fragaria Holland.

Obr. 4

Rumba (od Fresh Forward) zraje 4 dny po Clery. Plody mají hmotnost 20 – 22 g,výnos je vyšší než u Clery, cca 1000 – 1100 g z rostliny. Plody jsou velké, středně červené, lesklé, uniformní, středně pevné s průměrnou skladovatelností, na konci sklizně středně velké. Za horka může být pokožka měkčí a plody se musí sbírat v kratších intervalech, jinak rychle tmavne. Chuť je na začátku sklizně lehce navinulá, s postupující sezónou sládne. Je vhodná do chladnějších oblastí Evropy, nevymrzá. Hodí se pro urychlování netkanou textilií nebo v tunelu. Potřebuje ochranu proti přízemním mrazíkům. Plody nejsou náchylné na déšť. Nemá problémy s kořenovými chorobami, lze ji pěstovat i po jahodách, ale nikoliv na hodně zamořených půdách. Sázíme 35 cm od sebe, rostliny jsou vzrůstné. Ve druhém roce pěstování je vhodné chránit rostliny přes zimu vliesem, protože rhizomy jsou vytaženy dosti vysoko. Rumba snadno přijímá bór, takže může dojít k nadměrnému příjmu a k poškození rostlin. Rumba je v současné době dosti rozšířena, uvidíme, zdali vydrží tlak novějších odrůd s lepšími vlastnostmi. Já už ji nepěstuji, protože mi chuťově nevyhovuje, příliš tmavne a za horka měkne.

Darselect (Darbonne, Francie) zraje 2 dny před Elsantou, které se dosti podobá. Má o trochu větší plody, 20 – 22 g, avšak nižší výnos, cca 600 – 900 g z rostliny. Plody jsou poněkud matné, nemají dostatečný lesk, takže nevypadají atraktivně, mají však výbornou chuť a plody jsou velké až do konce sklizně. Pro zvýšení lesku zvýšíme při hnojení dávky hořčíku. Plody jsou středně pevné, hodí se pro přímý prodej nebo pro transport na kratší vzdálenosti. Má velmi dlouhou dobu sklizně, až 40 dní, což je dobré pro zahrádkáře, ale pro moderní intenzivní pěstování se nehodí, zvyšují se náklady na sklizeň. Vyžaduje větší závlahu než jiné odrůdy, jinak plody nedosáhnou potřebné velikosti. Odrůda se dá dobře urychlovat netkanou textilií nebo v tunelu. Rostliny jsou středně odolné proti fytoftoře, avšak jsou citlivé na napadení kořenového krčku verticiliosou, trpí také padlím. Nedá se sázet po jahodách. Vyžaduje teplé polohy s kvalitní humózní půdou, jinak se snižuje výnos. Pokud je teplý podzim, založí se přiměřené množství květních pupenů pro příští rok. Je-li na podzim chladno, pupenů bude málo a výnos bude nízký. V případě chladného podzimu zakryjeme porost netkanou textilií při poklesu teplot pod 15 °C přes den, aby se zakládání květních pupenů urychlilo a prodloužilo. Je vhodná do nejteplejších oblastí Česka. Odrůdu jsem vyřadil z pěstování kvůli nízkému výnosu a náchylnosti na choroby.

Obr. 5

Verdi (Fresh Forward) zraje ve stejném období jako Darselect, 3 dny po Allegru.Je to první odrůda, kterou tato šlechtitelská firma vypěstovala podle nové formule 20/20/20. To znamená, že výnos na poli musí být vyšší než 20 t/ha, plody větší než 20 g a sběr plodů rychlejší než 20 kg/hodinu. Uvedené parametry zaručujídobrou ekonomiku pěstování.V budoucnu bude firma uvádět na trh pouzeodrůdy,které splňují tyto hodnoty.PlodyVerdimají hmotnost 22 až 24 g, výnos 1100 až 1300 g z rostliny. Polní výnos je oproti Clery vyšší asi o 40 %, oproti Allegru o 20 %. To souvisí také s mimořádnou životností této odrůdy. Plody jsou velké, středně červené, zářivé, konického tvaru, vyrovnané velikosti do konce sklizně. Sklizeň nemá špičku, je relativně delší. Plody jsou výborné chuti, šťavnaté, aromatické, mají dobrou trvanlivost. Dobře se sbírá, plody nepřezrávají, může se sklízet po 3 i 4 dnech, když je to nutné. Kvete pod listy, takže není tolik ohrožena přízemními mrazíky. Odrůda se hodí na přímý prodej, samosběr a na kratší dopravní trasy. Rostliny jsou mimořádně odolné proti kořenovým a listovým chorobám, i chorobám plodů. Jsou odolné proti fytoftoře, verticiliu, antraknóze, padlí. Lze ji sázet po jahodách, i na plochy, kde pěstuji jahody 30 let. Na zamořených plochách nemá sice tak vysoký výnos, ale roste bez výpadků. Patří mezi dvě nejodolnější odrůdy, co znám (tou druhou je Daroyal). Verdi byla uvedena na trh před několika málo lety a proto u nás ještě není příliš známá. Velmi doporučuji k pěstování. Pokud bych musel pěstovat jen jednu odrůdu, tak by to byla Verdi.

Obr. 6

Středně zrající odrůdy

Elsanta (IVT Wageningen, Holandsko) je odrůda z roku 1981. Přibližně 35 let byla nejvíce pěstovanou odrůdou ve střední a západní Evropě. Na vrcholu slávy činil její podíl na trhu až 90 %. Teprve před několika málo lety byla sesazena z trůnu. Souvisí to s větší šlechtitelskou aktivitou v posledních 20 letech a soustředěním se na kvalitu plodů, což dříve nebývalo zvykem. V západní Evropě byla vytlačena především odrůdou Malling Centenary, dále odrůdami Sonsation, Sonata, Flair, Verdi, Opera, Asia, Faith a dalšími, které si každá ukously svůj podíl. Důvodem je, že uvedené odrůdy mají větší, chutnější, atraktivnější plody, vyšší výnos a některé jsou odolnější proti chorobám. Plody Elsanty mají hmotnost 16 až 19 g, výnos činí 800 až 1100 g. To je méně, než kolik nabízejí konkurenční odrůdy. Plody jsou pevné, vhodné pro dlouhou přepravu, což je stále velké plus, chuť je průměrná až dobrá, rostliny nejsou citlivé na choroby plodů, ale jsou velmi náchylné na kořenové a krčkové choroby, především na verticilium, citlivé na fytoftoru, na antraknózu, na padlí. Elsanta je stále dosti pěstovanou odrůdou, ale myslím, že až se pěstitelé seznámí s odrůdami jahod, které přišly na trh v posledních 5 letech, podíl Elsanty na trhu dále poklesne, především v zemích s náročnými zákazníky.

Sonsation (Flevo Berry) zraje 2 dny po Elsantě. Plody mají hmotnost 21 až 23 g, výnos 1100 až 1300 g, což je více než u Elsanty nebo Sonaty. Plody jsou středně červené, s atraktivním leskem. Chuť je velmi dobrá, hodí se především pro samosběr. V řadě oblastí je hlavní samosběrovou odrůdou. Pokožka plodů je měkčí a za horka plody trochu „tečou“. Samosběračům to nevadí, ale na obchod se tato odrůda za teplého počasí nehodí. Doporučuje se na jaře dávat více draslíku na zpevnění plodů, ale moc to nepomáhá. Plody se snadno sbírají, podíl 1. třídy je vysoký. Rostliny potřebují více manganu, zinku a bóru, provedeme aplikaci na jaře na list. Odrůda je dosti odolná proti fytoftoře a padlí.

Obr. 7

Sonata (Fresh Forward) zraje 2 dny po Elsantě. Plody mají hmotnost 19 až 22 g, výnos jako Elsanta. Na začátku sklizně má velké plody, později střední. Kulovité plody mají pěkný vzhled, pevnost plodů je střední, chuť je výborná. Za horka plody měknou a chuť se zhoršuje. Vyžaduje pak častější sběr. Je náchylná na fytoftoru, verticilium a na rhizoctonii, nesmí se sázet po jahodách. Vyžaduje panenskou humózní půdu, pak s ní budete spokojeni. Nevymrzá, hodí se i do chladnějších oblastí. Do příliš teplých oblastí se nehodí. Kvete pod listy, takže není tolik ohrožena přízemními mrazíky. Je vhodná pro urychlování netkanou textilií. Důležitý je postřik proti Botrytis. Vyžaduje více hořčíku, manganu a zinku.

Obr. 8

Korona (IVT Wageningen, Holandsko) zraje 2 dny po Elsantě. První plody jsou větší, průměrná hmotnost 15 až 17 g, na konci sklizně zdrobňují, zvláště u starších porostů. Výnos jako u Elsanty, 800 až 1100 g z rostliny. Sklizňová perioda je dlouhá. Plody jsou opravdu sladké, ideální na samosběr, kde je stále dosti rozšířená. Protože jsou plody měkčí, nehodí se pro obchod. Musí se rychle sníst nebo zpracovat, nesnáší skladování. Plody jsou velmi oblíbené malými dětmi kvůli chuti a kvůli tomu, že se v puse rozplynou. Nevymrzá, je vhodná i do horských oblastí, do Skandinávie, ale i do nížin. Nenechat přehustit, protože pak trpí plísní plodů. Je tolerantní k verticiliu, ale náchylná na Červenou hnilobu kořenů, na Botrytis a na padlí. Aby lépe konkurovala novějším odrůdám, doporučuje se jednoleté pěstování.

Asia (New Fruits, Itálie) zraje 3 dny po Elsantě. Plody jsou obrovské, na začátku sklizně váží 50 g, občas se najdou plody 80 až 100 g. Kupující bývají velikostí plodů ohromeni a nechtějí věřit, že byly vypěstovány v domácích podmínkách. První plody jsou větší než největší dovozové jahody ze Španělska. Průměrně váží 25 až 30 g, jsou velké i na konci sklizně. Výnos je vysoký, kolem 1000 až 1200 g z rostliny. Podíl plodů 1. třídy je zřetelně vyšší než u Elsanty. Plody jsou pravidelně formovány, mají atraktivní lesk, barva je středně červená. Chuť je výborná, pevnost plodů je střední. Velmi rychle se sbírá, na vrcholu sklizně 25 až 30 kg za hodinu. Hodí se na přímý prodej, na samosběr nebo na kratší dopravní trasy. Vzhledem k atraktivitě plodů není problém nasadit vyšší cenu. Je odolná proti verticiliu, proti dalším kořenovým chorobám je středně odolná. Po jahodách se může sázet, ale jen jednou, pak nechte větší odpočinek. Potřebuje kvalitní, humózní půdu, aby mohly plody dorůst maximální velikosti a pravidelnou závlahu. Hodí se pro chladnější i teplejší polohy. Proveďte ošetření proti antraknóze. Je citlivější na phenmedipham, dávejte poloviční dávky v odstupu 7 až 14 dní. Spolu s Verdi je to má nejoblíbenější odrůda.

Obr. 9

Pozdní odrůdy

Salsa (Fresh Forward) je osvědčená odrůda, zraje 7 dní po Elsantě. Plody z jednoletého porostu jsou na začátku sklizně obrovské, v průběhu sklizně velké, 23 až 24 g. Výnos je velmi vysoký, 1200 až 1400 g z rostliny. Ve druhém sklizňovém roce může mít rostlina příliš velký počet květů, např. 100 - 150 i více a plody jsou proto menší, zvláště když je porost přehuštěný. Vyplatí se proto po 1. roce snížit počet rostlin na ploše (vytrhat je) a u zbylých rostlin vylámat část nových rhizomů, nebo na začátku květu vylámat až polovinu květních stvolů, aby byly plody větší. Budeme mít méně plodů, ale velkých a výnos bude vysoký. Třetím rokem Salsa tak zesílila, že měla až 250 plodů na 1 rostlinu, následkem čehož byla většina plodů tak malých, že byly neprodejné. Plody jsou oranžové, středně pevné. Za teplého počasí je chuť na začátku sklizně dobrá, ve druhé polovině až výborná. Za chladného počasí beze slunce je chuť průměrná až podprůměrná, vodová. Salsa je středně odolná proti kořenovým chorobám. Hodí se do teplejších oblastí a do kvalitní půdy, pak poskytne mimořádně vysoké výnosy velkých plodů. Nesmí se nechat přehustit, pak jsou plody menší až malé. Z hlediska kvality plodů by bylo ideální 1- leté pěstování. Hodí se na samosběr a na přímý prodej.

Florence (Meiosis, Velká Británie) zraje 10 dní po Elsantě. Plody mají hmotnost 22 až 24 g, výnos činí 1000 až 1200 g z rostliny. Má pevné, velké, hodně tmavě červené plody. Chuť je dobrá, plody se ale musí nechat plně dozrát do tmavě červené barvy, netrhat je středně červené, protože při tomto zbarvení jsou plody nedozrálé a nejsou tak chutné. Když si myslíte, že plody už jsou vhodné ke sběru, tak je nesbírejte, ale počkejte ještě jeden den. Plody mohou být citlivější na sluneční úpal, zvláště na černé fólii. Odrůda je středně odolná proti kořenovým chorobám. Má dlouhou sklizňovou periodu. Nesmí se nechat přehustit. Plody mohou trpět napadením fytoftorou, je třeba porost ošetřit na jaře a v období kvetení přípravkem Phosfik nebo Basfoliar Aktiv. Tyto látky mají stejný účinek jako Aliette, ale nezpůsobují zbrždění růstu (organická molekula je vázána na draslík, nikoliv na jedovatý hliník, jak je tomu u Aliette). Rostliny nejsou tak náchylné na napadení fytoftorou jako plody, takže napadení plodů fytoftorou nemusí znamenat poškození rostliny, ta může být zcela zdravá.

Faith (Flevo Berry) zraje 10 dní po Elsantě. První plody jsouobrovské, např. 50 g, další mají průměrně hmotnost 23 až 26 g, výnos 1300 až 1500 g, údajně i více. Možná je to nejvýnosnější odrůda současnosti. Plody jsou chutné, atraktivní, uniformní, na konci sklizně stále dostatečně velké. Při výsadbě v srpnu je plodů méně než při výsadbě na jaře, ale plody jsou příští rok obrovské, takže dostaly přezdívku brambory. Nikoliv hanlivě, ale protože jsou tak velké. Plody se velmi snadno sbírají. Roste silně, takže sázet dál od sebe. Faith je citlivý na fytoftoru a další kořenové choroby, musí se proto pěstovat v humózní, panenské půdě nebo v substrátu. Preventivní ošetření proti fytoftoře je nutné. Při pěstování v horší půdě nebo po jahodách selže. Potřebuje dostatek živin pro vysoký výnos. Draslík zvyšuje kvalitu plodů. Odrůda není citlivá na padlí a Botrytis, plody jsou odolné proti dešti. Hodí se na přímý prodej, samosběr i pro obchod.

Obr. 10

Malwina (Peter Stoppel, Německo) zraje 22 dní po Elsantě, je to nejpozdnější odrůda současného sortimentu, ve 300 m.n.m. zraje od konce června do konce července. Plody mají hmotnost 21 až 23 g, výnos činí 700 až 900 g. První plody jsou velké až velmi velké, tmavě červené, velice atraktivní, zářivé. Má typicky jahodový vzhled, lidé říkají : takhle má vypadat správná jahoda. Chuť je velmi dobrá, výrazná, jakoby koncentrovaná, někteří lidé ji považují za nejchutnější jahodu, co kdy jedli. Někdy lidé kupují jahody na oslavu, třeba na svatbu. V takovém případě je Malwina rozhodně vynikající volbou, která všechny ohromí. Hodně zralý plod Malwiny je ideální do šampaňského. Rostliny vytváří velké trsy, je třeba je sázet dále od sebe. Kvete pozdě, takže není ohrožena přízemními mrazíky. Plodové stvoly jsou krátké, takže může být obtížnější plody najít a vysbírat. Rychlost sběru je tak snížena o cca 20 %. Vzhledem k pozdnímu kvetení vyžaduje ochranu proti svilušce a třásněnce, které v té době začínají více škodit. Je tolerantní proti verticiliu a padlí, ale náchylná na fytoftoru, vhodná je ochrana. Plody jsou málo náchylné na plísně a jsou odolné proti dešti a slunečnímu úpalu, protože jsou dobře schované pod listy. Přibližně 3 % plodů trpí inflorescencí, což je genetická porucha, spočívající v tom, že z plodů vyrůstají malé lístky. Tomuto jevu nelze zabránit. Většinou je na rostlině 1 takovýto plod. Lépe je sázet Malwinu na jaře, protože při výsadbě v srpnu by mohla mít příští rok nízký výnos. U Malwiny je totiž vše zpomalené, růst i nástup květní indukce na podzim. Na úrodných půdách snížíme dávku dusíku, protože by jinak vytvořila příliš husté trsy s negativním dopadem na kvalitu plodů a na rychlost sběru.

Stručně o dalších odrůdách

Séraphine je nová odrůda od Kraege, pochází ze stejného křížení jako Rosaria a má podobné vlastnosti. Má o trochu nižší výnos, ale ještě lepší chuť než Rosaria.

Alba je raná starší odrůda s velmi vysokým výnosem, velkými plody, ovšem s podprůměrnou chutí. Hodí se pro velkoobchod.

Twist je nová, velmi raná odrůda s velkými kvalitními plody, výnos je střední, náchylná na verticilium.

Dahli je nová, raná odrůda, která nepřináší žádné zlepšení oproti stávajícím odrůdám. Plody střední velikosti, dobrý výnos, chuť průměrná.

Parlando je středně raná odrůda, velmi kvalitní větší plody, dobrý výnos i chuť. Vyšlechtěná pro substrátové pěstování. Zdali je vhodná na pole se musí vyzkoušet. Zatím určená především pro velkoobchod.

Aprica, Elegance a Falco jsou výnosné odrůdy s velkými, pevnými plody, průměrné až podprůměrné chuti, vhodné pro velkoobchod.

Renaissance byla vyšlechtěna křížením dnešních odrůd s původními divokými klony s cílem zlepšit chuťové vlastnosti a odolnost. Plody jsou opravdu chutné, střední velikosti až menší, výnos je vysoký. Odrůda je odolná proti chorobám, je možné ji sázet po jahodách.

Obr. 11

Limalexia zraje po Elsantě,má velké plody a opravdu vysoký výnos, ale v substrátu jen průměrnou chuť. Na poli je údajně chutná.

Magnus je pozdní odrůda s velkými plody, dobrou úrodou a dobrou chutí. Je třeba výrazně snížit hnojení dusíkem v létě, nebo jej úplně vynechat, jinak bude příliš vegetativní a založí málo květních pupenů.

Dodatek:

Hodnoty velikosti plodů a výnos jsem přebral z různých pokusných výsledků z Německa, z Holandska a z katalogů. V pokusech bývají dosaženy vyšší výnosy než pak reálně na poli, kde se jahodám nemůžeme tolik věnovat. Jedná se tedy o potenciál, kterého můžeme, ale nemusíme dosáhnout.

Upřesnění některých výrazů v textu:

Fytoftora označuje napadení půdní houbou Phytophthora cactorum. Většinou se jedná o napadení kořenového krčku, ale může napadnout i plody.

Verticiliumje označení pro houbu Verticillium dahliae, která napadá kořenový krček a kořeny.

Antraknóza je způsobena houbou Colletotrichum acutatum, která napadá především plody, ale může napadnout i kořenový krček.

Pestalotiopsisje označení pro houbu Pestalotiopsis clavisporum, která napadá kořenový krček velmi podobným způsobem jako fytoftora, takže pouhým okem od sebe nejdou odlišit. Přichází k nám z jihu.

Rhizoctoniaje půdní houba Rhizoctonia fragariae, která napadá kořenový krček zvenku, za vyšší vlhkosti, krček uhnívá.

Červená kořenová hnilobaje způsobena houbou Phytophthora fragariae, která napadá kořeny jahodníku.

Padlí je způsobeno houbou Sphaerotheca macularis, která napadá především listy, ale může napadnout i plody u citlivých odrůd.

Pokud chceme vysadit novou odrůdu, doporučuji se nejprve důkladně seznámit s jejími vlastnostmi, abychom si udělali představu, zda bude pro naše podmínky vhodná. Nespokojte se s popisem v katalogu, ale najděte si stránky šlechtitele, který o té odrůdě ví nejvíce a často své zkušenosti zveřejňuje. Mnohdy je jejich popis odrůd velmi detailní. Např. šlechtitelská firma Flevo Berry má na svých webových stránkách popisy odrůd v rozsahu 10 až 20 stran pro jednu odrůdu, i s obrázky, grafy a tabulkami a s návodem na pěstování za různých podmínek. Je vhodné takto prozkoumat i odrůdy, které už pěstujete řadu let, určitě tam najdete něco pro vás nového.