Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Nové odrody maku siateho ozimného (rok 2024)

03-06-2024
Ing. Janka Majdanová | [email protected]
ÚKSÚP v Bratislave

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“), odbor odrodového skúšobníctva, schválil na odrodovej komisii vo februári 2024 registráciu nových odrôd maku siateho ozimného (Papaver somniferum L.) KSZF Mustang, SO Lear a Snow White. Ide o ďalšie tri odrody ozimného maku registrované v Slovenskej republike. V Listine registrovaných odrôd v roku 2024 bude zapísaných šesť odrôd maku siateho ozimného, vhodného na pestovanie vo výrobných oblastiach Slovenska. Skúšané odrody sa porovnávali na priemer pokusu. Všetky tri odrody boli navrhnuté na registráciu po dvoch rokoch štátnych odrodových skúšok. Od roku 2023 je pre štátne odrodové pokusy schválená nová kontrolná odroda Olaf.

Obr. 1

Obr. 1: Pohľad na pokusy s makom siatym ozimným

Počas skúšok bol pri odrodách sledovaný celý rad hospodárskych znakov (tabuľka č. 1).

Tabuľka č. 1: Výsledky štátnych odrodových skúšok s makom siatym ozimným z rokov 2022 - 2023

Tabuľka č. 1

Popisy nových odrôd maku siateho ozimného

KSZF Mustang

KSZF Mustang je stredne skorá modrosemenná odroda maku siateho ozimného s fialovou farbou korunného lupienka a nízkym obsahom morfínu. Úroda semena bola v priemere za dva roky skúšok 105,4 % na priemer pokusu. Odroda dosahuje vysoké a vyrovnané úrody semena vo všetkých výrobných oblastiach. Úroda makoviny bola 104,8% v porovnaní s priemerom pokusu. Vegetačnú dobu má 196 dní, počítanú od 1.januára do zrelosti. Je vysoká s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu a vyvráteniu rastlín, dobre odolná proti nežiadúcemu otváraniu toboliek po dozretí. Odolnosť voči vyzimovaniu má dobrú, v priemere za dva roky skúšok mala 86 % prezimovaných rastlín. Zdravotný stav bol dobrý, odroda bola stredne odolná voči napadnutiu helmintosporiózou na listoch, plesňou makovou a helmintosporiózou na tobolkách. Hmotnosť tisíc semien bola 0,49 g. Semeno má modrasté s dobrou farebnou vyrovnanosťou. Obsah oleja v semene je veľmi vysoký - 48,5 %. Obsah morfínu v sušine toboliek je nízky – 0,34 %. KSZF Mustang je odroda určená na potravinárske využitie semena.

Udržiavateľ: KSZ-Fortis, spol. s r.o.
Zástupca v SR: -

 

SO Lear

SO Lear je stredne skorá modrosemenná odroda maku siateho ozimného s tmavo fialovou farbou korunného lupienka a nízkym obsahom morfínu. Úroda semena bola v priemere za dva roky skúšok 105,4 % na priemer pokusu. Odroda dosahuje dobré úrody semena zvlášť v repnej výrobnej oblasti. Úroda makoviny bola 104,5 % v porovnaní s priemerom pokusu. Vegetačnú dobu má 195 dní, počítanú od 1.januára do zrelosti. Je vysoká s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu a vyvráteniu rastlín, veľmi dobre odolná proti nežiadúcemu otváraniu toboliek po dozretí. Odolnosť voči vyzimovaniu má dobrú, v priemere za dva roky skúšok mala 85 % prezimovaných rastlín. Zdravotný stav bol dobrý, odroda bola stredne odolná voči napadnutiu helmintosporiózou na listoch, plesňou makovou a helmintosporiózou na tobolkách. Hmotnosť tisíc semien bola 0,49 g. Semeno má modrasté s dobrou farebnou vyrovnanosťou. Obsah oleja v semene je veľmi vysoký - 48,9 %. Obsah morfínu v sušine toboliek je nízky – 0,38 %. SO Lear je odroda určená na potravinárske využitie semena.

Udržiavateľ: KSZ-Fortis, spol. s r.o.
Zástupca v SR: -

Obr. 2

Obr. 2: Odroda SO Lear

Snow White

Snow White je stredne skorá bielosemenná odroda maku siateho ozimného s bielou farbou korunného lupienka a nízkym obsahom morfínu. Úroda semena bola v priemere za dva roky skúšok 92,8 % na priemer pokusu. Odroda dosahuje dobré a vyrovnané úrody semena vo všetkých výrobných oblastiach. Úroda makoviny bola 96,9 % v porovnaní s priemerom pokusu. Vegetačnú dobu má 194 dní, počítanú od 1.januára do zrelosti. Je stredne vysoká so stredne dobrou odolnosťou proti poliehaniu a vyvráteniu rastlín, stredne odolná proti nežiadúcemu otváraniu toboliek po dozretí. Odolnosť voči vyzimovaniu má dobrú, v priemere za dva roky skúšok mala 86 % prezimovaných rastlín. Zdravotný stav bol dobrý, odroda bola stredne odolná voči napadnutiu helmintosporiózou na listoch, plesňou makovou a helmintosporiózou na tobolkách. Hmotnosť tisíc semien bola 0,44 g. Semeno má biele s dobrou farebnou vyrovnanosťou. Obsah oleja v semene je veľmi vysoký – 51,7 %. Obsah morfínu v sušine toboliek je nízky – 0,35 %. Snow White je odroda určená na potravinárske využitie semena.

Udržiavateľ: Herbanova Bt.
Zástupca v SR: Seederium s.r.o.

Obr. 3

Obr. 3: Odroda Snow White