Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Obilniny

Sortiment nových odrôd pšenice letnej, f. ozimnej a pšenice tvrdej, f. ozimnej (r. 2024)

24-06-2024
Ing. Katarína Bučková | [email protected]
ÚKSÚP – Skúšobná stanica Želiezovce

Štátne odrodové skúšky pšenice letnej, f. ozimnej sa na území Slovenska vykonávajú na desiatich lokalitách a pšenice tvrdej, f. ozimnej na štyroch lokalitách, a trvajú spravidla tri roky. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor odrodového skúšobníctva na základe výsledkov štátnych odrodových skúšok zaregistroval v roku 2024 trinásť nových odrôd pšenice letnej, ozimnej: Alomar, Funday, IS Bonario, IS Primator, KWS Rhum, LG Kunhuta, LG Optimist, Margita, Nox, Peter, RGT Whisper, RGT Racer, Vagabund a jednu odrodu pšenice tvrdej, ozimnej: IS Pompadur.

Tab. č. 1: Prehľad nových odrôd pšenice letnej, f. ozimnej

Tab. č. 1

Graf č. 1: Porovnanie úrody pšenice letnej, f. ozimnej v % na priemernú úrodu kontrolných odrôd

Graf č. 1

Pšenica letná, f. ozimná

Alomar

Alomar je stredne skorá až neskorá odroda, stredného vzrastu.Klas má tvar paralelný, riedky a dlhý, s výskytom stredne dlhých ostiniek na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola u odrody 43,6 g(stredná až vysoká).

Hodnotenie potravinárskej kvality je 5 (B).

Odolnosť proti prirodzenému vyzimovaniu mala odroda v čase skúšok dobrú. Odolnosť proti poliehaniu mala približne na úrovni kontrolných odrôd. V čase skúšok mala odroda odolnosť proti múčnatke trávovej a listovým škvrnitostiam mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala lepšiu . Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok vyššiu. Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Udržiavateľ: Strube Research GmbH&Co.Kg, Sollingen, DE
Zástupca v SR: Strube SK, s.r.o., Trnava, SK

Funday

Je stredne skorá až neskorá, stredne dlhá odroda. Tvar klasu má paralelný, riedky, stredne dlhý až dlhý, s výskytom krátkych ostiniek na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola u odrody 48,2 g (vysoká).

Hodnotenie potravinárskej kvality je 4(B/C).

Odroda počas skúšok prezimovala v prirodzených podmienkach dobre. Odolnosť proti poliehaniu mala lepšiu, V čase skúšok mala odroda odolnosť proti múčnatke trávovej približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti škvrnitostiam na listoch mala mierne slabšiu od úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala lepšiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok odroda dobrú . Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Udržiavateľ: Strube Research GmbH&Co.Kg, Sollingen, DE
Zástupca v SR: Strube SK, s.r.o., Trnava, SK

IS Bonario

Je skorá až stredne skorá a stredne dlhá až dlhá odroda. Tvar klasu má pyramidálny, riedky až stredne hustý a stredne dlhý až dlhý, s výskytom krátkych ostiniek na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola u odrody 39,7 g (stredná) .

Hodnotenie potravinárskej kvality je 7- 8(A+).

Odroda má špeciálnu akosť má žltú/nažltlú múku ( vyšší obsah karotenoidov)

Odroda počas skúšok prezimovala v prirodzených podmienkach dobre. Odolnosť proti poliehaniu mala približne na úrovni kontrolných odrôd až mierne slabšiu. V čase skúšok mala odroda odolnosť proti múčnatke trávovej mala lepšiu. Odolnosť proti škvrnitostiam na listoch mala na úrovni kontrolných odrôd . Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala lepšiu . Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok odroda vysokú . Odroda je vhodná pre pestovanie hlavne v kukuričnej a teplej repnej výrobnej oblasti.

Udržiavateľ: Istropol Solary a.s., Horné Mýto, SK
Zástupca v SR: -

IS Primator

Je to veľmi skorá odroda, kontrolné odrody prekonáva o 5 až 10 dní. Odroda IS Primator je stredne vysoká. Tvar klasu má pyramidálny, stredne hustý a stredne dlhý, s výskytom krátkych ostín na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola u odrody 39,2 g (stredná) .

Hodnotenie potravinárskej kvality je 8(A/E).

Odroda počas skúšok prezimovala v prirodzených podmienkach dobre. Odolnosť proti poliehaniu mala mierne slabšiu od úrovni kontrolných odrôd, ale dobrú. V čase skúšok mala odroda odolnosť proti múčnatke trávovej mala lepšiu. Odolnosť proti škvrnitostiam na listoch mala slabšiu. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala lepšiu . Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok odroda dobrú . Odroda je vhodná pre pestovanie hlavne v kukuričnej a teplej repnej výrobnej oblasti.

Udržiavateľ: Istropol Solary a.s., Horné Mýto, SK
Zástupca v SR: -

KWS Rhum

Je to stredne skorá , stredne dlhá odroda. Tvar klasu má paralelný, stredne hustý až hustý a krátky, s výskytom stredne dlhých až dlhých ostín na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola u odrody 39,4 g (stredná) .

Hodnotenie potravinárskej kvality je 3(C).

Odroda počas skúšok prezimovala v prirodzených podmienkach dobre. Odolnosť proti poliehaniu mala približne na úrovni kontrolných odrôd. V čase skúšok mala odroda odolnosť proti múčnatke trávovej približne na úrovni kontrolných odrôd . Odolnosť proti škvrnitostiam na listoch mala približne na úrovni kontrolných odrôd až lepšiu. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala lepšiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok odroda dobrú . Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Udržiavateľ: KWS Momont, Recherche SARL , FR
Zástupca v SR: -

Obr. 1

Obr. 1: Zber pokusu pšenice letnej, f. ozimnej ,skúšobná stanica ÚKSÚP Želiezovce

LG Kunhuta

Je to stredne skorá , stredne dlhá odroda. Tvar klasu má paralelný, stredne hustý a krátky, s výskytom dlhých ostí na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola u odrody 39,2 g (stredná) .

Hodnotenie potravinárskej kvality je 3(C ).

Odroda počas skúšok prezimovala v prirodzených podmienkach dobre. Odolnosť proti poliehaniu mala približne na úrovni kontrolných odrôd. V čase skúšok mala odroda odolnosť proti múčnatke trávovej a škvrnitostiam na listoch mala približne na úrovni kontrolných odrôd až lepšiu. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala lepšiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok odroda dobrú . Odroda je vhodná pre pestovanie o všetkých výrobných oblastiach.

Udržiavateľ: Limagrain Europe S.A., FR
Zástupca v SR: Limagrain Česká republika s.r.o,CZ

LG Optimist

Je to stredne skorá a stredne dlhá odroda. Tvar klasu má paralelný, stredne hustý, stredne dlhý s výskytom dlhých ostiniek na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola u odrody 44,9 g (stredná až vysoká).

Hodnotenie potravinárskej kvality je 5(B).

Odroda počas skúšok prezimovala v prirodzených podmienkach dobre. Odolnosť proti poliehaniu mala približne na úrovni kontrolných odrôd. V čase skúšok mala odroda odolnosť proti múčnatke trávovej približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti škvrnitostiam na listoch mala lepšiu. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala lepšiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok odroda vysokú . Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Udržiavateľ: Limagrain Europe S.A., FR
Zástupca v SR: Limagrain Česká republika s.r.o,CZ

Margita

Je to skorá, stredne dlhá odroda. Odroda Margita je presievkový typ. Tvar klasu má pyramidálny, stredne hustý, krátky až stredne dlhý, s výskytom stredne dlhých ostí na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola u odrody 39,6 g (stredná) .

Hodnotenie potravinárskej kvality je 7-8(A+).

Odroda počas skúšok prezimovala v prirodzených podmienkach dobre. Odolnosť proti poliehaniu mala približne na úrovni kontrolných odrôd až vyššiu. V čase skúšok mala odroda odolnosť proti múčnatke trávovej približne na úrovni kontrolných odrôd až lepšiu. Odolnosť proti škvrnitostiam na listoch mala približne na úrovni kontrolných odrôd až mierne slabšiu. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala lepšiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok odroda dobrú . Odroda je vhodná pre pestovanie najme v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti.

Udržiavateľ: Saatzucht Donau GesmbH & CoKG,Probstdorf, AT
Zástupca v SR: Probstdorfer Saatzucht GesmbH & CoKG,Probstdorf, AT

Nox

Nox je neskorá odroda, stredného vzrastu.Klas má tvar paralelný, stredne hustý a stredne dlhý, s výskytom stredne dlhých ostiniek na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola u odrody 43,4 g(stredná až vysoká).

Hodnotenie potravinárskej kvality je 7-8(A+).

Odolnosť proti prirodzenému vyzimovaniu mala odroda v čase skúšok dobrú. Odolnosť proti poliehaniu mala približne na úrovni kontrolných odrôd až lepšiu. V čase skúšok mala odroda odolnosť proti múčnatke trávovej mala približne na úrovni kontrolných odrôd až lepšiu. Odolnosť proti listovým škvrnitostiam a hrdzi pšenicovej mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok vyššiu. Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Udržiavateľ: Strube Research GmbH&Co.Kg, Sollingen, DE
Zástupca v SR: Strube SK, s.r.o., Trnava, SK

Peter

Je to neskorá , krátka a stredne dlhá odroda. Tvar klasu má paralelný, stredne hustý, stredne dlhý až dlhý s výskytom krátkych ostiniek na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola u odrody 41,3 g (stredná).

Hodnotenie potravinárskej kvality je 5(B).

Odroda počas skúšok prezimovala v prirodzených podmienkach dobre. Odolnosť proti poliehaniu mala vyššiu. V čase skúšok mala odroda odolnosť proti múčnatke trávovej lepšiu. Odolnosť proti škvrnitostiam na listoch mala približne na úrovni kontrolných odrôd až lepšiu. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala lepšiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok odroda vysokú . Odroda je vhodná pre pestovanie najme v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti.

Udržiavateľ: Saatzucht Firlbeck GmbH&Co.KG, DE
Zástupca v SR: Limagrain Česká republika s.r.o, CZ

RGT Whisper

Je skorá, stredne dlhá až dlhá odroda. Tvar klasu má paralelný, stredne hustý a krátky až stredne dlhý, s výskytom dlhých ostí na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola u odrody 43,7 g (stredná až vysoká).

Hodnotenie potravinárskej kvality je 8 -7(A+).

Odroda počas skúšok prezimovala v prirodzených podmienkach dobre. Odolnosť proti poliehaniu mala približne na úrovni kontrolných odrôd. V čase skúšok mala odroda odolnosť proti múčnatke trávovej , škvrnitostiam na listoch a hrdzi pšenicovej mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok odroda vysokú . Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Udržiavateľ: RAGT CZECH s.r.o ,Branišovice ,CZ
Zástupca v SR:
 RAGT CZECH s.r.o ,Branišovice ,CZ

RGT Racer

Je to skorá, stredne dlhá odroda. Tvar klasu má paralelný, riedky a stredne dlhý, s výskytom stredne dlhých ostiniek na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola u odrody 49,1 g (vysoká) .

Hodnotenie potravinárskej kvality je 5(B).

Odroda počas skúšok prezimovala v prirodzených podmienkach dobre. Odolnosť proti poliehaniu mala vyššiu. V čase skúšok mala odroda odolnosť proti múčnatke trávovej približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti škvrnitostiam na listoch mala približne na úrovni kontrolných odrôd až mierne slabšiu. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala lepšiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok odroda vysokú . Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Udržiavateľ: RAGT CZECH s.r.o ,Branišovice ,CZ
Zástupca v SR:
 RAGT CZECH s.r.o ,Branišovice ,CZ

Vagabund

Je to stredne skorá a stredne dlhá odroda. Tvar klasu má pyramidálny, riedky až stredne hustý, stredne dlhý až dlhý, s výskytom krátkych až stredne dlhých ostiniek na vrchole klasu. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola u odrody 39,0 g (stredná).

Hodnotenie potravinárskej kvality je 6 (A/B).

Odroda počas skúšok prezimovala v prirodzených podmienkach dobre. Odolnosť proti poliehaniu mala lepšiu, V čase skúšok mala odroda odolnosť proti múčnatke trávovej mala lepšiu. Odolnosť proti škvrnitostiam na listoch mala približne na úrovni kontrolných odrôd. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala lepšiu. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok odroda dobrú . Odroda je vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Udržiavateľ: Strube Research GmbH&Co.Kg, Sollingen, DE
Zástupca v SR: Strube SK, s.r.o., Trnava, SK

Obr. 2

Obr. 2: Pokus pšenice letnej, f. ozimnej, skúšobná stanica ÚKSÚP Beluša

Pšenica tvrdá, f. ozimná

IS Pompadur

Je to stredne skorá a stredne dlhá až dlhá odroda.Klas má dlhý, stredne hustý až hustý, s výskytom dlhších belavých ostí. Farba klasu je biela. Priemerná hmotnosť tisíc zŕn počas skúšok bola u odrody 48 g( vysoká) .

Cestovinárska akosť odrody bola vyššia ako u kontrolnej odrody.

Odroda počas skúšok prezimovala v prirodzených podmienkach dobre. Odolnosť proti poliehaniu mala počas skúšok odroda približne na úrovni kontrolnej odrody až slabšiu ako kontrolná odroda. V čase skúšok mala odroda odolnosť proti múčnatke trávovej a škvrnitostiam na listoch lepšiu a ako kontrolná odroda. Odolnosť proti hrdzi pšenicovej mala približne na úrovni kontrolnej odrody. Odolnosť proti a fuzariózam má odroda približne na úrovni kontrolnej odrody. Odolnosť proti hrdzi plevovej mala v čase skúšok vyššiu. Odroda je vhodná pre pestovanie najmä v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti.

Udržiavateľ: Istropol Solary a.s., Horné Mýto, SK
Zástupca v SR: -