Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Krmoviny

Skladové plesne silážnej kukurice

12-05-2015
Ing. Marek Jakubec | [email protected]
Pioneer Hi-Bred Slovensko
(zdroj: Roľnícke noviny, 11.2.2015, str. 37)