Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Efektívnosť známych i menej známych opeľovačov a ich ochrana

06-07-2022
Simona Benčaťová1; Adrián Purkart2 | [email protected]
1 NPPC - Ústav včelárstva, Liptovský Hrádok; 2 Prírodovedecká fakulta UK, Katedra zoológie, Bratislava