Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Spoznávanie regiónov EÚ: Európska komisia spúšťa vidiecke observatórium

30-01-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Hľadáte informácie o hustote obyvateľstva, priemernej vzdialenosti k zdravotníckym zariadeniam alebo rýchlosti širokopásmového pripojenia vo vidieckej oblasti, obci alebo regióne v Európskej únii? Teraz je to možné vďaka novo spustenému vidieckemu observatóriu.

Nové vidiecke observatórium, ktoré zriadila Európska komisia, poskytuje používateľom na jedno kliknutie množstvo informácií o všetkých mestských, stredne veľkých a vidieckych oblastiach v krajinách EÚ.

Observatórium umožňuje porovnávať rôzne územia vzhľadom na viacero veličín a rozmanitosť vidieckych oblastí. Toto stredisko sa bude využívať na informovanie pri tvorbe politiky týkajúcej sa vidieckych oblastí, na hodnotenie vplyvu iniciatív EÚ v rôznych oblastiach politiky a na sledovanie pokroku v oblasti príslušných ukazovateľov pre Akčný plán EÚ pre vidiek a Pakt pre vidiek. Bude tiež pravidelne poskytovať aktualizované údaje, a to aj na účely ďalšej tvorby politiky.

Údaje sú usporiadané v rôznych sekciách. "Zameranie na vidiek" ukazuje, ako sa vidiecke oblasti v každej krajine porovnávajú s tými, ktoré sú klasifikované ako mestské alebo prechodné, pomocou ukazovateľov v rámci nasledujúcich tém:

 • Demografia a migrácia
 • Hospodársky rozvoj
 • Trh práce
 • Cestovný ruch
 • Vzdelávanie
 • Infraštruktúra a dostupnosť
 • Sociálne začlenenie
 • Životné prostredie a klíma
 • Zdravie.

V časti "Trendy" môžu používatelia tieto ukazovatele vizualizovať na mape a porovnávať regióny, subregióny a obce. Ak je to možné, zobrazujú sa aj prognózy do budúcnosti.

V časti "Moje miesto" nájdete podrobný prehľad o každej obci. V prípade mesta alebo obce sa v nej môže zobraziť:

 • počet obyvateľov, ich hustota a vývoj v priebehu času,
 • rozdelenie využitia pôdy,
 • HDP,
 • rýchlosť širokopásmového pripojenia,
 • dostupné ubytovanie pre cestovný ruch,
 • priemerné vzdialenosti do škôl, zdravotníckych zariadení, železničných staníc a kín.

Platforma tiež dokáže porovnať rôzne miesta, či už veľké alebo malé, vo všetkých týchto kategóriách.

Okrem týchto funkcií bude observatórium každoročne publikovať niekoľko výskumných prác o rôznych aspektoch života na vidieku. Táto živá platforma, ktorú spravuje Spoločné výskumné centrum, sa bude pravidelne aktualizovať o nové ukazovatele a vizualizáciu údajov. Na webovej stránke venovanej vidieckej vízii EÚ pribudnú aj nové nástroje spolupráce, ktoré budú lepšie slúžiť potrebám vidieckych oblastí EÚ, a najmä potrebám Spoločenstva paktu pre vidiek.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/getting-know-eus-regions-european-commission-launches-rural-observatory-2023-01-26_en