Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027 / Informácie a správy

Komisia schválila strategický plán SPP Holandska

19-12-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Schválený plán predstavuje celkový rozpočet EÚ vo výške viac ako 4 miliardy EUR, vrátane 1,4 miliardy EUR určených na environmentálne a klimatické ciele a eko-schémy a 107 miliónov EUR pre mladých poľnohospodárov.

Spravodlivé rozdelenie finančnej podpory je jedným z hospodárskych cieľov holandského strategického plánu SPP. Poľnohospodári budú dostávať vyššiu podporu príjmu na hektár na prvých 40 hektárov. 17,5 milióna EUR bude každoročne k dispozícii na pokrytie nákladov na poistenie proti poveternostným vplyvom pre poľnohospodárov, aby mohli byť odškodnení v prípade straty úrody v dôsledku sucha alebo záplav. Holandský plán zahŕňa aj podporu pre 3 000 mladých poľnohospodárov na založenie farmy.

Holandsko bude uplatňovať prísne dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky na viac ako 96 % svojej poľnohospodárskej plochy. Okrem toho sa na viac ako 1,5 milióna hektárov použije približne 760 miliónov EUR na podporu a povzbudenie poľnohospodárov pri pestovaní neproduktívnych plodín, zavádzaní poľnohospodárskych postupov, ktoré chránia pôdu a znižujú používanie živín a pesticídov.

Očakáva sa, že podpora projektov rozvoja vidieka a podnikov vytvorí približne 2 500 pracovných miest. Vďaka priamej finančnej podpore bude približne 55 000 osôb využívať poradenstvo, odbornú prípravu alebo výmenu poznatkov v oblasti životného prostredia alebo klímy.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/commission-approves-cap-strategic-plan-netherlands-2022-12-13_en