Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Mesačná správa EÚ o obchode s agropotravinárskymi výrobkami: Obchodná bilancia EÚ zostáva pozitívna

30-06-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Podľa najnovšej mesačnej správy Európskej komisie o obchode za marec 2022:

 • celková hodnota obchodu s agropotravinárskymi výrobkami v EÚ dosiahla hodnotu 32,6 miliardy EUR (nárast o 12 % v porovnaní s marcom 2021 a o 13 % v porovnaní s februárom 2022);
 • vývoz poľnohospodárskych výrobkov z EÚ dosiahol hodnotu 18,9 miliardy EUR (nárast o 11 % v porovnaní s údajmi z predchádzajúceho mesiaca);
 • hodnota dovozu predstavovala 13,7 miliardy EUR (nárast o 16 % v porovnaní s údajmi z predchádzajúceho mesiaca);
 • EÚ naďalej profituje z obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami s obchodným saldom vo výške 5,3 mld. EUR.

Správa sa osobitne zameriava aj na vplyv ruskej vojny na Ukrajine na obchod s agropotravinami v marci 2022 oproti marcu 2021:

 • dovoz ukrajinského slnečnicového oleja, kukurice a repky do EÚ v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom znížil o 10 %, 37 % a 29 %;
 • množstvo pšenice dovezené do EÚ sa znížilo o 77 %;
 • vývoz pšenice z Ukrajiny klesol aj do Egypta o 26 %, do Jemenu o 55 % a dokonca nebol zaznamenaný žiadny vývoz pšenice do Libanonu, Líbye ani Nigérie;
 • drasticky klesol aj vývoz ukrajinskej kukurice, najmä do Číny, Egypta a Iránu;
 • vývoz slnečnicového oleja z Ukrainy najviac klesol do Indie, Číny, Iránu a Spojených arabských emirátov;
 • klesol aj vývoz EÚ do Ukrajiny: objemy syrov vyvážaných na Ukrajinu sa znížili o 85 %, zmiešaných potravinových prípravkov o 61 % a obilných prípravkov o 11 %;
 • vývoz z EÚ sa zvýšil do Afriky (najmä olejniny a bielkovinové plodiny do Alžírska a obilniny do všetkých krajín, hovädzie a teľacie mäso do Líbye a Egypta, ryža, kukurica, biely cukor, bravčové mäso a ovčie a kozie mäso do subsaharskej Afriky).

Obchod s desiatimi majväčšími partnermi EÚ:

 • vývoz EÚ do desiatich krajín - najväčších partnerov sa vo všeobecnosti zvýšil, s výnimkou vývozu do Ruska;
 • v prvom štvrťroku 2022 (január-február-marec 2022) sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka:
  • najviac zvýšil vývoz EÚ do Spojeného kráľovstva, USA a Japonska;
  • najviac zvýšil dovoz EÚ z Brazílie, Spojeného kráľovstva a Ukrajiny (o 56 %, 51 % a 65 %);
 • za marec 2022 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom (február 2022), dovoz EÚ z jej desiatich najväčších partnerských krajín sa zvýšil s výnimkou dovozu z Ukrajiny a USA.

Podľa kategórie komodít:

 • hodnota vývozu obilnín z EÚ sa v porovnaní s februárom 2022 zvýšila o 37 %;
 • najviac sa zvýšil dovoz kávy, sójovej múčky a repkového semena, výrazne sa zvýšila aj hodnota dovozu jabĺk a hrušiek, a to o 226 %. 

Výťah a preklad z originálu:

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/latest-eu-monthly-agri-food-trade-report-eu-trade-balance-remains-positive-2022-jun-28_en