Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Začiatkom roka 2022 bol zaznamenaný výrazný nárast agropotravinárskeho obchodu v EÚ

13-05-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Podľa mesačnej správy Európskej komisie o obchode celková hodnota agropotravinárskeho obchodu EÚ dosiahla v januári 2022 hodnotu 28,3 mld. EUR, čo predstavuje 25 % nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka a 16 % nárast v porovnaní s trojročným priemerom. Vývoz dosiahol hodnotu 15,8 mld. EUR a dovoz 12,5 mld. EUR, čo predstavuje nárast o 16 % a 38 %.

V januári pokračoval trend nižšieho exportu a vyššieho importu agropotravinárskych produktov, ktorý sa začal na jeseň 2021. To vyústilo do výrazného poklesu obchodnej bilancie, ktorá je v porovnaní so septembrom 2021 nižšia o 50 %.

Vývoz

 • Najväčší nárast vývozu bol zaznamenaný do Spojeného kráľovstva a Spojených štátov, ktoré spolu s Čínou predstavujú 40 % všetkého agropotravinárskeho vývozu EÚ.
 • Vývoz do Spojeného kráľovstva po prudkom poklese v minulom roku vzrástol o 894 mil. EUR (+36 %) a dosiahol úroveň roku 2020. Bolo to predovšetkým výsledkom rastu exportu hydiny a vajec, zeleniny, piva, jablčného muštu a iných nápojov.
 • Vývoz do USA vzrástol o 323 mil. EUR (+21 %), najmä vďaka obilninám, hydine a vajciam.
 • Vývoz do Číny klesol o 414 mil. EUR (28 %).
 • Tromi hlavnými vývoznými kategóriami EÚ boli obilninové prípravky a mlynské výrobky, mliečne výrobky, víno a výrobky na báze vína. Tie predstavovali jednu štvrtinu všetkých agropotravinárskych exportov. V januári 2022 tieto sektory zvýšili svoje exportné hodnoty o 203 mil. EUR, o 219 mil. EUR a o 227 mil. EUR.
 • Výrazne vzrástol aj vývoz obilnín, a to o 210 mil. EUR (24 %).
 • Zatiaľ čo bravčové mäso zostáva štvrtou najsilnejšou exportnou komoditou, hodnota jeho vývozu sa v porovnaní s januárom minulého roka znížila o 233 mil. EUR (-16 %).

Dovoz

 • Hlavnými zdrojmi agropotravinárskeho dovozu v januári 2022 boli USA a Brazília, po ktorých nasledovali Spojené kráľovstvo a Ukrajina. Tieto štyri krajiny predstavujú 35 % všetkých agropotravinárskych dovozov do EÚ.
 • Najväčší nárast bol zaznamenaný v dovoze zo Spojeného kráľovstva, ktorý vzrástol o 137 % a dosiahol hodnotu viac ako 1 mld. EUR, s obzvlášť silným rastom dovozu vína a produktov na báze vína, ako aj hydiny a vajec. Napriek tomuto výraznému rastu zostáva dovoz zo Spojeného kráľovstva 21 % pod úrovňou z januára 2020.
 • Pred ruskou inváziou vzrástol dovoz z Ukrajiny v januári 2022 medziročne o 88 % a dosiahol hodnotu 1 miliardy EUR. Dôvodom bol najmä dovoz obilnín, ktorý vzrástol o 258 mil. EUR (136 %).
 • Dovoz z USA vzrástol o 16 %.
 • Dovoz z Číny vzrástol o 67%.
 • Hodnota dovozu olejnatých semien a bielkovinových plodín v januári 2022 predstavovala viac ako 1,7 mld. EUR. Tieto produkty predstavovali 14 % všetkých agropotravinárskych dovozov v roku 2021.
 • Hodnota dovozu rastlinných olejov medziročne vzrástla o 89 % na 900 mil. EUR, predovšetkým vďaka repkovému oleju.
 • Dovoz ovocia dosiahol hodnotu 1,6 mld. EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 6 %.
 • Na druhej strane bol zaznamenaný prudký pokles dovozu olív a olivových olejov, ktorý klesol o 18 %.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/strong-increase-eu-agri-food-trade-reported-beginning-2022-2022-may-03_en