Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Phyllocnistis vitegenella v slovenských vinohradoch

10-02-2022
Ing. Ervín Jankura1; Ing. Ľubomíra Kakalíková, PhD.2 | [email protected]
1 NPPC - Výskumný ústav potravinársky; 2 Eco-IPROVIN Slovakia

Počas tohtoročnej sezóny si vinohradníci mohli všimnúť neobvyklé kľukaté čiarové „kresby“ na listoch viniča. O čo ide a čím sú spôsobené?

Spomínané „kresby“ (Obr. 1, 2a,b) sú vytvorené požerom listového parenchýmu húsenicou drobného motýľa Phyllocnistis vitegenella, ktorá vytvára pod povrchom kutikuly listu rôzne zatočené chodbičky. Phyllocnistis vitegenella (Clemens, 1859) je druh motýľa, ktorý patrí do čeľade Gracillariidae. Je to pôvodom severský americký druh (American grape leafminer; leafminer - doslovný preklad „listový baník“), ktorý sa nedávno objavil aj v európskych viniciach. Phyllocnistis vitegenella je monofágny druh, jeho hostiteľské rastliny sú zastúpené druhmi čeľade Vitaceae. Zatiaľ nie je považovaný za škodcu; jeho rýchle šírenie a výskyt vo viacerých európskych krajinách môže však naznačovať potenciál stať sa škodlivým druhom, čo však bude potrebné v budúcnosti potvrdiť.

Obr. 1

Obr. 1: Príznaky vo vinohrade – kresby na listoch viniča
(foto autori)

Obr. 2 a,b

Obr. 2 a,b: Chodbičky vyhryzené larvou Phyllocnistis vitegenella v liste viniča
(foto autori)

V Európe bol pozorovaný a prvýkrát zaznamenaný v severnej časti Talianska v roku 1995 v provincii Vicenza; oficiálne bol jeho výskyt hlásený v roku 1998. V nasledujúcich rokoch sa rozšíril do ďalších talianskych regiónov, ako aj do ďalších európskych krajín: Slovinsko (2005), Švajčiarsko (2011), Rumunsko (2013) a Maďarsko (2014).

V európskych krajinách máva tento motýľ tri alebo štyri generácie ročne. Prvá generácia je ukončená za menej ako mesiac. Prvé napadnutia listov vyliahnutými larvami sú zaznamenané na listoch začiatkom mája (obr. 2a). Phyllocnistis vitegenella prezimuje v diapauze (spomalenie metabolizmu). Chodbička, ktorú vytvárajú larvy (húsenice) v listoch viniča, je dlhá, úzka, zvlnená, vnútri so širokou, tmavou, zakalenou líniou trusu (obr. 5).

Obr. 5

Obr. 5: Kukliaca komôrka a časť chodbičky s tmavou vrstvou trusu (detail)
(foto autori)

Často sa v jednom liste vyskytuje viacero chodbičiek (obr. 1, obr. 2b). V neskorších štádiách motýľ napadá takmer všetky listy viniča (obr. 1) a postupne sú napadané listy vedľajších krov viniča. Motýľ je schopný preletieť pomerne veľké vzdialenosti.

Larva je belavá, sploštená, v poslednom štádiu apodálna a je vysoko špecializovaná (obr. 4 A). Larválne štádium má päť vzrastových stupňov (instarov). Zvyčajne prvé tri instary sa živia bunkovými šťavami listového parenchýmu, posledný instar je vysoko špecializovaný, apodálny (beznohý), nekŕmiaci sa.

Kukla je žlto-hnedastej farby (obr. 4 B, C). Kuklenie nastáva v rozšírenej koncovej časti chodbičky - kukliacej komôrke (obr. 5).

Obr. 4 A,B,C,D

Obr. 4 A,B,C,D: Vývojové štádiá Phyllocnistis vitegenella: A – larva, B – kukla z chrbtovej strany, C – kukla z brušnej strany, D – motýľ
(foto autori)

Dospelý jedinec sa liahne v auguste, septembri až októbri. Je to drobná belavá moľa (motýľ) s bielo žltkastými perleťovými krídlami a čiernymi škvrnami pri vrchole predných krídel. Dĺžka je približne 3 mm (obr. 4 D). Vo vinohrade je samotný motýľ postrehnuteľný po západe slnka, za súmraku.

Na Slovensku bol pozorovaný výskyt Phyllocnistis vitegenella približne od roku 2016 vo vinohradoch v okolí Modry, Šenkvíc a Pezinka, neskôr na  juhu Slovenska Rúbaň, Strekov a pravdepodobne aj v iných lokalitách. Napadnutie sa v tomto roku (2021) prejavilo, v porovnaní s  predchádzajúcimi rokmi, vo väčšej miere. Ak motýľ napadne mladý jednoročný porast viniča, môže spôsobiť opadávanie listov viniča. Preto je nevyhnutné sledovať porasty viniča. Aj keď Phyllocnistis vitegenella nie je považovaný za vážneho škodcu, jeho rýchle šírenie a prevencia vo viacerých európskych krajinách naznačuje veľký potenciál stať sa čoskoro skutočným škodcom viniča. Doteraz neboli u nás zaznamenané žiadne hospodárske škody, ale jeho šírenie sa môže stať nebezpečným najmä pre mladé vinohrady. V tomto roku sme začali realizovať pokusy na  jednoročných odrezkov viniča, ktoré sme vysadili do  kvetináčov. Keď mali rastliny výšku približne 30 – 40 cm, introdukovali sme motýľa na  rastlinky viniča. V  priebehu ani nie mesiaca boli všetky listy napadnuté (obr. 6) a  postupne zmenili farbu na  žltozelenú,  začali nekrotizovať a postupne opadávali. V pokusoch budeme pokračovať.

Obr. 6

Obr. 6: Pokusy na jednoročných zakorenených rezkov viniča po introdukcii motýľa Phyllocnistis vitegenella
(foto autori)

Literatúra:

Cara C., Jermini M., 2011: La mineuse américaine Phyllocnistis vitegenella un nouveau ravageur de la vigne au Tessin. Revue Suisse de Viticulture, Arboriculture, Horticulture, 43, 4, p. 224-230

Posenato G., Tosi L., Marchesini E., Miotti G., Malagnini V., Sancassani G. P., 1998: Prime segnalazioni di Phyllocnistis vitegenella Clemens in vigneti italiani. Quaderni di Scienze Viticole ed Enologiche Università di Torino, 22, p. 91-94

Seljak G., 2005: Kačasti listni zavrtač vinske trte (Phyllocnistis vitegenella Clemens) že v Sloveniji. SAD, Revija za Sadjarstvo, Vinogradništvo in Vinarstvo 16, p. 13-14.

Szabóky C., Takács A., 2014: The first occurrence of American grape leaf miner (Phyllocnistis vitegenella Clemens, 1859 - Gracillariidae) on grapevine (Vitis vinifera) in Hungary. Növényvédelem, 50, 10, p. 467-469.

Ureche C., 2016: First record of a new alien invasive species in Romania: Phyllocnistis vitegenella Clemens (Lepidoptera: Gracillariidae). Acta Oecologica Carpatica, 9, p. 133-138