Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Hovädzí dobytok

Produkčný dopad tepelného stresu na zasušené kravy

07-06-2024
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.1,2; PaedDr. Michal Uhrinčať, PhD.1; Ing. Lucia Mačuhová, PhD.1; Ing. Martina Vršková, PhD.1 | [email protected]
1 NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 Slovenská poľnohospodárka univerzita v Nitre
(zdroj: Slovenský chov 2/2024, str. 31-33)