Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Hovädzí dobytok

Využívanie vápenatých materiálov v chove dojníc významne znižuje náklady na hygienu

23-05-2024
Patrik Ciklaminy | [email protected]
Calmit, spol. s r.o.

Predpokladom udržateľnej produkcie mlieka z pohľadu vstupov je fungujúci reťazec PÔDA → RASTLINY → ZVIERATÁ. V každom z článkov uvedeného reťazca plní nezastupiteľnú úlohu vápnik, ktorého potenciál ešte stále nevyužívame dostatočne. Uhličitan vápenatý (CaCO3) je minerálnou zložkou kŕmnych zmesí a v kombinácii so slamou je osvedčeným riešením pre udržiavanie suchšej a čistejšej podstielky. Vápenný hydrát alebo inak povedané hasené vápno Ca(OH)2 je vďaka svojim zásaditým vlastnostiam vynikajúcim a lacným prostriedkom na zabezpečenie hygieny v maštali. Ak platí, že ekonomicky úspešnými podnikmi bývajú tie, ktoré dokážu efektívne vyrábať základné krmivá a nezvyšovať neúmerne náklady na hygienu a zdravotný stav stáda - potom cielené využívanie vápenatých materiálov patrí ku komplexnému prístupu k produkcii mlieka.

Hygienické vlastnosti vápenatých materiálov

Vápenný lúh, ľudovo nazývaný hasené vápno bol ešte pred niekoľkými desaťročiami najdôležitejším dezinfekčným prostriedkom. Väčšina patogénov dokáže prežívať v prostredí pH 4 - 9,2 (Staphylococcus aureus, Pseudomonas spp., Escherichia coli., Enteracoccus hirae atď.). Účinnosť haseného vápna (vápenného hydrátu) Ca(OH)2 je založená na vytvorení zásaditého prostredia (pH>12), ktoré likviduje všetky baktérie, vírusy, huby/plesne. Výhodou je, že pri používaní nevzniká sekundárne poškodenie a ošetrené povrchy, či už betón, kov alebo drevo zostávajú zachované a chránené. Vápenný hydrát sa vyrába špeciálnou hydratáciou (hasením) vápna, ktoré vzniká po zahrievaní vápenca vo vysokej peci pri teplote >1 000 °C.

Najčastejším dezinfekčným ošetrením býva hygienické bielenie maštalí. Nástrek vytvára alkalické prostredie, v ktorom dochádza k ničeniu choroboplodných zárodkov na všetkých ošetrených plochách. Rozprašovanie vápenného koncentrátu čistí vzduch (zlepšuje vnútornú klímu) - vybielením sa presvetlia steny maštalí, čo citeľne zlepšuje celkové životné podmienky zvierat.

Podstielka hygienicky ošetrená zmesou CaCO3 + Ca(OH)2

Prirodzené vlastnosti vápenatých materiálov sa úspešne využívajú pri ošetrení podstielky a plôch s najčastejším pohybom zvierat. Ide o tradičnú a osvedčenú formu hygieny pri veľmi nízkych obstarávacích nákladoch. Spojenie hygieny a komfortu pre zvieratá je v tomto prípade dosahované jednoducho, rýchlo a lacno. Na aplikáciu sa využíva jednoduchý aplikátor poháňaný aku-skrutkovačom - Obrázok 1. Aplikačnú zmes vápenatých materiálov tvorí 70% jemne mletého vápenca (CaCO3) + 30% vápenného hydrátu (SpeziKalk).

Obr. 1

Obr. 1: Ručný aplikátor - dodávaný zdarma k vápenatým materiálom

Jemne mletý vápenec CaCO3

V prípade zachovania jemnosti mletia 0,06-0,08 mm, má jemne mletý vápenec výbornú schopnosť vysušovať povrchy. Aplikáciou na podstielku pohlcuje vlhkosť a udržiava celkové prostredie suchšie - redukuje sa živná pôda pre baktérie / choroboplodné zárodky. Paznechty a vemená zostávajú suchšie, čo pomáha predchádzať zápalom a infekciám. Zvieratá sú čistejšie a zlepšujú sa ich celkové životné podmienky. Vápenatý prach pohlcuje molekuly pachu, čím sa znižuje intenzita nepríjemného zápachu v maštali.

Vápenný hydrát /hasené vápno Ca(OH)2

Svojimi prirodzenými vlastnosťami vápenný hydrát vytvára zásadité prostredie (pH>12), ktoré zabíja patogény, plesne a odstraňuje podmienky pre ich šírenie. Aplikácia vápenného hydrátu na podstielku pôsobí insekticídne proti larvám múch (znižuje sa množenie múch, roztočov a iných parazitov). Vytvorenie alkalického prostredia tak udržiava ležoviská hygienicky ošetrené.

Postup ošetrenia: Príprava a obsluha aplikátora - aplikátor na vápenaté hmoty je poháňaný jednoduchým aku-skrutkovačom (600-1500 ot./min). Vo vnútri aplikátora je vreteno, ktoré zabezpečuje miešanie a rozprašovanie. Kapacita aplikátora je 8-10 kg vápennej zmesi. Do skľučovadla aku-skrutkovača sa upevní predlžovací nástavec, ktorý sa následne nasunie na vnútorné vreteno aplikátora - Obrázok 2Po povyhŕňaní maštale vápennú zmes aplikujeme na podlahu - Obrázok 3. Po rozprášení dochádza k sušiacemu efektu na všetkých ošetrených plochách. Zásadité prostredie, ktoré je vytvorené zložkou vápenného hydrátu, zabraňuje množeniu patogénov. V praxi sa veľmi osvedčilo ošetrenie miest v čakárni pred dojením a miest, po ktorých sa pohybujú dojnice po dojení. Suchosť podlahy je výbornou prevenciou proti pošmyknutiu a zraneniam. Po nastelení nasleduje aplikácia na povrch novej podstielky – Obrázok 4. Aplikátor umožňuje rovnomerné rozprášenie, čo zabraňuje plytvaniu materiálom. Jednoduchá obsluha zabezpečuje vysoký výkon - ošetrenie maštale 1 osobou trvá max. 5-10 minút. Vápennú zmes aplikujeme pravidelne 1x za 1-2 dni s cieľom zabezpečiť suchšie a hygienickejšie prostredie. Vápenaté materiály sú neškodné a je ich možné aplikovať aj za prítomnosti zvierat. Ide o prirodzenú - ekologickú formu hygieny v maštali.

Obr. 2

Obr. 2: Príprava a obsluha ručného aplikátora na vápennú zmes

Obr. 3

Obr. 3: Aplikácia na podlahu maštale a v mieste čakárne na dojenie

Obr. 4

Obr. 4: Ošetrenie povrchu novej podstielky

Suchý vápenný kúpeľ - starostlivosť o paznechty

Viacerí chovatelia dojníc jednomyseľne potvrdzujú, že používaním suchého vápenného kúpeľa dostali problémy s paznechtami pod kontrolu. Priestory maštale samozrejme nikdy nebude možné úplne zbaviť choroboplodných zárodkov, avšak pravidelným brodením dojníc cez vápenný kúpeľ je možné dosiahnuť významné zníženie infekčného tlaku - inak povedané je možné zabrániť jednostrannému premnoženiu. Zložka jemne mletého vápenca CaCO3 nemá z pohľadu zásaditosti (pH 7-8) priamy hygienický/dezinfekčný účinok, má však výbornú schopnosť vysušovať - významne tak redukuje živnú pôdu pre baktérie. Naopak, zásaditý účinok (pH>12) vápenného hydrátu/haseného vápna Ca(OH)2 prirodzeným spôsobom redukuje tlak patogénov a odstraňuje podmienky pre ich šírenie. Prášková forma suchého kúpeľa vytvára tenkú vrstvu, ktorá bráni usadzovaniu hnoja na pokožke. Kombinácia CaCO3 + Ca(OH)je tak prirodzenou prevenciou proti chorobám paznechtov (Panaritium, Mortellaro, paznechtová hniloba). Infekcia býva podporovaná keď priestor medzi paznechtami býva neustále zmäkčený a podráždený výkalmi a močom. Vďaka brodeniu suchým kúpeľom však zostávajú paznechty a ich okolie suchšie, čo pomáha zápalom a infekciám predchádzať.

Medzi výhody suchého kúpeľa patrí v prvom rade jednoduchosť jeho prípravy a údržby, či finančná nenáročnosť celého ošetrenia – Obrázok 5. Na suchý kúpeľ použijeme plastovú dezinfekčnú vaňu, alebo jednoduchým spôsobom v priestoroch dojárne vytvoríme žľab pomocou hranatého reziva. Dĺžka plochy suchého kúpeľa by mala byť min. 200, ideálne však do 300 cm. Vápennú zmes je potrebné naplniť do výšky cca 10-15 cm, aby sa zabezpečil kontakt aj so zadnými malými paznechtami. Pri čistení odstránime mechanicky (napr. hrabľami) nečistoty a výkaly, a žľab doplníme novou vápennou zmesou. Vo všeobecnosti sa odporúča ošetrenie 1x denne počas prvých 7-10 dní - neskôr 1-2 krát týždenne. Tento typ ošetrenia je možné využiť aj pri nízkych teplotách, bez rizika zamŕzania a pošmyknutia. Použitú vápennú zmes zbavenú výkalov je možné ďalej rozmiestniť v priestoroch kde sa zvieratá najčastejšie zdržujú resp. zamiešať ju do maštaľného hnoja.

Obr. 5

Obr. 5: Ošetrenie paznechtov suchým kúpeľom využitím prirodzených vlastností zmesi CaCO3 + Ca(OH)2

Zlepšenie vlastností hnojovice

Vápenné zmesi používané v maštali významným spôsobom obohacujú hnojovicu o vápnik a zlepšujú jej vlastnosti. Hnojovica sa stáva biologicky aktívnejšou aj vďaka zvýšenej aktivite mikroorganizmov, ktoré sa usádzajú a množia na stenách prachových vápenatých čiastočiek. Množenie mikroorganizmov podporuje aeróbny rozklad. Potlačenie hniloby podporou rozkladu vedie k zníženiu zápachu. Zlepšuje sa tekutosť hnojovice - mikroorganizmy rozkladajú jednotlivé vrstvy (plávajúce/klesajúce) a hnojovica sa stáva homogénnejšou - tekutejšou. Jednoduchšie miešanie je úsporou času a financií. Zvyšuje sa nutričná hodnota - hnojovica obohatená o vápnik umožňuje jeho distribúciu na pastevných plochách. Dodávka vápnika eliminuje pôdnu kyslosť a je dôležitým nutričným zdrojom pre pastevné trávy.

Videá - použitie vápenatých materiálov v praxi:

https://www.youtube.com/watch?v=FDqg6QzvGEg

https://www.youtube.com/watch?v=7NniWUuI2hY

https://www.youtube.com/watch?v=XNQCjEGN3pU