Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Hovädzí dobytok

Hnačka u teliat: Miešanie elektrolytov v mlieku alebo vode?

26-01-2023
Ing. Martina Gondeková, PhD. | [email protected]
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
(zdroj: Slovenský chov, november/2022, str. 21-22)

Elektrolyty sú nevyhnutné pre hnačkujúce teľatá. Mali by sa však podávať oddelene alebo s mliekom?

Z energetického hľadiska by teľa trpiace hnačkou muselo vypiť desať litrov elektrolytického nápoja, aby absorbovalo energiu obsiahnutú v jednom litri mlieka. Preto by sa pri hnačkových ochoreniach určite nemalo mlieko vynechať. Štúdie ukazujú, že teľatá napriek hnačke stále priberajú. Otázkou však zostáva, či sa má elektrolytický nápoj podávať súčasne s mliekom alebo v inom čase.

Obr. 1

Obr. 1: Elektrolyty sa môžu podávať prostredníctvom mlieka. Teľatá však musia mať voľný prístup k vode.
(Zdroj obrázka: Heil)

Mlieko s elektrolytmi?

Táto otázka bola skúmaná v štúdii na učiteľskej a experimentálnej farme Köllitsch (Nemecko/Sasko).

Celkovo takmer 100 teliat trpiacich hnačkou dostalo vodu a elektrolyty v troch rôznych skupinách. Dve skupiny dostávali reštriktívny nápoj, každá šesť litrov mlieka denne. Jedna skupina dostávala elektrolyty vo vode a druhá skupina dostávala elektrolyty priamo v mlieku. Tretia skupina dostávala mlieko ad libitum. Okrem toho boli elektrolyty ponúkané vo vode.

Výsledok: Neexistujú žiadne obavy týkajúce sa prípravy prášku/gélu elektrolytu priamo v napájačke mlieka. Elektrolytový prípravok je možné vmiešať do mlieka v rovnakom množstve, aké je určené na prípravu do vody. Štúdia odhalila malé, ale nie štatisticky významné rozdiely v trvaní hnačky u chorých teliat v závislosti od režimu kŕmenia.

Teľatá, ktoré boli kŕmené mliekom ad libitum a tiež dostávali elektrolytické nápoje pripravené vo vode, mali najkratšiu epizódu hnačky po 4,7 dňoch. Teľatá, ktoré dostávali elektrolyty prostredníctvom dávkovača mlieka, boli choré 5 dní. Tretia skupina, ktorá pila, dostávala striedavo mliečne a vodné elektrolytové nápoje a mala najdlhšie trvanie hnačky 5,7 dňa. Žiadne zviera sa nemuselo ošetrovať kontinuálnou infúziou.

Výhodou podávania elektrolytov cez napájačku mlieka je, že teľatá sú už zvyknuté na časy a množstvá mlieka, ak sú kŕmené porciovanou potravou. V dôsledku toho sa nemusia najprv naučiť piť okrem mliečneho nápoja aj vodný elektrolytický nápoj.

Dlho panovalo podozrenie, že súčasné podávanie mlieka a elektrolytických nápojov môže narušiť zrážanie v sleze teliat, čím sa zvýši hnačka. Táto porucha však nebola zistená u žiadneho teľaťa trpiaceho hnačkou.

Obr. 2

Obr. 2: Vzorky ukazujú obsah slezu po podaní elektrolytov cez mlieko. Je zrejmé, že neexistujú žiadne negatívne účinky na zrážanie mlieka v sleze zdravých teliat.
(Zdroj obrázkov: Bachmann)

Zabezpečte príjem vody!

Pri podávaní elektrolytov prostredníctvom mliečnych nápojov je však potrebné zabezpečiť, aby teľatá mali neustále voľný prístup k vode. Elektrolytovo-mliečne zmesi sú hypertonické roztoky (vyšší obsah soli ako obsah soli v krvi), ktoré pri podávaní bez možnosti napiť sa vody môžu vyvolať otravu soľným roztokom.

Obr. 3

Obr. 3: Teľatá, ktorým sa ponúka voda od prvého dňa života, dosahujú v priemere vyšší denný prírastok hmotnosti.
(Zdroj obrázka: Reimink)

Elektrolytový nápoj je samozrejme možné podávať aj striedavo s mliečnym, t.j. teľatá dostávajú tri až päťkrát denne dva litre elektrolytového roztoku pripraveného vo vode.

To, či sú elektrolyty ponúkané v mlieku alebo vode, by malo závisieť od príslušných kŕmnych podmienok na farme. Ak sú teľatá kŕmené ad libitum alebo prostredníctvom automatického kŕmidla, odporúča sa z pracovných dôvodov ponúknuť chorým teľatám napájačku elektrolytov na vodnej báze.

Ak sa elektrolyty uchovávajú v samostatných boxoch, môžu sa pridávať priamo do mlieka len vtedy, ak môžu zvieratá piť aj vodu. Teľatám trpiacim hnačkou v skupinách možno ušetriť jeden pracovný krok pridaním elektrolytov priamo cez mlieko.

Elektrolytové nápoje by sa mali podávať hneď, ako sa objavia prvé príznaky hnačky. Celková potreba tekutín je tvorená základnou potrebou (10% telesnej hmotnosti), aktuálnym objemovým deficitom a priebežnými stratami tekutín. Dennú základnú potrebu tekutín by mali pokryť mliečne nápoje. Súčasné deficity tekutín a elektrolytov a prebiehajúce straty musia byť nahradené ďalšími doplnkami tekutín a elektrolytov.

Aké množstvo elektrolytov?

Na pokrytie energetických potrieb potrebujú zdravé teľatá v prvom mesiaci života minimálne 7,3 l plnotučného mlieka (alebo mliečnej náhrady s 2,51 MJ ME/l) denne. Choré teľa má vyššiu energetickú potrebu ako zdravé, a preto potrebuje viac ako 7,3 litra plnotučného mlieka. Treba sa zamerať na vysoký príjem mlieka u teliat, čo má pozitívny vplyv na rozvoj telesnej hmotnosti u zdravých aj chorých teliat.

Teľa s hnačkou stráca šesť až desať litrov tekutín denne, t. j. šesť až desať litrov elektrolytových nápojov by sa malo podať chorým teľatám do 24 hodín. Či presne bude toto množstvo podané, je irelevantné. Je dôležitejšie, aby sa teľatám okamžite podávalo elektrolytové krmivo a aby sa im podávalo aspoň šesť litrov denne, kým choroba neustúpi.

Samotné kŕmenie veľkým množstvom mlieka však nestačí na kompenzáciu strát elektrolytov u teliat trpiacich hnačkou. Každé teľa trpiace hnačkou by malo mať k dispozícii nápoj elektrolytov s odporúčanými koncentráciami elektrolytov, glukózy a tlmivých látok.

Tab. 1

Tab. 1: Elektrolytické nápoje by mali mať primeranú koncentráciu elektrolytov, glukózy a tlmivých látok.
(Zdroj: top agrar)

Okrem týchto absolútne nevyhnutných zložiek má mnoho komerčne dostupných elektrolytických produktov aj ďalšie zložky ako psyllium, banánové vločky alebo harmanček, od ktorých sa očakávajú pozitívne účinky. Výhody týchto látok však u teliat ešte nie sú dostatočne vedecky preskúmané a nemožno ich odporučiť. Primárnym cieľom podávania elektrolytických nápojov je náhrada tekutín a elektrolytov. Dodatočný benefit, ktorý má primárne pôsobiť na črevnú sliznicu, nie je potrebný. Črevný epitel je vysoko generatívne tkanivo. Pokiaľ nie je možné vylúčiť, že tieto zložky majú aj škodlivé účinky, uprednostňujú sa jednoduché elektrolytické nápoje.

Voda od 1. dňa života

V štúdii v Köllitsch sa skúmal aj príjem vody u zdravých teliat a teliat trpiacich hnačkou. Teľatá tiež prijímajú vodu v prvých dňoch života, hoci napájanie teliat je zákonom predpísané až po 14. dni života vo vyhláške o chove hospodárskych zvierat o dobrých životných podmienkach zvierat. Ak mladé teľatá dostanú hnačku, príjem vody sa výrazne zvýši. Najvyšší príjem vody bol zistený u teliat, ktoré prijímali elektrolyty cez napájačku mlieka. Teľatá kŕmené ad libitným mliekom však tiež prijímali vodu. Z pohľadu odborníka z Lipska je dôležité, že teľatá môžu od prvého dňa života voľne piť vodu. Hnačka sa zvyčajne vyskytuje pred dosiahnutím 14. dňa života. Ak sú teľatá od prvého dňa života zvyknuté na pitnú vodu, dokážu si v prípade hnačky lepšie regulovať rovnováhu tekutín. Navyše, teľatá, ktoré majú v ranom štádiu voľne dostupnú vodu, skonzumujú viac štartéru pre teľatá a dosahujú vyššie denné prírastky.

Z topagrar preložila a upravila Martina Gondeková, NPPC-VÚŽV Nitra