Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Stroje a zariadenia / Rôzne

Trendy pri technike na kosenie, obracanie a zhrabovanie krmovín

05-06-2024
S použitím dostupných zdrojov spracoval: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. | [email protected]
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

S nástupom technológií kŕmenia hovädzieho dobytka konzervovanými krmovinami sa zmenili aj nároky na technológiu zberu. Požiadavky na rýchlosť a výkonnosť sú značné. Preto sa na trhu objavilo veľké množstvo strojov s veľkou šírkou záberu. Ponuka siaha od kombinácií žacích strojov pre oba závesy traktora cez veľké závesné prevedenia až po samohybné stroje.

Trend smerujúci k vyšším výkonnostiam a rozmerom strojov je pozorovateľný u všetkých noviniek z oblasti techniky na zber krmovín predstavených v poslednom období. Zväčšovaním pracovných záberov a zvyšovaním sa pracovných rýchlostí sa dosahujú enormné výkonnosti strojov pracujúcich s vysokou prevádzkovou spoľahlivosťou. Pri kosení sa využívajú predovšetkým diskové typy žacích strojov, ktoré dominujú na trhu. Obzvlášť pri kombináciách kosenia, ako sú rôzne kombinácie „motýlikov“. Nové konštrukcie kombinujú výhody, ako sú veľmi nízka spotreba energie, presnosť rezu a nízka hmotnosť, ako aj zlepšená životnosť nožíkov a vyššia prevádzková spoľahlivosť.

Technika využívaná pri zhrabovaní krmoviny na riadky je tiež charakteristická zaujímavým vývojom, ale stále pri jej konštrukcii prevládajú snahy uložiť krmivo do riadku pri nízkych stratách a čisté, bez prímesí.

Nová generácia ťahaných žacích strojov

Pre zákazníkov, ktorí požadujú žacie stroje v ťahanom prevedení, uviedli ich výrobcovia na trh aj inovované modely. Sú vybavené novou žacou lištou, pýšia sa novým dizajnom a disponujú dvojicou prídavných formovacích plechov. Polohu týchto plechov môže vodič z kabíny pomocou hydrauliky traktora nastavovať a slúži na to, aby hmotu z dvoch jázd so záberom vždy troch metrov zhodili na jeden riadok so šírkou do troch metrov. Tento riadok je následne zberaný samohybnou zberacou rezačkou, osadenou zberacím adaptérom s dostatočným záberom. Novo je možné vytvárať jeden zdvojený riadok so šírkou troch metrov aj v prípade, že je traktor agregovaný s čelne a vzadu neseným žacím strojom. Umožňuje to nový druh zariadenia, závitovkový zhadzovací dopravník, ktorým je osadený vzadu bočne nesený žací stroj. Ten síce nie je vybavený zariadením na súbežnú úpravu krmovín, avšak pokosená hmota je hneď za žacími diskami odoberaná a dopravená na riadok bez znečisťovania. Zároveň sa ušetrí jeden následný prejazd traktora so zhrňovačom.

Ako obmedziť obsah nečistôt

To je tiež jeden z významných argumentov pre využitie zhadzovacích pásových dopravníkov pri zbere so žacími kombináciami. Pri zbere druhých či tretích kosieb senáži v letnom období a pri vysokej teplote vzduchu zabraňuje súčasné zhadzovanie krmovín na stredový riadok nadmernému zvýšeniu obsahu nečistôt v hmote, nakoľko dochádza k eliminácii zhrňovania. Systém pásových dopravníkov okrem zvýšenia čistoty krmovín tiež ušetrí dvojicu traktorov. Dopravníky svojim spôsobom pripojenia k žacím strojom nijako neobmedzujú ich schopnosť kopírovania terénu, ktorá je na veľmi dobrej úrovni. Je to dané tým, že sa hmotnosť pásových dopravníkov prostredníctvom nosníka prenáša na záves kombinácie a nie na žacie stroje. Pripojenie zhadzovacích pásov je jednoduché, zariadenie však znamená o niečo náročnejšiu údržbu stroja. Za bežných podmienok môže tiež obsluha traktora zvoliť režim tzv. kombinovaného ukladania krmovín, kedy jeden z pásov je zdvihnutý hore a nepracuje, zatiaľ čo druhý krmoviny dopravuje na stred kombinácie bežným spôsobom. Tento systém potrebu zhrňovania výrazne redukuje. Pri žacích kombináciách preberajú pásy dopravníka krmoviny priamo od zariadenia na úpravu krmovín.

Trojdielne žacie kombinácie

V poslednej dobe rastie záujem o trojdielne žacie kombinácie. Tieto stroje majú už v ponuke všetci významní výrobcovia techniky na zber krmovín. V podstate v sebe integrujú väčšinu dôležitých výhod: sú univerzálne, dobre kopírujú terén, ľahko ovládateľné, s jednoduchým nastavením prítlaku a vďaka veľkej šírke záberu dosahujú značné výkonnosti. Vo väčšine prípadov ide o diskové stroje, bubnové verzie sú skôr výnimkou. Výhodou bubnového žacieho stroja vpredu je jeho šetrnejšie správanie k trávnej mačine, a to najmä na málo únosných pôdach. Rovnako nevyžaduje prídavné kotúče na formovanie riadku krmoviny, ako diskový stroj. Nevýhodou je nákladná inštalácia kondicionéra pri väčšej šírke záberu, ktorý vyžaduje pri čelnej lište príliš priestoru. Pokiaľ krmivo nie je zároveň upravené stláčaním, malo by skoro po pokosení nasledovať obracanie, aby zavädanie bolo rovnomerné. Riadky krmovín od bubnového stroja totiž bez kondicionéra nie sú „vzdušné“.

Inovované valcové miagače

Vedľa prstových kondicionérov pre diskové stroje existujú aj verzie s profilovanými valcami pre zber krmovín s veľkým podielom lístkov. Inovované prevedenia valcového miagača sa vyznačujú zmenami v oblasti pohonu aj v profilovaní valcov. Pohon už nie je zaisťovaný prostredníctvom reťazí, ale dvoch ozubených remeňov. Remene dovoľujú zdvojnásobenie dráhy, po ktorej sa môže vychýliť horný z dvojice miagacích valcov, čo zodpovedá navýšeniu o 25 mm. Tým je zaručená optimálna úroveň spracovania hmoty. Vďaka novým širokým ozubeným remeňom je pohon úplne bezúdržbovou záležitosťou. Predpätie remeňov je nastaviteľné jednoducho zvonku. Napínacia kladka disponuje automatickou aretáciou. O premazávanie ložísk sa stará centrálny mazací systém, uložený externe. Mazanie pomocou oleja už nie je potrebné, čo samozrejme prináša obmedzenie znečisťovania pracovného priestoru. A čistý stroj znamená aj zber čistého krmiva a tým aj zlepšenie jeho kvality. Nový valcový miagač má oba valce poháňané, čo vedie k zvýšeniu jeho účinnosti pri úprave hmoty.

Obmedzenie strát živín

So súbežnou úpravou krmovín stláčaním pri jej zbere je možné dosahovať optimálny obsah sušiny v hmote v priebehu krátkej doby a pri obmedzení strát živín. Dvojnásobne veľké vychýlenie horného valca významne zvyšuje priechodnosť zariadenia pri zbere úrodných porastov. Osadenie trojkombinácie kondicionérom zvyšuje jej hmotnosť. Na agregáciu je potrebný traktor s výkonom minimálne 125 kW (170 k). Výkonnosť sa pohybuje od 7 do 10 ha.h-1 pri spotrebe paliva okolo 5 l.ha-1 .

Hydropneumatické odľahčenie sa rozširuje

Značnú pozornosť venujú konštruktéri aj systému odľahčovania žacích strojov. Cieľom vývoja je zníženie nadbytočného prítlaku na trávnu mačinu, ale zároveň zachovanie nastavenej výšky rezu. Pri štandardných žacích strojoch sa dobre osvedčuje mechanický systém s vinutými pružinami. Systém je spoľahlivý, s dlhou životnosťou, ale nedovoľuje vykonávať zmeny v nastavení prítlaku za jazdy z kabíny traktora. Stále viac žacích trojkombinácií je už štandardne vybavených konštrukčne náročnejším systémom hydropneumatického odľahčenia. Tento systém je samozrejmosťou pri osadení kombinácie zhadzovacími pásmi či zariadením na súbežnú úpravu krmovín s vyššou hmotnosťou (lámacie valce). Súčasťou systému sú zásobníky so stlačeným dusíkom. Nové generácie týchto zariadení vedia už reagovať aktívne na základe merania uhla náklonu žacích strojov. Zásobenie hydraulickým olejom prebieha cez Load Sensing systém traktora.

Širokozáberové obracače v obľube

V rámci zladenia výkonnosti žacích kombinácií a následnej zberovej techniky sa v poslednej dobe objavili na trhu širokozáberové ťahané verzie rotorových obracačov. Dostatočná výkonnosť pri obracaní je dôležitá obzvlášť pri zbere sena. Nie je potom problém obrátiť krmoviny na výmere 60-70 hektárov za deň, ak práve panuje vhodné počasie. Pre obracač osadený dvanástimi pohyblivo spojenými rotormi postačuje traktor s výkonom 115 k a stroj rovnomerne kopíruje terén. A to vďaka svojej originálnej konštrukcii podvozku so širokým rozchodom a rámom, ktorý spája všetky rotory pri zachovaní ich pohyblivosti. Pri práci snímajú nerovnosti terénu nielen kolieska jednotlivých rotorov, ale aj podvozok, ktorého výkyvy sa prenášajú na rotory pomocou hlavného rámu. Prídavný „rebrový“ rám zaisťuje zníženie zaťaženia tohto rámu.

Nástup samohybných strojov

V poslednom čase sú intenzívne diskutované samohybné žacie stroje a ich možnosti nasadenia. Bežne sa stretávame s mienkou, že tieto stroje sú určené len pre medzipodnikové využitie alebo pre podniky služieb. Avšak sú aj bežne vo vlastníctve poľnohospodárskych podnikov nielen u nás, ale aj v krajinách západnej Európy. Enormná výkonnosť týchto strojov vyplýva zo šírky záberu, vysokej pojazdovej rýchlosti a obratnosti. Samohybný žací stroj s trojicou žacích líšt so záberom 9,0 alebo 9,70 m zvládne v bežných podmienkach priemerne 10 - 12 ha.h-1 , ale aj 15 ha.h-1 . K bočným žacím lištám môžu byť doplnené zhadzovacie dopravníky, takže je možné vytvárať jeden riadok z celého záberu alebo pri čiastkovom (kombinovanom) odkladaní hmotu z 19 m rozprestrieť na páse o šírke 12 m, kde po zavädnutí čaká na zhrňovač so záberom 12,5 m. V prevádzkach s výraznejšou členitosťou pozemkov sa výkonnosť vyšplhá len na 5 až 7 ha.h-1 . Napriek tomu sa samohybný stroj osvedčuje aj v týchto podmienkach, kde „vytláča“ známe kombinácie traktora s čelne nesenou a vzadu ťahanou žacou lištou (záber do 6 m). Je samozrejmé, že jedine značná plocha môže prevádzku stroja urobiť rentabilným. Treba však vziať do úvahy fakt, že pri veľkej úrode hmoty je potrebné počítať k zberacej rezačke s väčším počtom odvozných súprav, aby bolo možné zvládnuť spracovať včas celú pokosenú plochu. Na vysokú výkonnosť rezačky musí byť tiež prispôsobená výkonnosť obracačov a zhrňovačov.

Uzavreté prevodovky a kardanové zavesenie rotorov

Rovnako v oblasti zhrňovačov ide trend smerom k vývoju väčších a širších strojov. Pred niekoľkými rokmi „obhospodarovali“ lúky zhrňovače s dvojicou veľkých rotorov a teraz prichádzajú ešte väčšie, štvorrotorové verzie. So záberom až 15 m zvládnu prekročiť hranicu pre moderné senážovacie technológie, teda 10 ha.h -1 aj viac. Dokážu dobre držať krok aj pred najväčšími zberacími rezačkami, ktoré potom môžu pracovať po celú zmenu na plnú výkonnosť. Tieto zhrňovače sa najskôr začali používať na veľkých pozemkoch, ale teraz sa presadzujú aj v kopcovitých oblastiach s členitými pozemkami. Bolo to preto, že s nástupom moderných senážnych návesov sa existujúce dvojrotorové zhrňovače stali najslabším miestom zberu. Bolo často nutné zároveň povolať ešte druhý stroj a začínať sa zhŕňaním s viac ako poldenným predstihom pred štartom zberu hmoty. Štvorrotorový zhrňovač dovoľuje takmer súbežný začiatok práce celej linky. Pri blížiacej sa zmene počasia je možné krmoviny rýchlo zhrnúť a narezať – to je dôležité v regiónoch s častými dažďami a viacerými kosbami do roka. Ďalší profit prináša zvýšenie výkonnosti rezačky alebo senážneho návesu. Štvorrotorové zhrňovače totiž pri správnom nastavení zhŕňajú hmotu do riadku rovnomernejšie ako dvojrotorové. Rezačka tak môže pracovať bez prestojov a na hranici svojej výkonnosti.

Vhodný výber zhrňovača

Aj v prípade, že množstvo hmoty je malé, pripravia tieto zhrňovače kvalitné riadky. Naopak pri veľkej úrode hmoty na pozemku sú formované riadky príliš výdatné. Pri úzkom nastavení stroja sú riadky príliš vysoké, takže robia problémy zberačom senážnych návesov. Za tejto situácie je vhodnejšie využitie dvojrotorového prevedenia. To isté platí aj pre zber lúk s prerastenou trávou. Dobré skúsenosti sú z nasadenia týchto zhrňovačov na podmáčaných pozemkoch. Zhrňovače sú síce ťažšie, bežne okolo 4 t, ale po širokých pneumatikách sa pohybujú aj na mačine lepšie ako dvojrotorové verzie s malými pneumatikami. Adaptácia terénnym nerovnostiam je zaručená pre každý rotor samostatne. Rovnako úroveň znečistenia je nižšia ako pri dvojrotorových verziách s bočným ukladaním riadku, ktoré posúvajú krmoviny na jeden riadok počas dvoch jázd z celkom 12 m záberu. Stredové ukladanie riadku naopak znamená, že krmovina putuje vždy po dráhe max. 6 m zľava a sprava a je teda po kratšiu dobu v kontakte s pôdou. Pojazdovú rýchlosť je možné znížiť (na 10 až 12 km.h-1 ), pretože rezačka nie je zhrňovaču stále v pätách. Tým môžu rotory lepšie kopírovať povrch pozemku. Na agregáciu postačujú traktory s výkonom 100 k, v kopcovitom teréne a pre toho, kto nechce často radiť, príde vhod výkon 125 k. Čo je však v ťažkom teréne skutočne potrebné, je dobrý vodič. Nadväzovanie jázd v takých podmienkach nie je práve jednoduchá záležitosť. Širokozáberové zhrňovače by preto nemali neobsluhovať vodiči prítomní v podniku len na výpomoc. Tiež je nutné brať na zreteľ otázku transportu po ceste. Zhrňovače sú veľmi dlhé, so šírkou do 3 m a rýchlosťou jazdy 40 km.h-1 . S nasadenými hrablicami však výška prekračuje 4 m. Po ich odpojení sa súprava dostane tesne pod 4 m, avšak pod niektorými mostmi môžu aj tak vzniknúť problémy. Na veľmi malých pozemkoch sú tieto stroje príliš veľké a neflexibilné. Tu sa uplatnia obratné dvojrotorové zhrňovače so stredovým alebo stranovým ukladaním riadku.

Záver

Z ekonomického hľadiska najvýhodnejšie zvýšenie výkonnosti pri kosení stále predstavuje kombinácia čelne a vzadu neseného, ​​prípadne vzadu ťahaného žacieho stroja. Je to zaujímavý variant pre podniky, ktoré už prevádzkujú jeden z týchto strojov a musia teda investovať už len do jednej novej lišty. Nedochádza k prechádzaniu stojaceho porastu kolesami traktora a stroje je možné využívať aj samostatne. Nevýhodou tejto technológie sú však pomerne vysoké nároky na obsluhu pri práci na pozemku, komplikované manévrovanie v rohoch pozemku aj na úvratiach a nutnosť inštalácie čelného zdvíhacieho zariadenia spolu s vývodovým hriadeľom na traktor a oddelené nastavovanie oboch strojov. Pri čelne nesenom stroji nie je vhodné použitie rozhadzovania na široko, pomerne vysoké náklady sú na údržbu, nutnosť zostupovania z kabíny traktora pri prestavovaní do transportnej a pracovnej polohy a naopak.