Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Poistenie

Príroda je čoraz krutejšia, podpora poistenia môže farmárom len pomôcť!

07-05-2020
Ing. Dalibor Bán | [email protected]
Agra poisťovňa

„Rok opakujúcich a stupňujúcich sa, neraz extrémnych, no najmä rozmanitých škôd a znovuzavedenie podpory na poistenie poľnohospodárskej prvovýroby“ - takto by sme mohli v skratke zhodnotiť uplynulý rok 2019.

Klimatické zmeny, ktoré sa prejavujú z roka na rok čoraz extrémnejšími výkyvmi počasia, nútia ekonomicky mysliacich poľnohospodárov hľadať spôsoby ochrany svojej produkcie. Poistenie poľnohospodárskej prvovýroby je najjednoduchším a najbezpečnejším spôsobom, ako si zaistiť príjem z poľnohospodárskej činnosti. S rastúcou frekvenciou výskytu rizík v dôsledku zmien počasia rastie aj význam zabezpečenia - poistenia. Poistné produkty by mali pritom kopírovať požiadavky predpisované štruktúrou, intenzitou a typológiou škodových udalostí z minulých poistných období alebo z trendu ich vývoja. Zmeny v samotných produktoch poistenia sú samozrejme podmienené ich udržateľnosťou, stabilitou a v neposlednom rade aj kúpyschopnosťou v danom segmente.

Ako dlhoočakávané kvapky dažďa po dlhotrvajúcom suchu, prijali poľnohospodári znovuzavedenie podpory na poistenie poľnohospodárskej prvovýroby v júni minulého roka. Veď najjednoduchšou formou motivácie k poisteniu poľnohospodárskych rizík, a tým odbremenenia od volaní po ad–hoc pomoci, či odškodnení od štátu, je možnosť žiadať o refundáciu nákladov na poistenie. Samotná výzva však nepodporila nárast celkovej prepoistenosti, nakoľko uzrela svetlo sveta priveľmi neskoro.

Pozitívne však je, že tí uvážliví poľnohospodári, ktorí sa nespoliehali len na náhodu, ale priložili aj svoju ruku k dielu a teda investovali vlastné finančné prostriedky do poistenia svojej produkcie, boli nakoniec odmenení refundáciou nákladov na poistenie vo výške až 56,13 %!

Preto s ešte väčším nadšením bolo v kruhu všetkých poľnohospodárov privítané opätovné zverejnenie výzvy k možnosti využitia podpory na poistenie aj v roku 2020. Na rozdiel od vlaňajška však bola výzva zverejnená už začiatkom februára. Myslíme si, že pre jej čo najväčší prínos by bola vhodnejšia o niečo dlhšia lehota na podanie prihlášok alebo žiadostí, napr. do konca apríla. Tak by ju mohlo využiť čo najviac potenciálnych farmárov a chovateľov a takto posilniť aj svoju životaschopnosť, či ďalšie napredovanie v agrosektore. Zároveň by to podporilo zachovanie tendencie pokračovania tohto efektívneho systémového nástroja v súčinnosti s poistením na zmiernenie rizika v poľnej výrobe a v chove hospodárskych zvierat. Veď čo iné, ako dobre nastavená poistná zmluva s čo najširším krytím, ochráni plodiny našich polí pred ľadovcom, víchricou alebo napríklad katastrofickým suchom?

Agra poisťovňa je jediným špecializovaným poisťovateľom zameraným výlučne na sektor poľnohospodárskej prvovýroby na Slovensku. V podstate máme jediné dôležité poslanie: odobrať poľnohospodárom časť z ich starostí. Prostredníctvom neustále sa rozširujúcej a často aj jedinečnej ponuky poistných produktov, resp. ich modifikácií (0%-ná spoluúčasť, poistenie výnosového sucha momentálne s jeho ďalším rozšírením...) ako aj modernou „bezpapierovou“, t.j. elektronickou likvidáciou poistných udalostí, sa snažíme byť neustále inovatívnym, spoľahlivým ale hlavne stabilným partnerom poľnohospodárov v oblasti zabezpečenia pred stratami na výnosoch v rastlinnej aj v živočíšnej výrobe.