Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Poistenie

Poistenie rizík v agrosektore

10-04-2019
Ing. Martin Nevolný | [email protected]
Respect Slovakia

Prichádza doba, keď v ére samostatnosti SR po 25 rokoch prichádzame ako spoločnosť na veci, ktoré by mali byť samozrejmosťou. Potravinovú sebestačnosť sme od 100 % v roku 1986 dotiahli na 30% v roku 2018. Záhrady sa zo zeleninových menia na okrasné, stromy sa menia z jabloní na tuje.  Susedské vzťahy pripomínajú scénu zo slnko seno, kde úlohu hrá vysoký plot a kamerový systém. Však hlavne, že právnikom sa darí. Veď dokonca aj psy už majú svoje práva. Pýtal som sa toho môjho - nevedel o tom, ale hovorí sa, že nevedomosť neospravedlňuje.

Deformovaný rizikový manažment

Rizikový manažment a riadenia rizík je zasadený to tohto prostredia a deformovaný či už záujmovo a politicky rovnako ako celé prostredie na Slovensku už 25 rokov. Vyzerá to na obrodu ako v spoločnosti tak i v gazdovaní a verím, že aj v riadení rizík. Veď pšenica nemôže vstúpiť do politickej strany len preto, aby sa zvýšil podiel organickej hmoty v pôde a znížilo utuženie podorničnej vrstvy. Áno, toto je sebecký záujem pšenice, k čomu sa pridružuje požiadavka na dostatok vody a žiadne prírodné katastrofy. Takéto témy by nás mali spájať, nie rozdeľovať. Veľkí by mali podporovať malých a navzájom spolupracovať. Odporúčam prečítať román Mŕtve duše od Nikolaja Vasilijeviča Gogoľa, chlapca z ukrajinskej rodiny v Rusku. Nečudujem sa, že musel emigrovať do Talianska. Koľko šikovných Slovákov je v zahraničí? Keď Ján Huba začal organizovať súťaž Naj agro chlapec a Naj agro dievča, všetci neveriacky krútili hlavami. Zrazu je to aktuálna téma.  Áno, aj toto spadá do rizikového manažmentu, sú tu spoločnosti, ktoré so zamestnancami problém nemajú. Prečo, lebo to dlhodobo aktívne riešia. Rizikom v podnikaní je všetko, čo môže negatívne ovplyvniť chod spoločnosti. Na riziko je rôzny pohľad a jeho definícia a riešenie je v jednotlivých segmentoch rôzne. Porovnajte si takú poisťovňu a poľnohospodársku prvovýrobu. Poisťovňa rizikom žije, výroba sa snaží ho nevidieť. Keby ste vedeli, koľkokrát som vo svojom živote počul vetu: „To sa nám nemôže stať“.  Áno, poisťovne kryjú presne to riziko, ktoré sa v očiach klienta nestane. Čím je väčšia pravdepodobnosť jeho udiania sa, tým je vyššia cena.  Riziko je charakterizované v trojuholníku pravdepodobnosť, citlivosť a dôsledky. Vyhodnotenie môže byť kvalitatívne (vysoké, stredné nízke) alebo kvantitatívne peniazmi, hodnotou pravdepodobnosti. Dôsledky pôsobenia rizika môžu mať dokonca pozitívne účinky. Aké? Asi si každý položí otázku. No veď keď v období sucha zaprší, tiež je to riziko dažďa. Dokonca poistiteľné cez  tzv. indexové poistenie. Rizikový manažment sa zameriava na identifikáciu rizík, stratégiou riadenia rizík a aplikáciou prístupov k ich optimalizácii vzhľadom k nákladom. Práve optimalizácia vzhľadom k nákladom je veľmi dôležitá. V poľnohospodárskej prvovýrobe nie je možné riešiť všetky riziká, no je možná ich identifikácia a riešenie tých najpálčivejších.

Poistenie - dôležitá súčasť riadenia rizík

Poistenie je nie jedinou, zato o to dôležitejšou súčasťou riadenia rizík. V poľnohospodárskej prvovýrobe sa poisťuje prvovýroba ako taká, teda plodiny, zvieratá na rôzne riziká podľa určitej logickej postupnosti. Každé poistenie má svoje vlastné pravidlá. Niektoré sú štandardné tzv. principiálne, iné sa líšia od poisťovne k poisťovni. V prvom rade treba povedať, že konkurencia je vec, ktorá zabezpečuje trhovú reguláciu ceny poistenia a jeho podmienok. Tu upozorňujem, aby ste sa pri poistení nezameriavali nikdy len na cenu, ale aj na podmienky poistenia. Štandardne sa porovnáva cena, spoluúčasť, franšíza.  Poisťovne používajú iné nástroje, ktoré v takomto porovnaní nevidíte. Vždy sa pýtajte, koľko dostanem pri takej či takej škode v skutočnosti peňazí. Poisťovníctvo ako také nemá veľmi dobré meno v spoločnosti. Je to najmä kvôli obchodníkom, sprostredkovateľom v poistení, ktorí sa zameriavajú hlavne na predaj poistenia. Mám nespočetné množstvo skúseností s naštrbenou dôverou k vôbec fungovaniu poistenia ako takého. No verím, a viem, že je možné túto činnosť vykonávať zodpovedne a férovo. Každopádne si treba uvedomiť, že riadenie rizík či už formou poistenia alebo inou je nákladom do výroby. Nie je to tak, že vložím 100 eur a minimálne 100 vyberiem. Hranica rentability vykonávania poistenia je niekde na úrovni 70 %. Samozrejme, v priemere za krajinu. Keď vám zhorí senník za 300 000 eur a ročne platíte poistné za spoločnosť 25 000 eur, asi ťažko sa za 13 rokov pod túto hranicu dostanete. No na toto poisťovníctvo presne slúži, aby, keď vám zhorí senník, nakladač, auto ..... ste si mohli zabezpečiť nové a pokračovať vo vašom podnikaní.  Preto prízvukujem, venujte pozornosť výberu sprostredkovateľa poistenia. Pýtajte sa či rieši poistné udalosti, administratívu. Skontroluje si ho cez finstat, Obchodný register či Národnú banku Slovenska. Pýtajte si referencie na jeho prácu. Neverte len pekným obrázkom, grafom, ponukovým listom, ale výsledkom práce, a skúsenostiam z praxe,  zastupiteľnosťou a celkovou pridanou hodnotou.

Podpora poľnohospodárskeho poistenia zo strany štátu

Podpora poistenia plodín a hospodárskych zvierat je medzinárodne uznávaným štandardom fungujúcim vo väčšine európskych krajinách (okrem Slovenska), ktoré ak chce zabezpečiť iné formy riadenia rizík (rizikový fond nepoistených rizík), musí podľa európskej legislatívy zabezpečiť podporu pre poistenie. Ten, kto svoju výrobu nemá poistenú, podporu by mal mať krátenú minimálne o polovicu.  Záujem na tom má mať najmä štát samotný, aby znížil vyplácania ad hoc pomoci a pomohol stabilizácii celého sektora nielen vybraným jednotlivcom. Posledný, kto to chápal bezprostredne a za pomoci zdravého rozumu, bol minister pôdohospodárstva Vladimír Chovan, za ktorého podpora v roku 2010 bola 50 % zo zaplateného poistného.  Po lživej kampani, kde bolo oficiálne tvrdené, že poisťovne si zvyšujú ceny v prípade podpory na poistenie, bola táto podpora až do roku 2018 minimálna, resp. viac-menej žiadna. Jediný svetlý bod je, že funguje pri poistení viniča hroznorodého. Ale takí ovocinári už prišli skrátka. Pritom výroby ako pestovanie ovocia a zeleniny sú extrémne náchylné na jarné a zimné mrazy. Pritom na prvý rok je matematika úplne jednoduchá: Na okolo 11 miliónový trh poistenia 5,5 mil. podpora na poistenie. Celá legislatíva štátnej pomoci je pripravená. Stačí dať výzvu a ide to. Ak to bude po 31.4.2019, bude to až pre sezónu 2019 – 2020.  Na to, aby to začalo hneď, stačí jediné: „Dám znamení panu Koštálovi, pán Koštál dá znamení muzice a ty púštáš. Doktore.“, hovorí B. Polívka v jednom zo svojich kultových filmov. Namiesto podpory poľnohospodárskeho poistenia tu máme 8 % daň z poistenia, čo len z poistenia plodín a zvierat činí 880 tis eur. Z celkového poistného agrosektora odteká 2 mil. eur do štátnej kasy. Tomuto na Slovensku hovoríme podpora. Odvodové zaťaženie je v sektore neúnosné a stále sa pritvrdzuje. Už len nepochopením potreby sezónnej pracovnej sily v odvetí a jej odvodového zaťaženia.

Verím, že sa konečne opäť zaradíme medzi krajiny, ktoré si naše poľnohospodárstvo vážia. Každý na svojej úrovni budeme robiť všetko preto, aby sa segment rozvíjal a prosperoval. Vážme si susedov a spolupracujme. Rozdiely nie sú hendikep, ale výhoda.  Tam kde končí sloboda jedného, začína sloboda toho druhého. Nezabudnime na to. V našej spoločnosti na to radi zabúdame.