Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

186 miliónov EUR na podporu vysokokvalitných a udržateľných agropotravinových výrobkov EÚ

09-01-2023
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia v roku 2023 vyčlení 185,9 milióna EUR na financovanie propagácie udržateľných a vysokokvalitných agropotravinových výrobkov EÚ v Európskej únii a vo svete. Pracovný program propagačnej politiky na rok 2023, ktorý prijala Komisia, prispieva k realizácii politických priorít Európskej komisie v období 2019 – 2024, najmä stratégie Z farmy na stôl.

Sumy, ktoré sú k dispozícii na kampane vybrané v roku 2023, sú takmer rovnomerne rozdelené medzi propagáciu na vnútornom trhu EÚ (83,3 milióna EUR) a propagáciu v tretích krajinách (83,1 milióna EUR).

Vybrané kampane budú informovať spotrebiteľov v EÚ a na celom svete o rôznych systémoch kvality a označeniach EÚ, ako sú napríklad zemepisné označenia alebo produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby. Na druhú kategóriu je v súlade s akčným plánom pre ekologickú poľnohospodársku výrobu pridelená finančná podpora až do výšky 28 miliónov EUR na stimuláciu dopytu po produktoch ekologickej poľnohospodárskej výroby. Ďalších 36 miliónov EUR sa použije na propagáciu udržateľných poľnohospodárskych postupov prospešných pre klímu, životné prostredie a dobré životné podmienky zvierat. V rámci podpory zdravšieho a vyváženejšieho stravovania sa vyčlení viac ako 19 miliónov EUR osobitne na propagáciu čerstvého ovocia a zeleniny.

Výzvy na predkladanie návrhov na pripravované kampane na rok 2023 uverejní Európska výkonná agentúra pre výskum v januári 2023. Žiadosť o financovanie a svoje návrhy bude môcť predložiť celý rad subjektov, ako sú obchodné organizácie, organizácie výrobcov a agropotravinárske skupiny, ktoré sa venujú propagácii.   

Výťah z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_22_7769