.

Novinky

Prognóza úrody pšenice letnej f. ozimnej v roku 2022

11-10-2022
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Príprava pôdy k oziminám

10-10-2022
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Výdavky na prevenciu biologických invázií sú oveľa nižšie ako náklady na odstraňovanie environmentálnych škôd

06-10-2022
(zdroj: www.environment.ec.europa.eu)

Udržateľné lesné hospodárstvo: FAO vydáva správy o odlesňovaní, pasení dobytka a poľnohospodárskych poľných školách

05-10-2022
(zdroj: www.fao.org)

Kukuričná siláž: výživné krmivo pre zvieratá

05-10-2022
NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Nároky plodín na fosfor

04-10-2022

O odškodnenie za sucho budú môcť chovatelia žiadať od 20. októbra 2022

03-10-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Jak změřit ztráty během silážního procesu

03-10-2022
NutriVet, s.r.o.

Spúšťame výzvu na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na poľnohospodársku udržateľnosť a produktivitu

30-09-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Spoločná poľnohospodárska politika od roku 2023 vytvára priestor aj pre tvorbu líniovej zelene v poľnohospodárskej krajine

30-09-2022
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy