Úvod / Novinky

Novinky

Komisia schválila strategické plány SPP Nemecka, Grécka a Litvy

22-11-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Vápnik – motor pôdnej úrodnosti

22-11-2022
1 NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, pracovisko Prešov; 2 Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove

Ustanovujúce zasadnutie Asociácie výrobcov organických hnojív

22-11-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Komisia zverejnila najnovšie prognózy produkcie a obchodu s kŕmnymi bielkovinami v EÚ

21-11-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Komisia schválila strategické plány SPP Estónska a Lotyšska

16-11-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Reakcie odrôd zemiakov na doterajší priebeh počasia počas vegetácie a charakteristika novo-preskúšaných odrôd zemiaka

16-11-2022
ÚKSÚP – Spišská Belá

Komisia podniká kroky na zaručenie dostatočného množstva cenovo dostupných hnojív v EÚ a na celom svete

15-11-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

MPRV SR navyšuje podporu potravinárom a farmárom

15-11-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Zaujíma nás blaho hydiny vo veľkochovoch?

15-11-2022
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Vývoj a budúcnosť početných stavov kôz chovaných na Slovensku

14-11-2022
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku