Úvod / Novinky

Novinky

Vtáčia chrípka: oneskorenie nárastu počtu prípadov, vyššie riziko sa očakáva aj v nasledujúcich mesiacoch

04-01-2024
(zdroj: mpsr.sk)

Výskum a pestovanie pšenice v podmienkach ekologického poľnohospodárstva - ECOBREED

03-01-2024
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany; BIOMILA SK, s.r.o.

Kvalita odrôd pšenice na Slovensku dopestovaná v konvencii - monitoring a v ekológii – projekt ECOBREED v rokoch 2022 a 2023

02-01-2024
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany; BIOMILA SK, s.r.o.

Poľnohospodárske stavby a požiadavky na ich umiestnenie

02-01-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Hyalesthes obsoletus (Cixiidae) ako významný prenášač patogénu ochorenia stolbur

15-12-2023
1 Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; 2 Víno Chudý, s.r.o. Vinohrady nad Váhom; 3 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre

Usmernenie MPRV SR k ustanoveniam NV SR č. 3/2023 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu SPP v znení NV SR č.407/2023 Z.z.

14-12-2023
(zdroj: www.mpsr.sk)

Poľnohospodársky výhľad EÚ na roky 2023 – 35

14-12-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Digitálna transformácia: Dlhodobý vplyv na poľnohospodárov a vidiecke komunity v EÚ

11-12-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Požadavky EU na ustájení prasat

11-12-2023
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Komisia prijala usmernenia k dohodám o udržateľnosti v poľnohospodárstve

11-12-2023
(zdroj: www.ec.europa.eu)