Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Pôda

Pôda

Rastlinné zvyšky poľnohospodárskych plodín po zbere úrody – zdroj organickej hmoty a živín

26-05-2017
1 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, pracovisko Prešov; 2 Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove
(zdroj: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve č. 3/2017, str. 22-23)

Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila pre žiadateľov o podpory cez aplikáciu GSAA špeciálnu pomoc

03-05-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Trendy pri predsejbovom obrábaní pôdy

24-02-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Pôdne pomocné látky a úrodnosť pôdy

31-01-2017
NPPC – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Význam strukovín a ich vplyv na úrodnosť pôdy

23-11-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ako obrábaním pôdy šetriť vlahou

18-10-2016
SPU v Nitre, Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie, FAPZ

Zatrávnenie erózne ohrozených pôd

30-08-2016
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – VÚTPHP Banská Bystrica

Zber slamy verzus stav pôdy

07-07-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Obrábanie pôdy v letnom a jesennom období

22-02-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Aktuálne trendy pri obrábaní pôdy

28-10-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre