Novinky

Diverzita kvasinkovej mikroflóry v procese výroby vín z Nitrianskej vinohradníckej oblasti I.

18-01-2024
NPPC - Výskumný ústav potravinársky

Sortiment techniky pre sejbu jarín

16-01-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zahustené výsadby vinohradov

12-01-2024
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2023, str. 48-49)

Index cien potravín FAO v decembri klesol

11-01-2024
(zdroj: www.fao.org)

Jedlý hmyz – potemník múčny (Tenebrio molitor)

10-01-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vyhnite sa zhutňovaniu pôdy - pneumatiky sú rozhodujúce

08-01-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Agropotravinársky obchod EÚ v septembri 2023

05-01-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Nové pravidlá označovania vín

05-01-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Vtáčia chrípka: oneskorenie nárastu počtu prípadov, vyššie riziko sa očakáva aj v nasledujúcich mesiacoch

04-01-2024
(zdroj: mpsr.sk)

Výskum a pestovanie pšenice v podmienkach ekologického poľnohospodárstva - ECOBREED

03-01-2024
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany; BIOMILA SK, s.r.o.