.

Novinky

Garella musculana - škodca orechov

19-10-2022
ÚKSÚP – OOR

Ovocinárov, zeleninárov, vinohradníkov a chovateľov rýb podporíme 15 miliónmi eur

18-10-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Zmeny a vývoj sledovaných agrochemických parametrov v poľnohospodárskej pôde v Slovenskej republike

18-10-2022
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Postupy zberu, spracovania a využitia slamy

17-10-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Komisia schválila slovenskú schému na podporu výrobcov potravín v kontexte vojny Ruska proti Ukrajine vo výške 10 miliónov EUR

17-10-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Poľnohospodárske trhy EÚ zostávajú stabilné aj napriek ruskej invázii na Ukrajine

14-10-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Kalkulačka na výpočet pomoci určenej na kompenzáciu sucha prostredníctvom živočíšnej výroby

13-10-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Vykonávanie novej spoločnej poľnohospodárskej politiky: spustenie siete SPP EÚ

13-10-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Ďatelinotrávne miešanky na ornej pôde a ich produkčný potenciál

12-10-2022
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Index cien potravín FAO klesá už šiesty mesiac po sebe

11-10-2022
(zdroj: www.fao.org)