Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Stroje a zariadenia / Rôzne

Rôzne

Hydrostatické prevody v mobilnej poľnohospodárskej technike (5. časť)

05-11-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Moderné trendy zavlažovania u širokozáberových zavlažovačov smerujú k zvyšovaniu efektivity

04-09-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta, Katedra strojov a výrobných systémov
Spracované z dostupných zdrojov

Briketovací lis Deon od HBSG - Špirálové brikety pre kotol a na podstielanie

16-07-2014
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
(zdroj: Slovenský chov, február 2014, str. 22-23)

Hydrostatické prevody v mobilnej poľnohospodárskej technike (4. časť)

16-07-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Moderná technika v lesníctve

16-04-2014

Hydrostatické prevody v mobilnej poľnohospodárskej technike (3. časť)

09-04-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Hydrostatické prevody v mobilnej poľnohospodárskej technike (2. časť)

09-04-2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Hydrostatické prevody v mobilnej poľnohospodárskej technike (1. časť)

22-11-2013
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra dopravy a manipulácie (TF)