Úvod / Novinky

Novinky

Agrolesnícke systémy – výhody pre krajinu i produkciu

14-06-2023
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus) a slnečnica ročná burinná (Helianthus anuus)

14-06-2023
Agrofert o.z. Agrochémia

Pôdoochranné technológie v kontexte výživy a hnojenia – výsledky z dlhodobého stacionárneho pokusu

13-06-2023
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Sortiment nových odrôd pšenice ozimnej a pšenice ozimnej, tvrdej

09-06-2023
ÚKSÚP – Skúšobná stanica Želiezovce

Objemná krmiva ve výživě koní

08-06-2023
1 Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky; 2 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze, oddělení Výživy a krmení hospodářských zvířat

Potenciálne riziká konzumácie jedlého hmyzu

08-06-2023
Slovenská poľnohospodárstva univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Akumulácia organického uhlíka rýchlorastúcimi drevinami

06-06-2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, ÚTPHP Banská Bystrica

Robotické systémy ve vinohradnictví

06-06-2023
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky

Lalokonosec – obávaný škůdce v jahodníku

02-06-2023
Jahodová plantáž u Kalikovského mlýna, Plzeň

Včely a opeľovače potrebujú zodpovedné poľnohospodárstvo, ktoré podporuje ich úlohu v prírode

01-06-2023
(zdroj: www.fao.org)