Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Obilniny

Obilniny

Klimatické prvky a kontaminácia pšenice fuzáriovým mykotoxínom

12-02-2014

Vplyv morforegulátora na úrodu a modelovanie porastu najpestovanejších odrôd ovsa siateho v SR

03-10-2013

Optimalizácia agrotechniky ovsa

03-10-2013

Vplyv hnojenia a odrody na produkčnú schopnosť pšenice letnej f. ozimná pri monokultúrnom pestovaní

03-10-2013