Novinky

Budúcnosť manažmentu závlah v celosvetom meradle

26-06-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Roľnícke noviny 19/2023, str. 12-14)

Sieťovanie sa ukazuje ako dôležité pre úspešnú implementáciu politiky rozvoja vidieka EÚ

23-06-2023
(zdroj:www.agriculture.ec.europa.eu)

Vápnenie trávnych porastov – základ kvalitnej krmoviny (2. časť)

23-06-2023
Calmit, spol. s r.o.
(zdroj: Agromagazín 5/2023, str. 50-51)

Vápnenie trávnych porastov – základ kvalitnej krmoviny (1. časť)

23-06-2023
Calmit, spol. s r.o.
(zdroj: Agromagazín 3/2023, str. 16-17)

Podpora operačných skupín a projektov EIP v ČR

22-06-2023
(zdroj: www.eagri.cz)

Cícer baraní – menej pestovaná strukovina, áno či nie

21-06-2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Hospodársky významné fytoplazmózy a virózy

19-06-2023
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Vápnenie pozitívne ovplyvňuje najdôležitejšie procesy v pôde

19-06-2023
Calmit, spol. s r.o.
(zdroj: Agromagazín 4/2023, str. 48-49)

Výskyt fuzariózy klasov obilnín na Slovensku

16-06-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Klasifikácia a hodnotenie kvality jatočného tela ošípaných budú objektívnejšie (2. časť)

16-06-2023
1 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 MPRV SR Bratislava
(zdroj: Slovenský chov apríl/2023, str. 21-22)