Novinky

Vplyv listových hnojív na úrodu jačmeňa ozimného

23-04-2024
Blumeria consulting s.r.o

Vestník MPRV SR čiastka 10/2024

22-04-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)

Komisia začína zriaďovať Stredisko pre sledovanie agropotravinárskeho reťazca

18-04-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Nové odrody maku siateho jarného (rok 2024)

17-04-2024
ÚKSÚP v Bratislave

Vápnenie bez rozmetadla - aplikácia vápenca spolu s hnojovicou alebo digestátom

17-04-2024
Calmit, spol. s r.o.

Vestník MPRV SR čiastka 9/2024

16-04-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)

USMERNENIE MPRV SR k NV SR č. 436/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb

15-04-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)

USMERNENIE MPRV SR k NV SR č. 435/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality

15-04-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)

Stráviteľnosť vlákniny v bachore prežúvavcov

15-04-2024
NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Odbor výživy a malých hospodárskych zvierat

Symptómy nedostatku makroprvkov a mikroprvkov pri kukurici

15-04-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Naše pole 3/2024, str. 32-35)