Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Olejniny

Nové herbicídne tolerantné repky Pioneer

07-07-2014
Hi-Bred Slovensko
(zdroj: Roľnícke noviny, 4. júna 2014, str. 18)

Ochrana slnečnice ročnej proti chorobám

24-04-2014
(zdroj: prispevok z konferencie DOW AGRO SCIENCES, Nitra 17.1.2014)

Prečo a ako hnojiť na jeseň repku

30-10-2013

Nové odrody ozimnej repky registrované v roku 2013

04-10-2013

Výsledky skúšok s registrovanými odrodami ozimnej repky v roku 2012

04-10-2013

Hlavné choroby slnečnice

04-10-2013

Ozdravenie a ochrana repky v skorom jarnom období

04-10-2013

Výsledky odrodových pokusov so slnečnicou

04-10-2013

Ekonomika pestovania ozimnej repky v pestovateľskom ročníku 2011/2012 na ťažkých pôdach

04-10-2013

Náklady na pestovanie slnečnice pri rôznom spôsobe obrábania pôdy

04-10-2013