Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Krmoviny

Krmoviny

Silážovanie

15-04-2015
Pioneer Hi-Bred Slovensko

Konzervácia vlhkého miaganého kukuričného zrna pod drobnohľadom

10-03-2015
NPPC – VÚŽV Nitra

Agrotechnický termín obnovy trávnych porastov

04-03-2015
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – VÚTPHP Banská Bystrica

Lucernová siláž, jej fermentačná charakteristika

19-11-2014
SPU v Nitre, Katedra výživy zvierat, FAPZ

Teória a prax pri výrobe lucernových siláží na Slovensku

29-07-2014
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - VÚŽV Nitra, Ústav výživy

Pestovanie ďateliny lúčnej a lucerny siatej v horskej oblasti

02-10-2013

Náklady pestovateľského procesu viacročných krmovín

02-10-2013

Silážovanie bielkovinových krmív

02-10-2013

Najefektívnejším zdrojom bielkovín pre dojnice je lucernová siláž

02-10-2013

Využívanie a kŕmna hodnota horských kosných lúk

02-10-2013