.

Novinky

Komisia podniká kroky na zaručenie dostatočného množstva cenovo dostupných hnojív v EÚ a na celom svete

15-11-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

MPRV SR navyšuje podporu potravinárom a farmárom

15-11-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

Zaujíma nás blaho hydiny vo veľkochovoch?

15-11-2022
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Vývoj a budúcnosť početných stavov kôz chovaných na Slovensku

14-11-2022
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku

Komisia schválila strategický plán SPP pre Maďarsko

11-11-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Zber slnečnice

09-11-2022
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Mastitídy u oviec a kôz

09-11-2022
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach; 2 Okresná veterinárna potravinová správa, Košice-okolie; 3 Privátny veterinárny lekár, Poprad

Hodnocení narušení zrna (Corn Silage Procesing Score - CSPS) a obsahu škrobu z kukuřičné siláže ve výkalech skotu

07-11-2022
NutriVet, s.r.o., Pohořelice

Adaptácia na zmenu klímy v poľnohospodárstve EÚ a SR

04-11-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav agronomických vied, FAPZ

Komisia schválila strategické plány SPP pre Chorvátsko, Slovinsko a Švédsko

03-11-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)