Novinky

Možnosti protimrazovej ochrany sadov

22-02-2024
Výzkumný a Šlechtitelský Ústav Ovocnářský Holovousy s.r.o.

Európski poľnohospodári oslobodení od pravidiel týkajúcich sa pôdy ležiacej úhorom

21-02-2024
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Vestník MPRV SR čiastka 3/2024

21-02-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)

Environmentálne aspekty v chove hospodárskych zvierat

20-02-2024
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
(zdroj: Roľnícke noviny 4/2024, str. 20-21)

Príprava pôdy na jar, sejba, eliminácia sucha 2023

19-02-2024
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch

Škodcovia poľných plodín a zeleniny na začiatku jari

16-02-2024
ECOPHYTA, s. r. o., Nitra

Molička cesnaková

15-02-2024
ÚKSÚP – OOR

Jarné obilniny – obrábanie pôdy a zakladanie porastov jačmeňa siateho jarného a pšenice letnej formy jarnej

14-02-2024
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch

Porovnanie technológií rôznych spôsobov obrábania pôdy v dlhodobom stacionárnom pokuse

13-02-2024
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch

Význam trávinno bylinných porastov v podmienkach pestovania pšenice ozimnej (Triticum aestivum)

09-02-2024
1 Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; 2 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre