Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Rastlinná výroba

· Ochrana rastlín

Nariadenie č. 68/2004


Účinnosť od: 15.02.2004

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 68/2004 ktorým sa ustanovujú podmienky na ochranu proti rozširovaniu vybraných druhov obaľovačov.

opatrenia proti rozširovaniu organizmov

Nariadenie č. 69/2004


Účinnosť od: 15.02.2004

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 69/2004 ktorým sa ustanovujú podmienky na dovoz a premiestňovanie určitých škodlivých organizmov, rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely.

opatrenia na dovoz a premiestňovanie škodlivých organizmov

Nariadenie č. 70/2004


Účinnosť od: 15.02.2004

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2004 o ochrane proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiaka.

opatrenia proti zavlečeniu a rozšíreniu organizmov

Nariadenie č. 73/2004


Účinnosť od: 15.02.2004

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 73/2004 na ochranu proti šíreniu štítničky nebezpečnej.

opatrenia proti rozširovaniu organizmov

Nariadenie č. 74/2004


Účinnosť od: 15.02.2004

Nariadenie č. 74/2004 ktorým sa ustanovuje postup pre oznámenie o pozastavení zásielky alebo škodlivého organizmu z tretích krajín.

škodlivé organizmy

Oznámenie č. 224/2002


Účinnosť od: 01.07.2002

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 224/2002 o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín.

prípravky na ochranu rastlín

Oznámenie č. 78/2002


Účinnosť od: 01.03.2002

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 78/2002 o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o pravidelných kontrolách mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín.

mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín

Vyhláška č. 41/2002


Účinnosť od: 01.02.2002

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 41/2002  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone rastlinolekárskej starostlivosti.

rastlinolekárska starostlivosť

Oznámenie č. 34/1999


Účinnosť od: 01.03.1999

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 34/1999 o vydaní výnosu o fytosanitárnych podmienkach na dovoz, vývoz a prevoz rastlín, rastlinných produktov, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov.

opatrenia proti zavlečeniu a rozšíreniu organizmov

Vyhláška č. 13/1997


Účinnosť od: 15.01.1997

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 13/1997 o spôsobe vykonávania kontroly dovážaných rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov a o miestach na vykonávanie tejto kontroly.

kontrola