Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

· Štátna podpora - dotácie

• Štátna podpora - dotácie

Nariadenie č. 189/2017 Z. z.


Účinnosť od: 01.08.2017

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach

mlieko, ovocie, zelenina

Nariadenie č. 135/2017 Z. z


Účinnosť od: 01.06.2017

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi

včelie produkty

Nariadenie č. 83/2017 Z. z.


Účinnosť od: 15.04.2017

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

trh s vínom

Nariadenie č. 70/2017 Z. z.


Účinnosť od: 01.04.2017

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z.

PRV

Vyhláška 35/2017 Z. z.


Účinnosť od: 01.03.2017

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o poskytovaní podpory v sektore mlieka a bravčového mäsa

mlieko, bravčové mäso

Nariadenie č. 47/2017 Z. z.


Účinnosť od: 01.03.2017

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov

priame platby

Nariadenie č. 48/2017 Z. z.


Účinnosť od: 01.03.2017

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 122/2016 Z. z.

Priame platby

Nariadenie č. 122/2016


Účinnosť od: 15.03.2016

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb

viazané priame platby

Nariadenie č. 10/2016 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2016

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2015 Z. z.

Oddelené priame platby

Oznámenie č. 286/2015 Z. z


Účinnosť od: 31.10.2015

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní mimoriadnej podpory v sektore mlieka a bravčového mäsa.

Podpora v sektore mlieko a bravčové mäso