Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Obilniny

Obilniny

Pestovanie moháru talianskeho (Setaria italica (L.) P. Beauv.) a ekonomika jeho pestovania na zrno

11-06-2019
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Nezabúdajme na choroby bázy stebla

10-05-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, katedra ochrany rastlín

Helmintosporióza pšenice opäť zaútočila

20-11-2018
Katedra ochrany rastlín, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ozimné obilniny

26-10-2018
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby

Vlastnosti novoregistrovaných odrôd ozimnej pšenice

24-08-2018
ÚKSÚP - HOS Želiezovce

Ozimné obilniny a príprava pôdy

10-08-2018
NPPC – VÚRV v Piešťanoch

Vplyv osevného postupu a hnojenia na úrodu pšenice ozimnej v dlhodobom poľnom pokuse

29-05-2018
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Prečo sú obilniny tolerantné voči suchu?

10-05-2018
(zdroj: www.sciencedaily.com)

Zakladanie porastov jačmeňa siateho jarného a pšenice letnej formy jarnej pri rôznom obrábaní pôdy

15-03-2018
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Ozimné obilniny z hľadiska prípravy pôdy

30-11-2017
NPPC – VÚRV Piešťany