Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Krmoviny

Krmoviny

Vliv prostředí na aerobní stabilitu siláží

20-12-2017
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha

Nové odrody ďateliny lúčnej a tráv

20-11-2017
ÚKSÚP - Skúšobná stanica Spišské Vlachy

Riziká silážovania ďatelinovín a ich miešaniek

14-09-2017
NPPC – VÚŽV Nitra

Produkčné aspekty trávnych porastov v podhorských a horských oblastiach

31-03-2016
NPPC- Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica

Pestovanie viacročných krmovín na Slovensku

20-07-2015
NPPC Lužianky - VÚTPHP Banská Bystrica, RVP Poprad

Ďatelinotrávne porasty a ich doba využívania

10-07-2015
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – VÚTPHP Banská Bystrica

Alternatívne využitie raží - lacné krmivo i zdroj bioenegie

29-06-2015
OSIVO a.s.

Silážovanie lucernotrávnych miešaniek s vyšším obsahom sušiny

09-06-2015
NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Jarné ošetrovanie trvalých trávnych porastov

01-06-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Skladové plesne silážnej kukurice

12-05-2015
Pioneer Hi-Bred Slovensko
(zdroj: Roľnícke noviny, 11.2.2015, str. 37)