Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Legislatíva, dotácie

Legislatíva, dotácie

S M E R N I C A Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 7927/2021-750, ktorou sa upravuje postup pri nakladaní s lesným a ostatným majetkom vo vlastníctve štátu

10-01-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 17/2021)

VLČAN: S pomocou informácií od poľnohospodárov im zjednodušíme čerpanie eurofondov

28-09-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Na vidieku záleží – 285 miliónov EUR navyše zo štátneho rozpočtu pre pôdohospodárov

22-07-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Legislatíva a kontrola klasifikácie jatočne opracovaných tiel HD v EÚ a SR

07-07-2021
1 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 MPRV SR
(zdroj: Slovenský chov máj 2021, str. 20-21)

Na rozvoj vidieka vyčlenil agrorezort ďalších 40 miliónov eur

07-06-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Na podanie jednotnej žiadosti ostáva poľnohospodárom už len niekoľko dní

11-05-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Oznámenie MPRV SR o výške platieb určených na jednotlivé opatrenia a operácie v Programe rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rokoch 2021 a 2022 (č. 8534/2021 – 620)

27-04-2021
(zdroj: www.mpsr.sk, Vestník MPRV SR čiastka 11/2021)

Agrorezort spustí v máji výrazné investície do pôdohospodárstva

31-03-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Zoznam odrôd konope, ktoré možno pestovať na účely získania priamych platieb, aktualizovaný v marci 2021

23-03-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)

Chránime slovenských potravinárov

17-03-2021
(zdroj: www.mpsr.sk)