Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Legislatíva, dotácie

Legislatíva, dotácie

Agorezort zainvestuje 21 miliónov EUR do rozvoja slovenských fariem

25-11-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 49/PRV/2020 - Výnimočná dočasná podpora pre spracovateľské MSP, ktoré sú obzvlášť zasiahnuté krízou v dôsledku ochorenia COVID-19

25-08-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Podpora poľnohospodárstva daňovým zvýhodnením je v krajinách OECD bežná, no Slovensko tam nepatrí

28-07-2020
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Agrorezort nebude posúvať dátum podávania jednotnej žiadosti

23-04-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Agrorezort zvládol zabezpečiť štart kampane priamych podpôr aj počas pandémie koronavírusu

08-04-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Zmeny v rastlinolekárskej legislatíve

27-03-2020
ÚKSÚP - OOR

Mladí poľnohospodári dostanú od agrorezortu finančnú pomoc

03-03-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Agrorezort pomôže malým poľnohospodárom so začatím a rozvojom ich podnikateľskej činnosti

28-02-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Oznámenie MPRV SR o výške platieb určených pre agroenvironmentálno-klimatické opatrenie a ekologické poľnohospodárstvo v PRV 2014-2020

25-11-2019
(č. 10913/2019-620)
(zdroj: www.mpsr.sk, vestník čiastka 24/2019)

Výzva č. 43/PRV/2019 pre podopatrenie 1.1: Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností

21-11-2019
(zdroj: www.apa.sk)