Novinky

Vplyv dusíkatej látky na trávny ekosystém, ako sekundárny produkt v obehovom hospodárstve

17-05-2024
NPPC - VÚRV - Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Věčné chemikálie a reprodukce skotu

16-05-2024
Výzkumný ústav živočišné výroby v. v. i. Praha Uhříněves

Trávne porasty v chove dojčiacich kráv

15-05-2024
NPPC - VÚRV - Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Produkcia sušiny trvalého trávneho porastu ovplyvnená aplikovaním N a P živín na princípe rotácie v priestore a čase

14-05-2024
1 NPPC - VÚRV - Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica; 2 NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby

Klimatická zmena, jej dôsledky a poľnohospodárstvo

10-05-2024
Ústav vied o Zemi SAV, v.v.i.

Pôdna štruktúra - aj ťažšie a pH neutrálne pôdy nevyhnutne potrebujú dodávku vápnika

09-05-2024
Calmit, spol. s r.o.

Trendy v oblasti pěstování a sklizně drobného ovoce

07-05-2024
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky

Príprava trávnych porastov na vegetačné obdobie

06-05-2024
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Komisia prijala obmedzené predĺženie platnosti krízových nástrojov štátnej pomoci na ďalšiu podporu odvetví poľnohospodárstva a rybárstva

06-05-2024
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Ochorenia kmienkov viniča – Botryosphaeriové odumieranie

03-05-2024
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2 TAJNA s.r.o.